Download kitab Ahkamu Kullu Wa ma ‘Alaihi Tadullu

أحكام كل و ما عليه تدلSyaikhul Islam Imam Taqiyuddin as-Subky merupakan salah satu pembesar Mazhab Syafii. Beliau banyak meninggalkan kitab-kitab berharga. Salah satu karya beliau adalah kitab أحكام كل و ما عليه تدل Ahkamu Kullu Wa ma ‘Alaihi Tadullu.
Dalam kitab ini Syaikhul Islam Imam Taqiyuddin as-Subki membahas seputar lafadh كل . Bagaimana keadaan lafadh kullu bila di idhafah kepada nakirah, idhafah kepada makrifah atau sunyi dari idhafah. Demikian juga tentang dalalah kullu kepada istighraq.
Setelah membahas lafadh kullu, Syeikh Islam Imam Subki juga membahas beberapa lafadh ‘umum lain seperti lafadh jami’, alif lam, allazi, allati, ma, man, mata, mahma, aina dan juga aiyu.

Bagi yang ingin memiliki file pdf kitab Ahkamu Kullu Wa ma ‘Alaihi Tadullu silahkan Download disini.
File pdf ini sesuai dengan naskah cetaknya yang di tahqiq oleh Ustad DR Hatim Shalih ad-Dhamin dan di terbitkan oleh penerbit Dar Basyair tahun 2003

Post a Comment

0 Comments