Download Kitab Syarah Kabir 'ala Aqidah Thahawiyah

Syarah Kabir 'ala Aqidah ThahawiyahSalah satu kitab Imam ath-Tahawi yang terkenal sampai sekarang adalah Aqidah Thahawiyah, sebuah kitab yang berisi aqidah berdasarkan pemahaman Ahlus sunnah wal Jamaah. Kitab aqidah Thahawi ini berisi beberapa poin aqidah. Isi kitab Aqidah Thahawiyah sebenarnya sejalan dengan Aqidah Imam Abu Hanifah bahkan beliau sendiri membangsakan dirinya kepada aqidah Abu Hanifah, sama dengan Aqidah Maturidiyah yang juga merupakan pengembangan dari Aqidah Abu Hanifah.

Di antara yang mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah ini adalah:
 1. Akmaluddin al-Babari (w. 786 H)
 2. Muhammad Ali Syaukani (1250 H)
 3. Hibatullah bin Ahmad at-Turkistani (w. 733 H)
 4. Ali bin Muhammad al-‘Izz al-Hanafi (w. 746 H)
 5. Muhammad bin Ahmad alQanuni (w. 771 H)
 6. Umar bin Ishaq al-Marginani al-Hanafi (w. 773 H)
 7. Muhammad bn Abi Bakar al-Ghazi al-Hanafi (w.881 H)
 8. Abi Hafash Umar bin Ishaq al-Ghaznawi
 9. Mahmud bin Muhammad al-Qasthanthini al-Hanafi (w. 916 H)
 10. Syeikh Zadah ar-Rumi (w.944 H)
 11. Abdul Ghani al-Ganimi al-Hanafi (w. 1298 H)
 12. Imam Sayuthi
 13. Dll

Syeikh Sa’id FaudahKitab Aqidah Thahawiyah ini bisa di download Di SINI
Kitab ini banyak di syarah oleh para ulama. Bahkan kaum wahabi ternyata berupaya menisbahkan aqidah sesat mereka kepada Imam Thahawi sehingga mereka juga mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah. Di antara tokoh wahabi yang mensyarah kitab ini adalah Ibnu Jibrin, Safir Hiwali, Shalih bin Abdul Aziz Alu Syeikh, Shaleh Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz.

Salah satu ulama Ahlus sunnah wal Jamaah zaman ini yang ikut mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah adalah Saif Sunnah (pedang sunnah) Syeikh Sa’id Faudah. Kitab ini baru saja selesai di cetak beberapa waktu lalu. Kitab ini sangat penting mengingat kaum wahabi berusaha menjabarkan kitab aqidah Thahawi ini menurut pemahaman aqidah mereka yang sesat.
Bagi yang ingin mendownload kitab ini silahkan di download di SINI

Posting Komentar

0 Komentar