Google plus twitter facebook RSS feed Berlangganan
Bahtsul Masail mudi mesra

Rumus Ashab Hawasyi

abu mudi dan abah
Sebagaimana ulama mazhab lain, ulama Asy-Syafi’iyah juga membuat rumusan (singkatan nama ulama) yang ditujukan kepada ulama mazhab legendaris. Hal ini dilakukan karena rasa kagum terhadap karangan ulama tersebut.Sebagian dari rumus tersebut adalah:
 1.  (م- ر ) singkatan ini digunakan untuk mengisyarahkan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Minhaj beliau juga digelar dengan Asy-Syafi’i shaghir (Syafi’i kecil). Beliau lahir di Ramlah salah satu desa di Mesir. Wafat pada tahun 1004 H.
 2. ( الشها ب م- ر )singkatan ini mengisyarahkan kepada Syaikh Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, murid dari Syaikh Zakaria al-Anshari dan ayahanda dari Muhammad ar-Ramli pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Wafat tahun 971 H.
 3. ( خ – ط ) singkatan ini mengisyarahkan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad asy-Syarbaini yang dikenal dengan al-Khatib asy-Syarbaini, beliau adalah pengarang kitab Mughnil Muhtaj. Wafat pada tahun 977 H.
 4. ( حج )singkatan ini mengisyarahkan kepada al-‘Allamah asy-Shihab Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami. Al-Haitami dinisbahkan kepada satu perkampungan di daerah al-Gharbiyah Mesir. Beliau adalah pengarang kitab yang spektakuler bernama Tuhfatul Muhtaj. Ibnul Qasim al-‘Ubadi adalah orang yang pertama sekali menggunakan singkatan ini kepada Ibnu Hajar al-Haitami dan dia juga menggunakan rumus lain yang juga ditujukan kepada Ibnu Hajar al-Haitami yaitu ح dan حر. Ibnu Hajar al-Haitami wafat pada tahun 974 H.
 5. ( زي )singkatan dari Syaikh Ali bin Yahya az-Zayadi, Imam Ramli dan Ibnu Hajar al-Haitami termasuk guru beliau. Wafat pada tahun 1024 H.
 6. ( سم )singkatan ini digunakan untuk Syaikh Ahmad bin Qasim al-Ubadi, adapun pengarang kitab fathul qarib adalah Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghaz, murid dari muhaqqiq Al-Jalaluddin Al-Mahalli. Syaikh Ahmad bin Qasim al-Ubadi wafat pada tahun 994 H.
 7. ( طب )singkatan ini diisyarahkan untuk Syaikh Manshur Al-Thablawi, beliau lahir dan wafat di Kairo, beliau memiliki karangan yang sangat banyak sekali, wafar pada tahun 1014 H.
 8. ( ح – ل ) isyarah kepada Syaikh Ali bin Ibrahim Al-Halabi pengarang kitab As-Siratul Halabiyah. Wafat pada tahun 1044 H.
 9. ( س- ل ) singkatan ini ditujukan kepada Syaikh Sulthan bin Ahmad Al-Mazahiy, termasuk karangan beliau adalah kitab hasyiyah ala syarh Al-Manhaj li Al-Qadhi Zakaria, Syaikh Sulthan wafat pada tahun 1075 H.
 10. ( ع – ش ) singkatan ini kepunyaan Syaikh Ali bin Ali Asy-Syibramalasy, beliau mengarang banyak kitab diantaranya adalah kitab hasyiyah ala an-Nihayah Al-Muhtaj li ar-Ramli. Ali bin Ali Asy-Syibramalasy wafat pada tahun 1087 H.
 11. ( ب – ر ) singakatan ini ditujukan kepada Syaikh Muhammad bin Abdudda’im Al-Barmawi, beliau memiliki banyak karangan diantaranya adalah syarh Al-Bukhari dan Nadhmul Alfiyah fi ushul Al-Fiqh. Wafat pada tahun 831 H. Namun singakatan ini oleh Ibnu Qasim Al-Ubadi mengisyarakkannya kepada Syaikh Ahmad Al-Barlasiy yang berlaqab ‘Amirah yang wafat pada tahun 956H.
 12. ( ع – ن ) maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Daud Al-Inani yang memiliki beberapa karangan diantaranya adalah ad-Duraru al-Faridah. Wafat pada tahun 1098 H.
 13. ( أ – ط )diisyarahkan dengannya kepada Syaikh Al-Athfaihiy.
 14. ( ج) maksudnya adalah Syaikh ‘Alawi bin Tsaqqaf Al-Jufri yang wafat pada tahun 1335 H.
 15. ( ى) maksudnya adalah Syaikh Abdullah bin Umar bin Yahya.
 16. ( ك ) maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang wafat pada tahun 1194 H.
 17. ( ح – ض )maksudnya adalah Syaikh Hadr Asy-Syaubari. Namun Syaikh Mahfud At-Tarmasi berkata :“ ini adalah yang aku temukan pada satu redaksi akan tetapi singkatan digunakan kepada Syaikh Hadr Asy-Syaubari tidaklah masyhur. Karen sesungguhnya singkatan ini ditujukan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syaubari yang merupakan guru dari Syaikh Ali Syibramalasiy.
 18. ( م – د )maksudnya adalah Syaikh Muhammad Al-Madabaghi.
 19. ( أ – ج ) maksudnya adalah Syaikh ‘Athiyah bin ‘Athiyah Al-Ajhuri seorang faqih fadhil dari kaum Ajhur yang bermukim di daerah Al-Qulyubiyah Mesir. Beliau wafat di Kairo tahun 1190 H.
 20. ( ح – ف ) atau ( حف ) singkatan ini diisyarahkan kepada Syaikh Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hafnawi atau Al-Hafni Syamsuddin ulama faqih mazhab Asy-Syafi'I. Beliau belajar di Al-Azhar dan mengajar juga di Al-Azhar. Beliau memiliki beberapa karangan diantaranya adalah kitab as-Tsamrah al-Bahiyah fi Asma’i ash-Shahabah al-Badariyah dan Hasyiyah ala syarh al-Asymuni. Beliau wafat pada tahun 1181 H.
 21. ( ب – ج )maksudnya adalah Syaikh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimiy, ulama faqih di wilayah Mesir. Wafat tahun 221 H.
 22. ( با – ح ) maksudnya adalah Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, guru di universitas Al-Azhar. Wafat tahun 1277 H.
 23. ( ش – ق ) maksudnya adalah Syaikh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi yang wafat pada tahun 1227 H.
 24. ( حميد )atau ( عبد )maksudnya adalah Abdul Hamid ad-Daghastaniy.
 25. ( ق – ل )maksudnya adalah Syaikh Ahmad bin Isa Al-Qulyubi yang wafat pada tahun 689 H.
 26. ( ش ) maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Abi Bakar Al-Asykhari Al-Yamani yang wafat pada tahun 989 H.
 27. ( ب ) maksudnya adalah Syaikh Abdullah bin Al-Husain, diantara peninggalannya adalah Syarh Al-Ujrumiyah. Beliau wafat pada abad ke 11 hijriah.

Sumber:
Al-Hafnawiy, Prof. DR. Muhammad Ibrahim,. "al-Fathul Mubin Fi Ta’rif Mushthalahat al-Fuqaha wal Ushuliyyin"

Bab Mu'rab Dan Mabni

pengajian Abu Mudi
المعرب والمبني

BAB MU’RAB DAN MABNISeperti janji Admin sebelumnya, Admin akan melanjutkan postingan bait Alfiyah Ibnu Malik dalam Bahasa Aceh secara bertahab. oleh karena itu, pada postingan kali ini, Admin akan memposting kelanjutan dari postingan sebelumnya yaitu Muqaddimah dan pembahasan Kalam dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Semoga Bermanfa'at.
والاسم منه معرب ومبني ... لشبه من الحروف مدني
Teuma Isem Na Geu I’rab Dan Geubina
Karna Sama Dengoen Huruf Hay Saudara
كالشبه الوضعيّ في اسمي جئتنا ... والمعنويّ في متى وفي هنا
Sa Bak Wadha` 2 Bak Isem Bak “Jiktana”
Dan Bak Makna Lage “Mata” Dengoen “Huna”
وكنيابة عن الفعل بلا ... تأثر وكافتقار أصّلا
Teuma Ke-3 Bak Niabah Nibak Pi’e
Tan Beukasan Dengoen ‘Amel Atra Laen
Yang Teuakhir Seurupa Jih Bak Meuhajat
Lage Silat Isem Mausul Hay Sahabat
ومعرب الأسماء ما قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما
I’rab Isem Dijih Meuchen Lam Sejahtera
Sa Ngoen Huruf Lage “Ardhu” Dengoen “Suma”
وفعل أمر ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عريا
من نون توكيد مباشر ومن ... نون إناث كيرعن من فتن

Fiel Amar Dengoen Madhi Jih Geubina
Dan Mudharek Jih Geui’rab Meunyo Hana
“Nun Tsaqilah” Dan “Khafifah” Bak Jih Jioh
Dan “Nun Inast” Bak “Yaruna” Hana Seuntoh
وكلّ حرف مستحق للبنا ... والأصل في المبنيّ أن يسكّنا
Tiep-Tiep Huruf Jih Mustahak Tok Geubina
Asal Sukon Meunan Hukom Hana Dawa
ومنه ذو فتح وذو كسر وضم ... كأين أمس حيث والسّاكن كم
Na Yang Fatah Na Chit Kasrah Lom Ngoen Dhummah
“Aina Amsi Haitsu” Dan “Kam” Nyan Amtsilah
والرّفع والنّصب اجعلن اعرابا ... لاسم وفعل نحو لن أهابا 
والاسم قد خصّص بالجرّ كما ... قد خصّص الفعل بأن ينجزما

I’rab Na 4 Rafak Nasab Hai Sahabat
Nibak Isem Dengoen Fiel Jih Meusapat
Yang Keu-3 Jar Dijih Khusus Nibak Isem
Sa Ngoen Jazam Khusus Pie Hana Laen
فارفع بضمّ وانصبن فتحا وجرّ ... كسرا كذكر الله عبده يسر 
واجزم بتسكين وغير ما ذكر ... ينوب نحو جاأخو بني نمر

Rafa’ Dhummah Nasab Fatah Jar Ngoen Kasrah
Ban “Zikrullah ‘Abdah Yasur” Ulon Pegah
Jazam Sukon Seulaen Nyan Mandum Naeb
Ban “Ja Akhu” Bani Namir Ingat Beusep
وارفع بواو وانصبنّ بالألف ... واجرر بياء ما من الأسماء أصف
Rafa’ Ngoen “Waw” Nasab Ngoen “Alif” Jar Dengoen “Ya”
Isem Yang Nam Fham Beukeunong Bek Meutuka
من ذاك ذو إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه بانا
Ban Lafai “Zu” Meunyo “Saheb” Jikandong Ma’na
Dana Lom “Famu” Nyee Huruf “Mim” Bak Jih Hana
أبٌ أخٌ حمٌ كذاك وهنّ ... والنّقص في هذا الأخير أحسن
 وفي أبٍ وتالييه يندر ... وقصرها من نقصهنّ أشهر
“Abon Akhon Hanon” Meunan Chit Lom “Hanu”
Pih Leubeh Jroh Baca Kuereung Bak Akhe Nyoe
Kuereung Nadir Nibak Akhon 2 Ireng
Qashar Masyhur Nibak Kureng Bek Tapaleng
وشرط ذا الاعراب إن يضفن لا ... للياكجا أخو أبيك ذا اعتلا
Syarat I’rab Isem Yang 6 Hai Meutuah
Phoen Idhafah 2 Bek Ya Mutakallimah
3 Bek Tasghir Beu Mukabbar 4 Beu Mufrad
5 Meuhat Bek Nasaby Hay Sahabat
بالألف ارفع المثنّى وكلا ... إذا بمضمرٍ مضافا وصلا
Isem Tastniyah Beutarafa` Dengoen Alif
Qila Meuceh Isem Mudmar Mudhaf Ilaih
كلتا كذاك اثنان واثنتان ... كابنين وابنتين يجريان
Meunan Qilta Lom “Isnaini” “Istnataini”
Sa Ibnaini Ibnataini Nyan Ka Meuri
وتخلف اليا في جميعها الألف ... جرّا ونصباً بعد فتحٍ قد ألف
Ganto Le “Ya” Bak Bandum Nyan Dari Aleh
Jar Ngoen Nasab On Leueh Fatah Beutapateh
وارفع بواوٍ وبيا واجرر وانصب ... سالم جمع عامرٍ ومذنب
Rafa’ Ngoen “Waw” Geujar Geunasab Dengoen “Ya”
Muzakkar Salem Ban “Amirin” Dan “Muzniba”
2 Bagoe Jeut Tajama’ Keumuzakkar
Yang Phoen Sifeut 2 Jamet Bek Na Ingkar
Syarat Jamet Dijih Alam Lom Berakal
Beumuzakkar Sunyi Tarkib Dan Ta Afai
Syarat sifeut dijih wasaf bak muzakkar
Lom berakal sunyi bak “Ta” meunan khabar
Bak muzakkar dan muannast musawen han
Bab “Fa’ala, Fa’lak, Fa’lana, Fa’laa” tan
وشبه ذين وبه عشرونا ... وبابه ألحق والأهلونا 
أولو وعالمون علّيّونا ... وأرضون شذّ والسّنونا 
وبابه ومثل حين ٍ قد يرد ... ذا الباب وهو عند قوم يطرّد
Serupa dua nyo dan lom hubong lafai “’’isyruna”
Dan mandum bab ‘an “tis’una” dan “ahluna”
“ulu” dan “’alamuna” “’illiyuna”
Dan “aradhuna” nyan yang syazd dan “sinuna”
Dan bab “sanatun” tiep isem yang sulasi
Ganto ngoen “ha” ‘oe lheueh beh lam bek taksiri
Na syit wared bab sinuna lage “hinin”
Lage sininun saboh qawom nyan geupaling
ونون مجموع ٍ وما به ألتحق ... فافتح وقلّ من بكسره نطق
Dum nun jama’ dan yang mulhak bak haqiqat
Dijih fatah dan na kasrah tapi nyan syazd
ونون ما ثنّي والملحق به ... بعكس ذاك استعملوه فانتبه
Nun tastniyah dan yang mulhak dijih ksrah
Teuma fatah na yang baca saboh loghah
ومابتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجرّ وفي النّصب معا
Jama’ muannast “aleh” ngoen “ta” jieh geusoem
Nasab dan jar dengoen kasrah wahe kawom
كذا أولات والذي اسماً قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضاً قبل
Di ulatu yang mulhak pieh geupeuroeh
Tiep-tiep isem lage “azdri’at” pih bak jioh
وجرّ بالفتحة ما لا ينصرف ... ما لم يضف أو يك بعد أل ردف
Jar ngoen fatah bandum isem tegah saraf
“al-“ ma’rifah bak ji tamoeng dan bek mudhaf
واجعل لنحو يفعلان النّونا ... رفعا وتدعين وتسألونا 
وحذفها للجزم والنّصب سمه ... كلم تكوني لترومي مظلمه
“Yaf’alani” Raf’ Ngoen “Nun” Fie Yang Limong
Dan “Tad’ina” “Tasaluna”Pih Jitamong
Nasab Jazam “Nun” Jih Geuboh Jeut Keulageum
“Lam Takuny” “Tarumy Madhlamah” Geukheun
وسمّ معتلا ً من الأسماء ما ... كالمصطفى والمرتقى مكارما
Isem Mu;Tal Beutapenan Hay Meutuah
Bak Mustafa Dan Murtaqi Nyan Amsilah
فالأوّل الإعراب فيه قدّرا ... جميعه وهو الذي قد قصرا
Contoh Yang Phon Jih Geui’rab Geuteukeudi
Bak Ban Bandum Isem Maqsur Beutaturi
والثاني منقوصّ ونصبه ظهر ... ورفعه ينوي كذا أيضا يجر
Yang Kedua Isem Manqus Beuna Faham
Rafa` Ngoen Jar Hana Lahe Nasab Jih Trang
وأيّ فعل ٍ آخرّ منه ألف ... أو واو او ياءّ فمعتلا ًّ عرف
Bandum Pie Yang Akhe Jih Huruf “Aleh”
Ato “Waw Ya” Nan Jih Mu`Tal Beutapateh
فالألف انوفيه غير الجزم ... وأبد نصب ما كيدعو يرميو
الرفع فيهما انوواحذف جازما ... ثلاثهنّ تقض حكما لازما
Mu’tal Aleh Geuteukeudi Yang Koen Jazam
“Yad’u Yarmy”Nasab Lahe Beuna Tafham
Wate Rafa’ Ban 2 Jih Geuteukeudi
Geuboh Akhe Wate Jazam Meunan Rawi

Sekian, Terima Kasih

Istilah Pemakaian Nama-Nama Fuqaha’ Dalam Mazhab Asy-Syafi'i

santri mudi mesra
Dalam mempelajari Kitap Turats atau yang lebih biasa kita kenal dengan istilah Kitab Kuning dalam Mazhab Syafi’i, mungkin kita akan disuguhkan dengan istilah-istilah untuk Para Ulama Syafi'iyah yang tidak sedikit dan bahkan juga mempunyai maksud Orang Yang berbeda sekalipun punya istilah yang sama. Oleh karena itulah, kami dari pihak LBM MUDI MESRA berinisiatif untuk menposting hal yang kurang lebih membantu kita dalam memahami istilah-istilah yang digunakan oleh Ulama-Ulama dalam Mazhab Syafi’i. Semoga Bermanfaat.
 1. الامام: maksudnya adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini, nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdulllah bin Yusuf. Beliau mengarang banyak kitab diantaranya an-Nihayah, Al-Burhan dan lain-lain, wafat tahun 478
 2. القاضي : maksudnya adalah Al- Qadhi Husain Abu Ali Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, kitab belia adalah talkhis ibnu Al-Qadhi dan syarah kitab furu’ ibnu haddad, beliau wafat pada tahun 462 H.
 3. القاضيان; maksudnya adalah A. Al-Mawardi, nama asli beliau Ali bin Muhammad bin habib Al-Mawardi, pengarang kitab Al-Hawi dan Al-Ahkamu As-Shulthaniyah dan lain-lain. Meninggal tahun 450 H. B. Arauyani nama asli beliau adalah Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad Al-Rauyani. Wafat tahun 501 H.
 4. الشيخان: maksudnya adalah A.Ar-rafi’i, nama asli beliau adalah Abdul Karim Muhammad bin Abdul Karim Ar-rafi’i Abu Al-Qasim Al-quzwini, pengarang kitab Al-Aziz syarah Kitab Al-Wajid karangan Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 634. B. Yahya bin Syarif Abu Zakaria An-Nawawi memiliki banyak karangan yang bermanfaat diantaranya Ar-Raudhah, Syarah Muslim At-Tahqiq dan lain-lain. Wafat tahun 677 h. dan berumur 45 tahun.
 5. الشسوخ : maksudnya adalah Imam An-Nawawi, Ar-Rafi’I dan Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi as-Subkiy, beliau merupakan maha guru pada masanya, dan wafat pada tahun 756 H.
 6. الشارح : maksudnya jika di itlakkah (tampa pengkaitan) dan dima’rifahkan (dengan alif lam) atau الشارح المحقق maka maksudnya adalah jalaluddin Al-Mahali Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim pensyarah kitab Al-Minhaj karangan An-Nawawi dan Al-Mahalli juga mengarang banyak kitab yang sangat bermanfaat yang membuktikan bahwa hatinya seperti intan yang bersinar-sinar. Wafat pada tahun 864 H. namun dalam kitab syarhul irsyad karangan Ibnu Al-Maziy mengatakan bahwa jika diitlakkan kata الشارح maka maksudnya adalah Al-Jaujari Muhammad bin Abdul Mun’im Al-Qahiri syamsuddin, dan sebagian dari peninggalan beliau adalah kitab syarah Al-Irsyad dan Tashilul Masalik ila Umdatul Malik li ibni Al-naqib, wafat pada tahun 889 H.
 7. شارح : jika digunakan dengan kata yang nakirah (tanpa alif lam) maka maksudnya adalah salah satu dari pensyarah kitab apa saja sebagaimana tujuan pemakaian dari kata nakirah dan tidak ada beda antara kitab tuhfatul muhtaj dan lainnya, hal ini berlawanan dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa maksud dari kata tersebut adalah Imam syuhbah.
 8. شيخنا dan الشيخ dan شيخ الاسلامmaka maksudnya adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari beliau memiliki sangat banyak kitab yang cukup membuktikan kebesarannya. Wafat tahun 926 H.
 9. شيخي : jika yang menggunakan istilah ini adalah Al-Khatib Syarbaini maka maksudnya adalah Asy-Syihab Ahmad bin Ahmad Ar-Ramli yang wafat pada tahun 971 h. dan Asy-Syibah juga dimaksudkan oleh Al- Jamal Ar-Ramli ketika menggunakan kata الوالد seperti perkataannyaافتى به الوالد.
 10. ابا العباس jika yang mengatakannya Syaikh Ishak As-Syairazi dalam kitab المهذب maka maksudnya adalah Ahmad bin Suraijdibaca dengan sin dan jim yang ditashghirkan- Al-Baghdadi, beliau adalah guru para ulama Asy-Syafi'iyah pada masanya. Meninggal di Bagdad tahun 306 H pada umurnya yang ke 56. Jika Asy-Syairazi bermaksud Imam Abu Abbas bin Al-Qash maka beliau akan menambahkan kait dan Abu Abbas bi Al-Qash adalah Ahmad At-Thabari yang berguru kepada ibnu Suraij. Ahmad At-Thabari wafat pada tahun 335 H. dan maksud dari Al-Qash adalah orang yang selalu mengingatkan tentang qishash.
 11. ابا اسحاقjika Asy-Syairazi menggunakannya dalam kitab المهذبmaka maksudnya adalah Al-Marwazi yaitu Ibrahim bin Muhammad murid ibnu Suraij. Beliau adalah tempat rujukan ilmu di Bagdad. Meninggal tahun 340 H. Imam An-Nawawi berkata “Asy-Syairazi tidak pernah menyebutkan nama aba Ishaq Al-Isfaraini dalam kitabnya Al-Muhazzab.
 12. ابا سعيد jika Asy-Syairazi mengatakannya dalam kitab Al-Muhazzab maka maksudnya adalah Al-Istakhriy yaitu Abu Sa'id Al-Hasan bin Ahmad, beliau dan ibnu Suraij adalah guru para ulama Asy-Syafi'iyah di Bagdad. Al-Istakhriy wafat pada tahun 328 H.
 13. ابو حامد Asy-Syairazi mengunakannya untuk dua orang dalam kitab Al-Muhazzab yaitu: A. Al-Qadhi Abu hamid Al-Marwazi Ahmad bin Basyar bin Amir. Wafat pada tahun 362 H. B. Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfaraini yaitu Ahmad bin Muhammad yang wafat pada tahun 406 H. Imam An-Nawawi berkata setelah menyebutkan nama keduanya “ akan tetapi keduanya didatangkan dengan memakai kait dengan Al-Qadhi dan Asy-Syaikh maka tidak akan tersalah. Dan tidak disebutkan oleh Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhazzah yang bernama Abu Hamid selain dua orang tersebut tidak dari kalangan ashab atau lainnya.
 14. ابو القاسم jika Asy-Syairazi menyebutkannya dalam kita Al-Muhazzab maka maksudnya ada 4 orang yaitu Al-Anmathi, Ad-Daraki, Ibnu kaj dan Ash-Shaimuri. Dan tidak ditemukan dalam kitab Al-Muhazzab kata Abu Al-Qasim selain 4 orang tersebut.
 15. ابو الطيب jika Asy-Syairazi menyebutnya dalam kitab Al-Muhazzab maka maksudnya dua orang dari fuqaha Asy-Syafi'iyah yaitu: Ibnu Salmah dan Al-Qadhi Abu Ath-Thaib guru Asy-Syairazi. Nama Keduanya ditulis setelah kata Abu Thaib (disifati).
 16. الربيع jika Asy-Syairazi menyebutkannya dalam kitab Al-Muhazzab maka maksudnya adalah Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi murid Imam Asy-Syafi'i sekaligus sahabatnya. Asy-Syairazi tidak menyebutkan nama Ar-Rabi’ selain ibnu Sulaiman Al-Muradi dalam kitabnya Al- Muhazzab kecuali Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-jizi , itupun dalam masalah menyucikan kulit binatang.
 17. القفال Imam An-Nawawi berkata “jika aku menggunakan kata Al-Quffal secara mutlak dalam kitab Asy-Syarh (majmu’ syarh Al-Muhazzab) maka maksudku adalah Al-Marwazi karena dialah yang paling populer sebagai periwayat pendapat mazhab bahkan beliau adalah tempat rujukan ilmu di khurasan. Adapun Asy-Syasyi maka penyebutan namanya lebih sedikit dibandingkan Al-Marwazi dalam meriwayat pendapat mazhab. Maka jika aku menghendaki Asy-Syasyi maka aku akan mengkaitnya.
 18.  المحمدون الاربعة maksudnya adalah empat orang Muhammad yaitu: A. Muhammad bin nasir Abu Abdillah Al-Marwazi yang wafat pada tahun 294 H. B. Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir yang wafat pada tahun 309 atau 310 H. C. Muhammad bin Jarir At-Thabari yang wafat pada tahun 310 H. D. Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah yang wafat pada tahun 311 H. keempat-empat Muhammad ini telah mencapai martabat mujtahid mutlak maka sekalipun ada pendapat mereka terkadang berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa masalah dan itupun sangat jarang maka mereka masih dianggap kedalam ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dan mereka masih mengeluarkan hukum menggunakan ushul fiqh yang di rumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i.
 19. الاصحاب maksudnya adalah ulama mutaqaddimin. Mereka biasanya ulama yang pertama meriwayatkan perkataan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan jika dilihat dari segi zaman mereka adalah ulama yang hidup dalam abad ke 4, dikatakan mereka mutaqaddimin karena masa hidup mereka dekat dengan kurun orang yang diramal oleh nabi tentang kebaikannya.

Keterangan:
Jika Imam Al-Fakhr Ar-Razi menggunakan kata الاصحا ب maka disini tidak ada kejelasan tetang siapa yang dimaksud. Karena tidak diketahui apakah yang dimaksud dengan istilah ini ashhab Imam Asy-Syafi'i atau ashhab Imam Al-Asy’ari.
Sebab dari ketidak jelasan ini adalah karena Imam Al-Fakhr Ar-Razi adalah Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Asy’ariyah. Maka ketika itu boleh jadi yang dimaksud adalah Asy-Syafi'iyah atau Al-Asy’ariyah maka sulit untuk ditentukan kecuali jika Al-Fakhr Ar-Razi menjelaskan dengan maksudnya atau jika Al-Fakhr Ar-Razi menyebutkannya dalam pembahasan ilmu kalam maka diketahui bahwa maksudnya adalah Ashhab Asy-Sya’irah atau dalam pembahasan fiqh maka maksudnya adalah Ashhab Asy-Syafi'iyah. Namun jika ia menyebutnya dalam pembahasan ilmu fiqh sekaligus ilmu kalam maka maksud dari ashhab tersebut sulit untuk ditentukan.

    20. المتأخرون maksudnya adalah ulama yang hidup setelah abad ke 4, namun juga ada ditujukan kepada ulama yang datang setelah Syaikhani; Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi’i.

sumber:
Al-Hafnawiy, Prof. DR. Muhammad Ibrahim,. "al-Fathul Mubin Fi Ta’rif Mushthalahat al-Fuqaha wal Ushuliyyin"

Download Kitab Kanz an- Najah wa as-surur pdf

Sebelumnya kami pernah mempostingkan link download kitab Kanzu Najah wa Surur Fi Ad’iyyah al-lati Tasyrah ash-Shudur yang berisi kumpulan doa dan amalan sehari-hari dalam setiap bulan dalam bulan dalam setahun. Kitab ini diKarang Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus al-Makki asy-Syafii (wafat 1335 H), pengarang kitab ushul Fiqh Lathaif al-Isyarah syarah dari nadham waraqat Imam Haramain. Link yang kami sebutkan sebelumnya adalah link donwload kitab tersebut dalam format box atau format yang di pakai dalam maktabah Syamela. Sedangkan untuk format PDF yang sesuai dengan cetakan asli saat itu belum kami temukan. Lihat donwload Kitab Kanz an- Najah wa as-surur.
Namun alhamdulillah, setelah lama mencarinya, akhirnya kami menemukan link download kitab Kanz Najah dalam format pdf Cetakan Dar Sanabil dan Dar Hawi.
Bagi yang menginginkan file kitab tersebut dalam format pdf, silahkan DOWNLOAD DI SINI.

Rukun Iman Ke Empat


muhammad

4. Beriman kepada segala Rasulnya

Dalam hal beriman kepada Rasulnya yang wajib diketahui adalah nama para Nabi secara rinci hanya 25 orang sedangkan selebihnya hanya wajib diimani secara global/mujmal, yaitu meyakini bahwa Allah telah mengutus beberapa Rasul dan Nabi yang lain dan tidak wajib untuk mengetahui nama-nama mereka dan berapa jumlah mereka yang pasti. Jumlah para para Nabi menurut satu riwayat adalah 124.000 para Nabi. Sedangkan Rasul berjumlah 313 Rasul. Nama-mana Nabi yang 25 yang wajib diketahui tersebut yaitu:
 1. Adam as
 2. Idris as
 3. Nuh as
 4. Hud as
 5. Shaleh as
 6. Ibrahim as
 7. Luth as
 8. Ismail as
 9. Ishak as
 10. Ya`qub
 11. Yusuf As
 12. Ayub as
 13. Syu`ib as
 14. Musa As
 15. Harun as
 16. Zulkifli as
 17. Daud as
 18. Sulaiman as
 19. Ilyas as
 20. Ilyasa` as
 21. Yunus As
 22. Zakaria as
 23. Yahya as
 24. Isa as
 25. Muhammad SAW


Diantara 25 Nabi tersebut ada 5 orang yang bergelar “Ulul `Azmi” mereka adalah:

 1. Nabi Muhammad SAW
 2. Nabi Ibrahim AS
 3. Nabi Musa As
 4. Nabi Isa As
 5. Nabi Nuh As


Mengenai Nabi Muhammad ada beberapa hal yang wajib diyakini yaitu:

1.Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi.
2. Risalah Nabi meliputi semua masa dan daerah dan semua manusia dan jin; Sabda Rasulullah SAW:
بعثت الى الناس كافة
“saya diutus kepada semua manusia”.(H.R.Imam Bukhary)
3. Nabi Muhammad adalah penutup dari semua Nabi dan Rasul. Firman Allah surat Saba ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan

4. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, baik kaum muslim maupun kaum kafir. Firman Allah surat al-Anbiya ayat 107 :
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

5. Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia diantara semua manusia, malaikat dan jin.
Selanjutnya urutan makhluk yang paling mulia setelah Rasulullah adalah:

 1. Nabi Ibrahim
 2. Nabi Musa
 3. Nabi Isa
 4. Nabi Nuh
 5. Semua para Rasul yang lain
 6. Para Nabi yang bukan Rasul
 7. Para pemimpin malaikat yaitu: Jibril, Mikail, Israfil, dan Malaikat maut.
 8. Khulafaur Rasyidin yaitu Saidina Abu Bakar Shiddiq, Saidina Umar, Saidina Utsman dan Saidina Ali.
 9. Para malaikat yang lain
 10. Ketinggalan dari 10 shahabat yang telah dijanjikan masuk surga yaitu :Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdur Rahman bin Auf, Sa`adbin Abi Waqash, Sa`id bin Zaid, dan Abu Ubadah Amir bin Jarrah.
 11. Para shahabat yang mengikuti perang Badar yang berjumlah 313 orang.
 12. Para shahabat yang mengikuti perang Uhud yang berjumlah ± 1.000 orang.
 13. Para shahabat yang ikut bai`atur ridwan yang berjumlah 1.400 orang
 14. Para shahabat yang lain.

6. Wajib meyakini bahwa Rasulullah pernah isra` dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dan mi`raj ke Siratul Muntaha`.

7. Wajib menghindari membicarakan masalah permusuhan sesama sahabat kecuali untuk menerangkan kebenaran dan bagaimana kaum muslimin menyikapinya.

8. Wajib meyakini bahwa para shahabat itu semuanya adil.

Selain itu juga wajib meyakini adanya para aulia dan karamah mereka; firman Allah surat Yunus ayat 62 :
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dan juga wajib meyakini bahwa Imam-imam dalam agama semuanya adalah orang-orang adil. Mereka terbagi kedalam tiga golongan:

 1. Golongan yang menekuni bidang fiqh, yang masyhur dari kalangan mereka antara lain Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali.
 2. Golongan yang menekuni bidang ushuluddin seperti Imam Asy`ary dan Imam al-Maturidy.
 3. Golongan yang menekuni bidang tasawof seperti Imam Abu Yazid al-Bustamy, Imam Junaid al-Baghdady, Imam Ghazali, Syeikh Abdul Qadir Jailany dll.

Wajib juga mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul beserta lawannya serta sifat yang jaiz/bolehg bagi Rasul yaitu:
 1. Shiddiq artinya adalah mengatakan yang sebenarnya lawannya kizb/berdusta.
 2. Amanah artinya terpelihara diri para Nabi dari melakukan perbuatan maksiat lawannya khianat
 3. Tabligh artinya memberitakan kepada umat apa saja yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat lawannya kitman/menyembunyikan.
 4. Fathanah artinya sangat jenius dan fasheh lidah lawannya baladah/bodoh.

Yang jaiz (boleh) pada mereka itu Rasul adalah apa saja yang tidak membawaki kepada kurang martabat/kedudukan mereka, seperti makan, minum dan sebagainya.

Sumber:

 1. Ihya Ulumuddin, Cet. Dar Kutun Imliyah
 2. Tanwir Qulub, Cet. Al-Hidayah
 3. Kifayatul Awam, Cet. Dar Hidayah

Download Terjemahan Kitab Matan Taqrib Karya K.H. Sirajuddin Abbas

Terjemah Matan Taqrid karangan K.H. Sirajuddin Abbas
K.H. Sirajuddin AbbasSalah satu ulama Ahlus sunnah wal jamaah Nusantara yang gigih mempertahankan aqidah Ahlus sunnah wal jamaah adalah K.H. Sirajuddin Abbas, seorang ulama asal Padang yang juga ahli dalam politik. Sedikit tentang biografi beliau sudah kami tuliskan dalam postingan kami di SINI.
Beliau banyak meninggalkan karya yang bermanfaat. Beberapa karya beliau sangat di minati hingga ke Malaysia, Brunei, Thailan dan Singapure, seperti buku I’tiqad Ahlus sunnah wal Jamaah, 40 Masalah agama, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii dll. Sebaliknya buku-buku beliau sangat di benci oleh kaum wahabi pengikut Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah, karena beliau menguraikan kesesatan firqah wahabi dan kedua tokoh panutan mereka ini dengan panjang lebar dalam beberapa buku beliau.

Salah satu buku beliau yang langka di temukan di pasaran adalah Terjemahan Kitab Matan Taqrib karangan Abu Suja’. Selain menerjemahkan beliau juga memberikan sedikit uraian. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu dari salah satu kawan kami temukan buku ini dalam kondisi yang bagus, hanya kurang satu halaman terakhir. Kemudian kami scan buku tersebut supaya bisa di miliki oleh kawan-kawan lain yang mencintai karya-karya K.H. Sirajuddin Abbas.
Bagi yang ingin memiliki file pdf buku tersebut silahkan DOWNLOAD DI SINI.

Rukun Iman Yang Ketiga

Rukun iman yang ketiga: Beriman kepada kitab-kitabNya.

Beriman kepada kitab artinya meyakini bahwa segala kitab yang Allah turunkan merupakan kalam Allah yang azaly dan qadim yang berada pada zatnya dan tidak bersuara. Selain itu juga meyakini bahwa seluruh isi kandungan kitab tersebut adalah benar serta meyakini ada terjadi nasakh pada sebagian kitab Allah.

Jumlah kitab yang Allah turunkan adalah 4 kitab; al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW, kitab Injil bagi Nabi Isa as, kitab Taurat bagi Nabi Musa as, dan Zabur bagi Nabi Dawud as.
Selain itu Allah juga menurunkan beberapa shuhuf, yaitu sebanyak 100 shuhuf, 50 diantaranya untuk Nabi Syist, 30 untuk Nabi Idris as, 10 untuk Nabi Ibrahim as, dan 10 untuk Nabi Adam as.

Sumber:

 1. Ihya Ulumuddin, Cet. Dar Kutun Imliyah
 2. Tanwir Qulub, Cet. Al-Hidayah
 3. Kifayatul Awam, Cet. Dar Hidayah

Muqaddimah dan Bab al-Kalam

kegiatan santri ba`da subuh
Kitab Alfyah merupakan salah satu kitab ilmu Nahwu dan Sharaf yang menjadi pedoman penting bagi pelajar Bahasa Arab diseluruh Dunia tak terkecuali Indonesia dan Aceh khususnya. Tapi tetap saja kitab ini juga bukanlah kitab yang mudah bagi kalangan pelajar, butuh waktu dan kedisiplinan yang tinggi untuk dapat menguasai isi dari kitab karangan Ibnu Malik ini, oleh karena itu ini menggugah kami dari pihak LBM MUDI MESRA menciptakan bait Alfiyah dalam bentuk bait dan sya`ir dalam bahasa Aceh untuk membantu menciptakan inovasi baru bagi para pelajar Indonesia terkhusus pelajar Aceh agar lebih mudah dan menyenangkan mempelajari kitab Alfiyah. Berikut merupakan bait-bait tersebut hasil karya TGK SAIFULLAH AL-LANGKAHANY.
Semoga bermanfaat.
قال محمد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك
Teungku Muhammad Ibnu Malik bak phon Neukheun
Ulon pujo sidroe tuhan poe keurajeun
مصليا على النبي المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا
Lon seulawuet ateuh Nabi yang Mustafa
Dan teulaga yang sempurna bak Mulia
وأستعين الله في ألفيه ... مقاصد النحو بها محويه
Nibak Allah lam Alfiyah harap bantu
Ulon himpon dan lon suson saraf nahwu
تقرب الأقصى بلفظ موجز ... وتبسط البذل بوعد منجز
Ngon dipeutoe yang payah ngon lafai ringkas
Mudah neubri deungon janji hana batas
وتقتضي رضا بغير سخط ... فائقة ألفية ابن معط
Ridha Allah harap leumpah tanna beungeh
Ngon Alfiyah ibnu Mu’thi nyoe yang lebeh
وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا
Ibnu Mu’thi tuhan neubri keulebihan
Bit that layak sabee rumeh lam seunyuman
والله يقضي بهبات وافره ... لي وله في درجات الآخره
Neubri Allah rahmad leumpah nibak guree
Dan keu ulon drajat manyang uroe pagee
Lom peununtut dum ureung beut nyang pih neubri
Mudah hafai bit beutinggai dalam diri
Beujeut kitab ngon beureukat dum na guree
Dum amalan jeut seunyuman watee akhe
الكلام وما يتألف منه
كلامنا لفظ مفيد كاستقم ... واسم وفعل ثم حرف الكلم
واحده كلمة والقول عم ... وكلمة بها كلام قد يؤم
Kalam nahwu lafai mufid ban istaqim
Isem fiil tema huruf geukheun kalim
Mufrad kalim nyan kalimat ,nyoe qaul
Dikalimat na yang geukasad keukalam
Kadang kadang kalim kalam na meusapat
bak saboh jan jih meupisah hana akrab
بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل
Harkat kasrah tanwin nida lom deungon Al
Tanda isem lom musnad meunan naqal
بتا فعلت وأتت ويا أفعلي ... ونون أقبلن فعل ينجلي
“Ta” fa’alta dan “Ta” atat “Ya” af’ali
“Nun” aqbilanna tanda fiel ya akhi
سواهما الحرف كهل وفي ولم ... فعل مضارع يلي لم كيشم
وماضي الأفعال بالتا مز وسم ... بالنون فعل الأمر إن أمر فهم
Seulaen nyan “hal” “Fi” dan lam geukheun huruf
Fiel mudharek jitamong lam nyan ka ma’ruf
Beu tabeda fiel madhi na huruf ‘Ta”
Ngon “Nun” taukid fiel amar bek meutuka
والأمر إن لم يك للنون محل ... فيه هو اسم نحو صه وحيهل
Meunyo amar keu nun taukid hana teumpat
Isem fiel “Shah” “Hayyahal’ meunan meuhad


Untuk BAB selanjutnya akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain.TERIMA KASIH.

Download Kitab Syarah Minhaj ath-Thalibin

Minhaju ath-Thalibin
Salah satu kitab Mukhtashar fiqh dalam Mazhab Syafii yang sangat populer adalah Kitab Minhaju ath-Thalibin karangan Waliyullah Quthub Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafii yang mencapai derajat Mujtahid Tarjih. Kitab Minhaj merupakan ringkasan dari kitab al-Muharrar karangan Syaikhul Islam Imam Abdul Karim bin Muhammad al-Qazwaini ar-Rafii (wafat 623 H). Kitab Minhaj mendapat sambutan luar biasa dari para ulama sepanjang masa. Banyak para ulama menaruh perhatian terhadap kitab Minhaj ini, baik dengan mensyarahnya, meringkas, menggubahnya dalam bentuk nadham. Syarah-syarah atas kitab Minhaj kemudian di perluas oleh para ulama lain dengan memberikan komentar-komentar (hasyiah). Sampai sekarang, kitab Minhaj ath-Thalibin beserta syarah-syarahnya masih menjadi rujukan utama dalam Fiqh Syafi’iyah. Di antara sekian banyak syarah-syarah kitab Minhaj tersebut, sebagian besarnya sudah tidak di cetak dan bahkan banyak juga yang naskah-naskah saja sudah tidak di ketahui di mana ada.

Berikut ini beberapa link download file kitab syarah-syarah Minhaj ath-Thalibin yang kami ketahui linknya. Insya Allah bila kami temukan yang lain akan kami tambahkan kembali.

Tuhfatul Muhtaj beserta Hawasyi Syarwani dan Ubadi
1. Tuhfatul Muhtaj beserta Hawasyi Syarwani dan Ubadi. Kitab Tuhfah di karang oleh Syeikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974 H) Beliau menyelesaikan syarahan ini dalam waktu relatif cepat yaitu hanya 10 bulan. Kitab Tuhfah ini di sertai dengan hasyiah dari dua ulama besar; Syeikh Abdul Hamid asy-Syarwani (wafat 1301 H) dan Syeikh Ibnu Qasim al-‘Ubadi (wafat 994 H) sehingga di kenal dengan Hawasyi Syarwani wa ‘Ubadi (10 jilid cetakan Dar Fikr). Untuk mendownload file kitab ini silahkan ke:
Format pdf; https://archive.org/details/haasiyaH_Assyarwaniy cetakan Musthafa Mahmud /cetakan lama.


Nihayatul Muhtaj
2. Nihayatul Muhtaj karangan seorang Ulama besar Mazhab Syafii yang selevel dengan Imam Ibnu Hajar yaitu Syeikhul Islam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ramli (wafat 1004 H) yang bergelar Imam Syafii shaghir, beliau anak dari Syeikh Islam Syihabuddin Ahmad Ramli yang di kenal sebagai Imam Ramli Kabir. Kitab Nihayah ini di sertai dengan Hasyiah karangan Syeikh Abi Dhiya` Nuruddin Ali bin Ali asy-Syabramallisi (wafat 1087 H) dan hasyiah Syeikh Ahmad Abdur Razaq ar-Rasyidi (wafat 1096 H) terdiri dari 8 jilid. Cet. Dar Kutub Ilmiyah
Format Syamela; http://shamela.ws/index.php/book/3565 (versi syamela ini sesuai halamannya dengan versi pdfnya)


Mughni Muhtaj
3. Mughni Muhtaj Karangan Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Khatib asy-Syarbini (wafat 977 H). Beliau adalah murid dari Syaikhul Islam Syihab Ramli (Imam Ramli Kabir) ayahanda dari Imam Ramli Shaghir pengarang Kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab Mughni Muhtaj ini sering di jadikan sebagai pembantu dalam mengkaji dan memahami kitab al-Mahalli syarah Minhaj, karena pembahasan kitab Mughni Muhtaj juga banyak membahas perbandingan pendapat dalam mazhab Syafii.
Kitab al-Mahalli
4. Kanzur Raghibin karangan Syaikhul Islam Imam Jalal al-Mahalli (wafat 864 H) yang lebih populer dengan kitab al-Mahalli. Kitab ini menjadi kitab pelajaran kurikulum di semua pesantren di Nusantara terutama di Aceh bagi para pelajar fiqh tingkat Aliyah. Kitab al-Mahalli banyak menguraikan perbedaan pendapat ulama mazhab Syafii, sehingga kitab ini bisa di katakan sebagai kitab perbandingan dalam mazhab. Kitab al-Mahalli ini di beri hasyiah oleh dua ulama besar; Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (wafat 1069 H) dan Syihabuddin Ahmad Barlisi al-‘Umairah (wafat 957 H). Kitab ini terdiri dari 4 jilid
Format PDF; https://archive.org/details/WAQ60017 (cetakan al-Halabi, Mesir, tahun 1959)

Empat Kitab Syarah Minhaj di atas adalah merupakan syarah Minhaj yang terbaik dan yang lumrah di pakai sampai saat ini di seluruh lembaga pendidikan yang mengkaji kitab Minhaj dan Syarahnya.


Najmul Wahhaj fi Syarh Minhaj
5. Najmul Wahhaj fi Syarh Minhaj karangan Imam Kamaluddin Abi baqa` Muhammad bin Musa ad-Damiri (wafat 808 H) terdiri dari 8 jilid cetakan Dar Minhaj. Pada awal jilid 1 cetakan ini juga di sertakan kitab al-Ibtihaj Fi Bayan Ishtilah Minhaj karangan Sayyid Ahmad bin Abi Bakar Smith al-Alawi al-Hadhrami (wafat 1343 H) dan Kitab Sullam Muta’allim al- Muhtaj ila Ma’rifah Rumuz al-Minhaj karangan Sayyid Ahmad al-Maiqiry al-Ahdal (wafat 1390 H) keduanya merupakan kitab yang menerangkan tentang istilah-istilah kitab Minhaj Imam Nawawi.

عجلة المحتاج
6. ‘Ujalah al-Muhtaj karangan Imam Sirajuddin Abi Hafash Umar bin Ali bin Ahmad yang lebih di kenal dengan nama Ibnu Mulaqqin (wafat 804 H) cetakan dar Kitab, Jordan, tahun 2001. terdiri dari 4 jilid. Sebenarnya Imam Ibnu Mulaqqin juga mengarang beberapa kitab yang merupakan syarah bagi kitab Minhaj, antara lain sebuah kitab syarah Minhaj yang beliau namai dengan ‘Umdah al-Muhtaj ila Kitab al-Minhaj. Namun sampai sekarang kami belum menemukan kitabnya baik asli maun dalam bentuk digital. 
Untuk Kitab ‘Ujalah al-Muhtaj Bisa di download di link di bawah ini
Format PDF; https://archive.org/details/zad35   (4 jilid) cetakan Dar Kitab, Jordan Cet. Tahun 2001
Format Syamela; belum kami temukan. 


سراج الموهاج

7. Siraj al-Wahhaj karangan Syeikh Muhammad Zuhri al-Ghamrawi (wafat 1337 H). Kitab ini adalah Syarah Minhaj yang ukurannya lumayan kecil di bandingkan dengan syarah-syarah yang lain (hanya satu jilid). Mushannifnya memang sengaja mengarangnya di karenakan syarah kitab Minhaj yang telah ada sebelumnya merupakan syarah-syarah yang besar dan tebal. Maka beliau mencoba mengarang sebuah syarah Kitab Minhaj yang lebih ringkas. 
زاد المحتاج بشرح المنهاج

8. Zad al-Muhtaj bi Syarh Minhaj karangan ulama zaman ini Syeikh Abdullah bin Syeikh Hasan al-Kuhaji (lahir 1318 H). Beliau berasal dari Propinsi Kuhaji, Iran, pada usia ke 35 tahun beliau adalah menetap di Makkad dan mengambil ilmu dari para ulama Makkah seperti Syeikh Ali al-Maliky, Syeikh Abbas al-Maliky, kakek dari Sayyid Muhammad Alawi al-Maliky. pada akhirnya beliau kembali ke kampung halamannya dan mengajar di sana. Kitab Zad Muhtaj terdiri dari 4 jilid sebagian besarnya beliau kutip dari kitab Mughni Muhtaj karangan Khatib Syarbini.
Format Syamela; belum kami temukan.


Selain di syarah, kitab Minhaj juga di ringkas. Diantara ringkasan kitab Minhaj yang terkenal adalah Kitab Manhaj karangan Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (wafat 926 H). Selanjutnya Kitab Manhaj tersebut beliau syarah sendiri dengan nama Fathul Wahab bi Syarh Manhaj Thulab. Selanjutnya kitab fathul Wahab ini di beri hasyiah oleh beberapa ulama, yang terkenal adalah Hasyiah Bujairimi dan Hasyiah Jamal. Berikut link Download kedua kitab tersebut. 

 1. Hasyiah Bujairimi `ala Syarah Manhaj karangan Syeikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi al-Mishri asy-Syafii (wafat 1221 H) terdiri dari 4 jilid. Kitab ini juga sering di pakai untuk memahami kitab Fathul Wahab. Format PDF; https://archive.org/details/madhab_001_201312  Format Syamela; http://shamela.ws/index.php/book/21603 
 2. Fithuhul Wahhab bi Taudhih Syarah Manhaj yang lebih di kenal dengan nama Hasyiah Jamal. Kitab ini di karang oleh Syeikh Sulaiman bin Umar al-Manshur al-Ujaili al-Azhary (wafat 1204 H). terdiri dari 5 jilid. Sistem penulisan kedua kitab ini hampir sama. Format PDF; https://archive.org/details/futuhat_alwahhab  . Format Syamela; http://shamela.ws/index.php/book/21598
selain itu para ada juga para ulama yang mengarang kitab khusus untuk memahami istilah-istilah Imam Nawawi dalam Kitab Minhaj ath-Thalibin antara lain kitab Sullam Muta'allim dan Kitab al-Ibtihaj.

Tarjamah `aqidatul `awam

الشيخ أحمد المرزوقي المالكي

Asy-Syeikh Ahmad Al Marzuqi Al Maliki

Dasar-Dasar Ilmu Aqiah
`aqidatul `awam

أَبـْـدَأُ بِـاسْمِ اللهِ وَالـرَّحْـمَنِ ۞ وَبِـالـرَّحِـيـْمِ دَائِـمِ اْلإِحْـسَانِ
Saya memulai dengan nama Alloh, Dzat yang maha pengasih, dan Maha Penyayang yang senatiasa memberikan kenikmatan tiadaputusnya

فَالْـحَـمْـدُ للهِ الْـقَدِيْمِ اْلأَوَّلِ ۞ اْلآخِـرِ الْـبَـاقِـيْ بِلاَ تَـحَـوُّلِ
Maka segala puji bagi Alloh Yang Maha Dahulu, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Tetap tanpa ada perubahan

ثُـمَّ الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَرْمَـدَ ا ۞ عَـلَـى الـنَّـبِيِّ خَيْرِ مَنْ قَدْ وَحَّدَا
Kemudian, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi sebaik-baiknya orang yang mengEsakan Alloh

وَآلِهِ وَصَـحْـبِهِ وَمَـنْ تَـبِـعْ ۞ سَـبِـيْلَ دِيْنِ الْحَقِّ غَيْرَ مُـبْـتَدِعْ
Dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar bukan orang-orang yang berbuat sasar

وَبَـعْـدُ فَاعْلَمْ بِوُجُوْبِ الْمـــَعْرِفَـهْ ۞ مِنْ وَاجِــبٍ للهِ عِـشْرِيْنَ صِفَـهْ
Dan setelahnya ketahuilah dengan yakin bahwa Alloh itu mempunyai 20 sifat wajib

فَـاللهُ مَـوْجُـوْدٌ قَـدِيْمٌ بَاقِـي ۞ مُخَـالِـفٌ لِلْـخَـلْقِ بِاْلإِطْـلاَقِ
Alloh itu Ada, Qodim, Baqi dan berbeda dengan makhlukNya secara mutlak

وَقَـائِمٌ غَـنِـيْ وَوَاحِـدٌ وَحَيّ ۞ قَـادِرٌ مُـرِيـْدٌ عَـالِمٌ بِكُلِّ شَيْ
Berdiri sendiri, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Menghendaki, Maha Mengetahui atas segala sesuatu

سَـمِـيْعٌ الْبَـصِيْـرُ والْمُتَكَلِـمُ ۞ لَهُ صِفَـاتٌ سَـبْـعَـةٌ تَـنْـتَظِمُ
Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, Alloh mempunyai 7 sifat yang tersusun

فَـقُـدْرَةٌ إِرَادَةٌ سَـمْـعٌ بَصَـرْ ۞ حَـيَـاةٌ الْـعِلْـمُ كَلاَمٌ اسْـتَمَرْ
yaitu Berkuasa, Menghendaki, Mendengar, Melihat, Hidup, Mempunyai Ilmu, Berbicara
Dengan ayat kalam-nya

وَ جَـائـِزٌ بِـفَـضْـلِهِ وَ عَدْلِهِ ۞ تَـرْكٌ لِـكُـلِّ مُمْـكِـنٍ كَفِعْلِهِ
Dengan karunia dan keadilanNya, Alloh memiliki sifat boleh (wenang) yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya

أَرْسَـلَ أَنْـبِيَا ذَوِي فَـطَـانَـهْ ۞ بِالصِّـدْقِ وَالـتَّـبْلِـيْغِ وَاْلأَمَانَهْ
Alloh telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib yaitu cerdas, jujur, menyampaikan (risalah) dan dipercaya

وَجَـائِزٌ فِي حَقِّـهِمْ مِنْ عَـرَضِ ۞ بِغَـيْـرِ نَقْصٍ كَخَفِيْفِ الْمَـرَضِ
Dan boleh didalam hak Rosul dari sifat manusia tanpa mengurangi derajatnya,misalnya sakit yang ringan

عِصْـمَـتُهُمْ كَسَـائِرِ الْمَلاَئِـكَهْ ۞ وَاجِـبَـةٌ وَفَـاضَلُوا الْـمَـلاَئِكَهْ
Mereka mendapat penjagaan Alloh (dari perbuatan dosa) seperti para
malaikat seluruhnya. (Penjagaan itu) wajib bahkan para Nabi lebih utama
dari para malaikat

وَالْـمُسْـتَحِــيْلُ ضِدُّ كُـلِّ وَاجِبِ ۞ فَـاحْـفَظْ لِخَمْسِيْنَ بِحُكْمٍ وَاجِبِ
Dan sifat mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib maka hafalkanlah 50 sifat itu sebagai ketentuan yang wajib

تَـفْصِيْـلُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْـنَ لَزِمْ ۞ كُـلَّ مُـكَـلَّـفٍ فَحَقِّقْ وَاغْـتَنِمْ
Adapun rincian nama para Rosul ada 25 itu wajib diketahui bagi setiap mukallaf, maka yakinilah dan ambilah keuntungannya

هُمْ آدَمُ اِدْرِيْسُ نُـــوْحٌ هُـوْدٌ مَـعْ ۞ صَالِـحْ وَإِبْرَاهِـيْـمُ كُـلٌّ مُـتَّبَعْ
Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud serta Sholeh, Ibrahim ( yang masing-masing diikuti berikutnya)

لُوْطٌ وَاِسْـمَاعِيْلُ اِسْحَاقٌ كَــــذَا ۞ يَعْـقُوْبُ يُوْسُفٌ وَأَيـُّوْبُ احْتَذَى
Luth, Ismail dan Ishaq demikian pula Ya'qub, Yusuf dan Ayyub dan selanjutnya

شُعَيْبُ هَارُوْنُ وَمُوْسَى وَالْـيَسَعْ ۞ ذُو الْكِـفْلِ دَاوُدُ سُلَيْمـانُ اتَّـبَـعْ
Syuaib, Harun, Musa dan Alyasa', Dzulkifli, Dawud, Sulaiman yang diikuti

إلْـيَـاسُ يُوْنُسْ زَكَرِيـَّا يَحْيَى ۞ عِـيْسَـى وَطَـهَ خَاتِمٌ دَعْ غَـيَّا
Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Thaha (Muhammad) sebagai penutup, maka tinggalkanlah jalan yang menyimpang dari kebenaran

عَلَـيْـهِـمُ الصَّـلاةُ والسَّـلامُ ۞ وآلِهِـمْ مـَـا دَامَـتِ اْلأَيـَّـامُ
Semoga sholawat dan salam terkumpulkan pada mereka dan keluarga mereka sepanjang masa

وَالْـمَـلَكُ الَّـذِي بِلاَ أَبٍ وَأُمْ ۞ لاَ أَكْـلَ لاَ شـُرْبَ وَلاَ نَوْمَ لَهُمْ
Adapun para malaikat itu tetap tanpa bapak dan ibu, tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur

تَفْـصِـيْلُ عَشْرٍ مِنْهُمُ جِبْرِيْـلُ ۞ مِـيْـكَـالُ اِسْـرَافِيْلُ عِزْرَائِـيْلُ
Secara terperinci mereka ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, dan Izroil

مُـنْـكَرْ نَـكِـيْرٌ وَرَقِيْبٌ وَكَذَا ۞ عَـتِـيْدُ مَالِكٌ وَرِضْوَانُ احْتـَذَى
Munkar, Nakiir, dan Roqiib, demikian pula ‘Atiid, Maalik, dan Ridwan dan selanjutnya

أَرْبَـعَـةٌ مِنْ كُتُبٍ تَـفْصِيْـلُهَا ۞ تَـوْارَةُ مُـوْسَى بِالْهُدَى تَـنْـزِيْلُهَا
Empat dari Kitab-Kitab Suci Allah secara terperinci adalah Taurat bagi Nabi Musa diturunkan dengan membawa petunjuk

زَبُـوْرُ دَاوُدَ وَاِنْـجِـيْـلٌ عَلَى ۞ عِيْـسَى وَفُـرْقَانٌ عَلَى خَيْرِ الْمَـلاَ
Zabur bagi Nabi Dawud dan Injil bagi Nabi Isa dan AlQur’an bagi sebaik-baik kaum (Nabi Muhammad SAW)

وَصُحُـفُ الْـخَـلِيْلِ وَالْكَلِيْـمِ ۞ فِيْـهَـا كَلاَمُ الْـحَـكَمِ الْعَلِيْـمِ
Dan lembaran-lembaran (Shuhuf) suci yang diturunkan untuk AlKholil
(Nabi Ibrohim) dan AlKaliim (Nabi Musa) mengandung Perkataan dari Yang
Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui

وَكُـلُّ مَـا أَتَى بِهِ الـرَّسُـوْلُ ۞ فَحَـقُّـهُ الـتَّـسْـلِـيْمُ وَالْقَبُوْلُ
Dan segala apa-apa yang disampaikan oleh Rosulullah, maka kita wajib pasrah dan menerima

إِيـْمَـانُـنَا بِـيَـوْمِ آخِرٍ وَجَبْ ۞ وَكُـلِّ مَـا كَـانَ بِـهِ مِنَ الْعَجَبْ
Keimanan kita kepada Hari Akhir hukumnya wajib, dan segala perkara yang dahsyat pada Hari Akhir

خَـاتِمَةٌ فِي ذِكْرِ بَاقِي الْوَاجِــبِ ۞ مِمَّـا عَـلَى مُكَـلَّفٍ مِنْ وَاجِـبِ
Sebagai penutup untuk menerangkan ketetapan yang wajib, dari hal yang menjadi kewajiban bagi mukallaf

نَـبِـيُّـنَـا مُحَمَّدٌ قَـدْ أُرْسِلاَ ۞ لِلْـعَالَمِـيْـنَ رَحْـمَـةً وَفُضِّلاَ
Nabi kita Muhammad telah diutus untuk seluruh alam sebagai Rahmat dan keutamaan diberikan kepada beliau SAW melebihi semua

أَبـُوْهُ عَـبْدُ اللهِ عَبْدُ الْمُطَّلِـبْ ۞ وَهَـاشِمٌ عَبْـدُ مَنَافٍ يَـنْـتَسِبْ
Ayahnya bernama Abdullah putera Abdul Mutthalib, dan nasabnya bersambung kepada Hasyim putera Abdu Manaf

وَأُمُّـهُ آمِـنَـةُ الـزُّهْـرِيـَّـــــهْ ۞ أَرْضَـعَـهُ حَـلِيْمَـةُ السَّعْدِيـَّهْ
Dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyyah, yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sa’diyyah

مـَوْلِدُهُ بِـمَـكَـةَ اْلأَمِيْـنَـهْ ۞ وَفَـاتُـهُ بِـطَـيْـبَةَ الْـمَدِيْنَهْ
Lahirnya di Makkah yang aman, dan wafatnya di Toiybah (Madinah)

أَتَـمَّ قَـبْـلَ الْـوَحِيِ أرْبَعِيْنَا ۞ وَعُمْـرُهُ قَـدْ جَـاوَزَ الـسِّـتِّيْنَا
Sebelum turun wahyu, nabi Muhammad telah sempurna berumur 40 tahun, dan usia beliau 60 tahun lebih

وسـَبْـعَةٌ أَوْلاَدُهُ فَـمِـنْـهُـمُ ۞ ثَلاَثَـةٌ مِـنَ الـذُّكُـوْرِ تُـفْهَمُ
Ada 7 orang putera-puteri nabi Muhammad, diantara mereka 3 orang laki-laki, maka pahamilah itu

قـَاسِـمْ وَعَـبْدُ اللهِ وَهْوَ الطَّيـِّـــبُ ۞ وَطَـاهِـرٌ بِـذَيْـنِ ذَا يُـلَقَّبُ
Qasim dan Abdullah yang bergelar At-Thoyyib dan At-Thohir, dengan 2
sebutan inilah (At-Thoyyib dan At-Thohir) Abdullah diberi gelar

أَتَـاهُ إِبـْرَاهِـيْـمُ مِنْ سَـرِيـَّهْ ۞ فَأُمُّهُ مَارِيـَةُ الْـقِـبْـطِـيَّـهْ
Anak yang ketiga bernama Ibrohim dari Sariyyah (Amat perempuan), ibunya (Ibrohim) bernama Mariyah Al-Qibtiyyah

وَغَـيْـرُ إِبـْرَاهِيْمَ مِنْ خَـدِيْجَهْ ۞ هُمْ سِتَـةٌ فَـخُـذْ بِـهِمْ وَلِـيْجَهْ
Selain Ibrohim, ibu putera-puteri Nabi Muhammad berasal dari Khodijah,
mereka ada 6 orang (selain Ibrohim), maka kenalilah dengan penuh cinta

وَأَرْبَعٌ مِـنَ اْلإِنـَاثِ تُـذْكَـر ۞ رِضْـوَانُ رَبِّـي لِلْـجَـمِـيْعِ يُذْكَرُ
Dan 4 orang anak perempuan Nabi akan disebutkan, semoga keridhoan Allah untuk mereka semua

فَـاطِـمَـةُ الزَّهْرَاءُ بَعْلُهَا عَلِيْ ۞ وَابـْنـَاهُمَا السِّبْطَانِ فَضْلُهُمْ جَلِيْ
Fatimah Az-Zahro yang bersuamikan Ali bin Abi Tholib, dan kedua putera
mereka (Hasan dan Husein) adalah cucu Nabi yang sudah jelas keutamaanya

فَـزَيْـنَـبٌ وبَـعْـدَهَـا رُقَـيَّـهْ ۞ وَأُمُّ كُـلْـثُـوْمٍ زَكَـتْ رَضِيَّهْ
Kemudian Zaenab dan selanjutnya Ruqayyah, dan Ummu Kultsum yang suci lagi diridhoi

عَـنْ تِسْـعِ نِسْوَةٍ وَفَاةُ الْمُصْطَفَى ۞ خُـيِّـرْنَ فَاخْـتَرْنَ النَّـبِيَّ الْمُقْتَفَى
Dari 9 istri Nabi ditinggalkan setelah wafatnya, mereka semua telah
diminta memilih syurga atu dunia, maka mereka memilih nabi sebagai
panutan

عَـائِـشَـةٌ وَحَـفْصَةٌ وَسَـوْدَةُ ۞ صَـفِـيَّـةٌ مَـيْـمُـوْنَةٌ وَ رَمْلَةُ
Aisyah, Hafshah, dan Saudah, Shofiyyah, Maimunah, dan Romlah

هِنْـدٌ وَ زَيْـنَبٌ كَـذَا جُوَيـْرِيَهْ ۞ لِلْـمُـؤْمِنِيْنَ أُمَّـهَاتٌ مَرْضِيَهْ
Hindun dan Zaenab, begitu pula Juwairiyyah, Bagi kaum Mu’minin mereka menjadi ibu-ibu yang diridhoi

حَـمْـزَةُ عَـمُّـهُ وعَـبَّـاسٌ كَذَا ۞ عَمَّـتُـهُ صَـفِيَّـةٌ ذَاتُ احْتِذَا
Hamzah adalah Paman Nabi demikian pula ‘Abbas, Bibi Nabi adalah Shofiyyah yang mengikuti Nabi

وَقَـبْـلَ هِـجْـرَةِ النَّـبِيِّ اْلإِسْرَا ۞ مِـنْ مَـكَّـةٍ لَيْلاً لِقُدْسٍ يُدْرَى
Dan sebelum Nabi Hijrah (ke Madinah), terjadi peristiwa Isro’. Dari
Makkah pada malam hari menuju Baitul Maqdis yang dapat dilihat

بَـعْـدَ إِسْـرَاءٍ عُـرُوْجٌ لِلـسَّمَا ۞ حَتىَّ رَأَى الـنَّـبِـيُّ رَبـًّا كَـلَّمَا
Setelah Isro’ lalu Mi’roj (naik) keatas sehingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata

مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَانْحِصَارٍ وَافْـتَرَضْ ۞ عَـلَـيْهِ خَمْساً بَعْدَ خَمْسِيْنَ فَرَضْ
Berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Disinilah diwajibkan kepadanya (sholat) 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu

وَبَــلَّـغَ اْلأُمَّــةَ بِـاْلإِسـْرَاءِ ۞ وَفَـرْضِ خَـمْـسَةٍ بِلاَ امْتِرَاءِ
Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isro’ tersebut. Dan kewajiban sholat 5 waktu tanpa keraguan

قَـدْ فَـازَ صِـدِّيْقٌ بِتَـصْدِيْقٍ لَـهُ ۞ وَبِـالْـعُرُوْجِ الصِّدْقُ وَافَى أَهْلَهُ
Sungguh beruntung sahabat Abubakar As-Shiddiq dengan membenarkan
peristiwa tersebut, juga peristiwa Mi’raj yang sudah sepantasnya
kebenaran itu disandang bagi pelaku Isro’ Mi’roj

وَهَــذِهِ عَـقِـيْـدَةٌ مُـخْـتَصَرَهْ ۞ وَلِـلْـعَـوَامِ سَـهْـلَةٌ مُيَسَّرَهْ
Inilah keterangan Aqidah secara ringkas bagi orang-orang awam yang mudah dan gampang

نـَاظِـمُ تِلْـكَ أَحْـمَدُ الْمَرْزُوقِيْ ۞ مَـنْ يَنْـتَمِي لِلصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ
Yang di nadhomkan oleh Ahmad Al Marzuqi, seorang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad (As-Shodiqul Mashduq)

وَ الْحَـمْـدُ للهِ وَصَـلَّى سَـلَّمَا ۞ عَلَـى النَّبِيِّ خَيْرِ مَنْ قَدْ عَلَّمَا
Dan segala puji bagi Allah serta Sholawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi sebaik-baik orang yang telah mengajar

وَاْلآلِ وَالـصَّـحْــــبِ وَكُـلِّ مُرْشِدِ ۞ وَكُـلِّ مَـنْ بِخَيْرِ هَدْيٍ يَقْتَدِي
Juga kepada keluarga dan sahabat serta orang yang memberi petunjuk dan orang yang mengikuti petunjuk

وَأَسْـأَلُ الْكَـرِيْمَ إِخْـلاَصَ الْعَمَلْ ۞ ونَـفْـعَ كُـلِّ مَنْ بِهَا قَدِ اشْتَغَلْ
Dan saya mohon kepada Allah yang Maha Pemurah keikhlasan dalam beramal
dan manfaat bagi setiap orang yang berpegang teguh pada aqidah ini

أبْيَاتُهَا ( مَـيْـزٌ ) بِـعَدِّ الْجُمَّلِ ۞ تَارِيْخُها ( لِيْ حَيُّ غُرٍّ ) جُمَّلِ
Nadhom ini ada 57 bait dengan hitungan abjad, tahun penulisannya 1258 Hijriah

سَـمَّـيْـتُـهَا عَـقِـيْدَةَ الْـعَوَامِ ۞ مِـنْ وَاجِبٍ فِي الدِّيْنِ بِالتَّمَامِ
Aku namakan aqidah ini Aqidatul Awwam, keterangan yang wajib diketahui dalam urusan agama dengan sempurna
Barakallahufiikum
Salam ukhuwahfillah

SEMOGA BERMANFAAT

special creative bloq by.cahbagus9

Buku Biografi ABON ABDUL AZIZ (GURU BESAR ULAMA ACEH)

donasi
donasi

selengkapnyaAMALAN SUNAT

selengkapnyaDownload

selengkapnyaDOA

selengkapnyaAswaja