Rukun Iman Ke Empat


muhammad

4. Beriman kepada segala Rasulnya

Dalam hal beriman kepada Rasulnya yang wajib diketahui adalah nama para Nabi secara rinci hanya 25 orang sedangkan selebihnya hanya wajib diimani secara global/mujmal, yaitu meyakini bahwa Allah telah mengutus beberapa Rasul dan Nabi yang lain dan tidak wajib untuk mengetahui nama-nama mereka dan berapa jumlah mereka yang pasti. Jumlah para para Nabi menurut satu riwayat adalah 124.000 para Nabi. Sedangkan Rasul berjumlah 313 Rasul. Nama-mana Nabi yang 25 yang wajib diketahui tersebut yaitu:
 1. Adam as
 2. Idris as
 3. Nuh as
 4. Hud as
 5. Shaleh as
 6. Ibrahim as
 7. Luth as
 8. Ismail as
 9. Ishak as
 10. Ya`qub
 11. Yusuf As
 12. Ayub as
 13. Syu`ib as
 14. Musa As
 15. Harun as
 16. Zulkifli as
 17. Daud as
 18. Sulaiman as
 19. Ilyas as
 20. Ilyasa` as
 21. Yunus As
 22. Zakaria as
 23. Yahya as
 24. Isa as
 25. Muhammad SAW


Diantara 25 Nabi tersebut ada 5 orang yang bergelar “Ulul `Azmi” mereka adalah:

 1. Nabi Muhammad SAW
 2. Nabi Ibrahim AS
 3. Nabi Musa As
 4. Nabi Isa As
 5. Nabi Nuh As


Mengenai Nabi Muhammad ada beberapa hal yang wajib diyakini yaitu:

1.Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi.
2. Risalah Nabi meliputi semua masa dan daerah dan semua manusia dan jin; Sabda Rasulullah SAW:
بعثت الى الناس كافة
“saya diutus kepada semua manusia”.(H.R.Imam Bukhary)
3. Nabi Muhammad adalah penutup dari semua Nabi dan Rasul. Firman Allah surat Saba ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan

4. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, baik kaum muslim maupun kaum kafir. Firman Allah surat al-Anbiya ayat 107 :
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

5. Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia diantara semua manusia, malaikat dan jin.
Selanjutnya urutan makhluk yang paling mulia setelah Rasulullah adalah:

 1. Nabi Ibrahim
 2. Nabi Musa
 3. Nabi Isa
 4. Nabi Nuh
 5. Semua para Rasul yang lain
 6. Para Nabi yang bukan Rasul
 7. Para pemimpin malaikat yaitu: Jibril, Mikail, Israfil, dan Malaikat maut.
 8. Khulafaur Rasyidin yaitu Saidina Abu Bakar Shiddiq, Saidina Umar, Saidina Utsman dan Saidina Ali.
 9. Para malaikat yang lain
 10. Ketinggalan dari 10 shahabat yang telah dijanjikan masuk surga yaitu :Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdur Rahman bin Auf, Sa`adbin Abi Waqash, Sa`id bin Zaid, dan Abu Ubadah Amir bin Jarrah.
 11. Para shahabat yang mengikuti perang Badar yang berjumlah 313 orang.
 12. Para shahabat yang mengikuti perang Uhud yang berjumlah ± 1.000 orang.
 13. Para shahabat yang ikut bai`atur ridwan yang berjumlah 1.400 orang
 14. Para shahabat yang lain.

6. Wajib meyakini bahwa Rasulullah pernah isra` dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dan mi`raj ke Siratul Muntaha`.

7. Wajib menghindari membicarakan masalah permusuhan sesama sahabat kecuali untuk menerangkan kebenaran dan bagaimana kaum muslimin menyikapinya.

8. Wajib meyakini bahwa para shahabat itu semuanya adil.

Selain itu juga wajib meyakini adanya para aulia dan karamah mereka; firman Allah surat Yunus ayat 62 :
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dan juga wajib meyakini bahwa Imam-imam dalam agama semuanya adalah orang-orang adil. Mereka terbagi kedalam tiga golongan:

 1. Golongan yang menekuni bidang fiqh, yang masyhur dari kalangan mereka antara lain Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali.
 2. Golongan yang menekuni bidang ushuluddin seperti Imam Asy`ary dan Imam al-Maturidy.
 3. Golongan yang menekuni bidang tasawof seperti Imam Abu Yazid al-Bustamy, Imam Junaid al-Baghdady, Imam Ghazali, Syeikh Abdul Qadir Jailany dll.

Wajib juga mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul beserta lawannya serta sifat yang jaiz/bolehg bagi Rasul yaitu:
 1. Shiddiq artinya adalah mengatakan yang sebenarnya lawannya kizb/berdusta.
 2. Amanah artinya terpelihara diri para Nabi dari melakukan perbuatan maksiat lawannya khianat
 3. Tabligh artinya memberitakan kepada umat apa saja yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat lawannya kitman/menyembunyikan.
 4. Fathanah artinya sangat jenius dan fasheh lidah lawannya baladah/bodoh.

Yang jaiz (boleh) pada mereka itu Rasul adalah apa saja yang tidak membawaki kepada kurang martabat/kedudukan mereka, seperti makan, minum dan sebagainya.

Sumber:

 1. Ihya Ulumuddin, Cet. Dar Kutun Imliyah
 2. Tanwir Qulub, Cet. Al-Hidayah
 3. Kifayatul Awam, Cet. Dar Hidayah

Posting Komentar

1 Komentar

 1. assalamualakum
  bab rukun iman kepada hari kiamat dan juga rukun iman yg ke enam, tolong penjelasannya juga. trimakasih.

  BalasHapus