1O Perbedaan Ilmu dengan Harta

Perbedaan Ilmu dengan Harta
  1. Ilmu merupakan warisan dari para Nabiyullah. Sedangkan Harta merupakan peninggalan Qarun, Fir’un dan Haman.
  2. Ilmu memelihara pemiliknya, sedangkan harta pemilik yang harus memliharanya.
  3. Orang yang berilmu punya  banyak teman, sedangkan orang yang punya  harta mempunyai banyak musuh.
  4. Ilmu apabila diamalkan/dipergunakan  akan bertambah, Sedangkan harta apabila digunakan akan berkurang.
  5. Orang mempunyai ilmu akan dimuliakan, Orang yang mempunyai harta akan  bakhil dan dicela orang.
  6. Ilmu tidak akan pernah bisa dicuri, sedangkan harta bisa dicuri.
  7. Ilmu akan bermanfa’at di hari akhirat. sedangkan harta akan diminta-pertanggungjawabkan pada hari akhirat.
  8. Ilmu tidak akan binasa. Harta akan mudah binasa.
  9. Ilmu membersihkan hati, sedangkan Harta mengeraskan hati.
  10. Orang yang mempunyai ilmu ingin menjadi hamba, sedangkan orang yang punya harta ingin  menjadi penguasa.
Demikianlah kelebihan Ilmu dibandingkan harta mengutip jawaban Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu  menjawab pertanyaan 10 orang golongan Khawarij. Setiap dari meraka bertanya dengan 1 pertanyaan yang sama, " manakah yang lebih baik antara ilmu dan harta" ? Namun beliau menjawab dengan  10 jawaban yang berbeda. Subhanallah. Semoga Bermanfaat. Wallahua'lam.

Sumber:
(Hamisy kitab Sirus Salikin Hal 27, 28, 29 juz I)

Post a Comment

0 Comments