Download Kitab Kaff ar-Ri`a` `an Muharramati al-Lahwi was Sima`

 Kitab Kaff ar-Ri`a` `an Muharramati al-Lahwi was Sima`Nama Imam Ibnu Hajar al-Haitamy (899-974 H) yang nama lengkap beliau Syeikhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy, tentu saja tidak asing lagi dikalangan para pelajar Mazhab Syafii, beliau bersama Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ramly yang lebih dikenal dengan Imam Ramli Saghir (w.1004 H), merupakan rujukan dan pegangan utama dari kalangan ulama muta`khirin Mazhab Syafii. Hampir semua kitab fiqh yang dikarang oleh ulama Mazhab Syafii setelah masa keduanya merujuk kepada keduanya, terutama kepada Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar dan Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli. Kitab-kitab Mazhab Safii seperti Hasyiah I`anatuth Thalibin, Hasyiah Bujairimy, Hasyiah al-Bajury, Bughyatul Mustarsyidin, Hasyiah Syarqawy, Hasyiah at-Tarmasi dll tidak terlepas dari pandangan dua ulama besar tersebut.

Imam Ibnu Hajar al-Haitamy memiliki banyak karangan dalam berbagai bidang ilmu. Salah satu karya beliau adalah kitab Kaff ar-Ri`a` `an Muharramati al-Lahwi was sima`. Dari namanya saja sudah dapat diketahui apa isi kitab ini. Yaitu membahas masalah mendengar lagu dan hukum alat music. Kitab ini terdiri dari dua bab. Pada bab pertama, Imam Ibnu Hajar al-Haitamy menerangkan hukum mendengarkan nyanyian baik disertai alat music atau tidak. pada bab kedua, Imam Ibnu Hajar menerangkan hukum alat music yang ada pada masa beliau seperti gitar, seruling, kecapi, rebana, simbal dll. Selain itu, pada bab kedua juga diterangkan hukum beberapa permainan seperti catur, gulat dll.

Kesimpulannya, kitab ini sangat menarik untuk dikaji oleh para pelajar Mazhab Syafii, apalagi kitab ini merupakan karangan seorang Imam yang besar yang dikenal sebagai seoarang ahli tahqiq dan tadqiq. Karena itu, demi mengharap barakah dari mushannif, maka kami ikut berpartisipasi dalam menyebarkan kitab tersebut. Nah bagi yang berminat dengan kitab tersebut silahkan download dibawah ini dengan dua pilihan file yang kami miliki, format PDF dan box yang merupakan format kitab dalam sofware Maktabah Syamilah.

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (PDF)

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (BOX)

Post a Comment

0 Comments