15 Siksaan Meninggalkan Shalat

Siksaan Meninggalkan Shalat
6 Siksaan didapatkan di Dunia:
 1. Tidak ada keberkahan pada umurnya.
 2.  Hilang wajah keshalihan pada mukanya.
 3. Tidak akan mendapat pahala dari amalan yang dikerjakannya.
 4. Doanya tidak akan dinaikkan ke langit oleh Allah swt.
 5. Dibenci oleh manusia di dalam dunia.
 6. Tidak termasuk di dalam doa orang-orang yang mukmin.
3 Siksaan didapatkan pada saat Sakaratul Maut
 1. Mati dalam kehinaan.
 2.  Mati dalam keadaan sangat lapar.
 3.  Mati dalam keadaan sangat haus.
3 Siksaan Didapatkan pada saat didalam kubur.
 1. Disempitkan kuburannya oleh Allah.
 2. Menyala api dalam kuburnya siang dan malam.
 3. Ditemani oleh ular yang besar yaitu Suja’ul Aqra
3 Siksaan Didapatkan pada hari Kiamat
 1. Allah meniliknya dengan tilikan murka
 2. Dihisab dalam waktu yang sangat lama dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka.
 3. Diaazab oleh malaikat dalam neraka jahanam.

(Sirus Salikin hal. 80 juz II)


Post a Comment

0 Comments