Nasehat Syeikh Sa’id Fudah Bagi Para Pelajar Pemula.

Syeikh Sa'id Fudah
Belajar ilmu agama merupakan satu pekerjaan yang paling utama. Namun banyak pelajar yang tidak berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. selain dari semakin kurangnya himmah para pelajar, kegagalan ini juga disebabkan oleh salahnya metode dalam belajar. Karena itu, sangat diperlukan petunjuk tentang metode belajar yang tepat, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar memuaskan. Dalam kitab-kitab khusus adab-adab belajar seperti kitab ta'lim muta'allim dan tazkirah sami' telah diuraikan berbagai kiat-kiat untuk sukses dalam belajar. Namun, kadang masih sedikit nasehat tentang pemilihan kitab bagi para pelajar, antara matan, syarah dan hasyiah. Tak jarang kita lihat para pelajar pemula berusaha menekuni hasyiah, sedangkan matan asalnya belum ia kuasai. Syeikh Sa'id Fudah yang dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat gigih memperjuangkan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan sedikit nasehat bagi para pelajar pemula. Selain dalam beberapa kitab karangan beliau, nasehat tersebut juga beliau tuliskan dalam fb beliau. Berikut isi nasehat tersebut;
نصيحة للمبتدئين فى طلب العلوم الشرعية
أوصي القارئ للمتون الشرعية أن يقتصر على المتن، وأن لا يلجأ إلى ما في الحواشي إلا عند الحاجة، لا سيما عند قراءة الكتاب لأول مرة، فإنه بهذا يحافظ على ذهنه من الشرود والتقطع بين المتن والحاشية. ثم لا مانع أن ينظر في الحاشية عند استشكال أمر أو مسألة، أو بعد إكمال الكتاب وفهم ما فيه.
واعلم أن القراءة الثانية والثالثة للكتاب في غاية الإفادة كما نبه عليه سادتنا العلماء، فقد كانوا يقرؤون الكتاب مرات عديدة قبل أن ينتقل إلى غيره من الكتب، وقد ذكر عن السيد الشريف الجرجاني أنه قرأ شرح المطالع في علم المنطق أكثر من أربعة عشر مرة قبل أن يذهب إلى مصنفه وهو العلامة القطب الرازي لقراءته عليه، وأخبار الفقهاء وأحوالهم في قراءة الكتب أشهر من أن نذكرها، فبعضهم كان يسمى بالمنهاجي لملازمته قراءة المنهاج للإمام النووي في الفقه، ومنهم من قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي أكثر من ثلاثين مرة، وفي كل مرة يدرك منه ما لم يدركه سابقا.
وهكذا فتكرار القراءة هي أهم خطوة يفتقر إليها أفراد هذا الجيل. فمن وفقه الله تعالى فتوجه لطلب العلوم، فإنه غالبا لا يعرف طريقة الطلب، فتراه يشرع في قراءة كتاب ثم وقبل أن يحقق مطالبه ويفهم مسائله ينتقل إلى كتاب آخر، وهكذا، وتكون النتيجة هي عدم إحاطة وتمكن هذا القارئ بشيء من الكتب، عدا عن ما يتسبب فيه هذا الأسلوب من إضاعة الوقت والجهد، وتشتيت التركيز.
ولهذا كان السادة العلماء ينصحون بالتزام كتاب واحد في بداية الطلب، ثم بعد تحقيق مسائله فلهم أن ينتقلوا إلى كتاب آخر، بل هذا الانتقال، أي قراءة أكثر من كتاب في نفس العلم، يكون من ألزم الواجبات في حق من يريد التحقيق في العلوم، والوصول إلى الغاية فيها. وما التوفيق إلا من عند الله تعالى.


Artinya;

“Aku wasiatkan kepada para pembaca matan kitab syar'iyah (penuntut ilmu agama pemula) supaya membatasi perhatian hanya kepada matan, dan tidak menelaah pada hasyiah terlebih dahulu ; kecuali ketika berhajat, terutama pada pembacaan buat kali pertama.Kerana, hal ini mampu menjaga pikirannya dari kekeliruan dan terputus-putus, antara matan dan hasyiah. Namun, tiada halangan baginya untuk merujuk kepada hasyiah apabila ada satu kemusykilan pada suatu perkara atau masalah, atau setelah dia telah menghabiskan kitab dan memahami apa yang ada di dalamnya.

Ketahuilah bahwa bacaan kali kedua dan ketiga bagi sebuah kitab mempunyai faedah yang banyak, sebagaimana telah ditegaskan oleh para pemuka ulama’.

Sesungguhnya mereka membaca sebuah kitab beberapa kali sebelum berpindah kepada kitab-kitab yang lain. Telah diceritakan tentang As-Sayyid Asy-Syariff Jurjaniy, bahwa beliau telah membaca Syarh Mathali’ dalam ilmu mantiq, lebih dari 14 kali sebelum beliau pergi belajar kepada pengarang kitab itu sendiri, yaitu Al-Allamah al-Quthub Ar-Razi rahimahullah untuk belajar dengannya.

Cerita tentang para ulama’ dan keadaan mereka dalam pembacaan kitab lebih masyhur untuk kita sebutkan, sehingga diantara mereka ada yang digelar ‘Al-Minhaji’ karena mereka selalu menelaah kitab Al-Minhaj karangan Al-Imam An-Nawawi dalam ilmu Fiqh. Diantara mereka ada yang membaca kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Asy-Syafie lebih dari 30 kali, setiap kali pembacaan mereka pasti mendapatkan sesuatu yang baru, yang tidak pernah mereka dapatkan pada pembacaan sebelumnya.

Maka karena itu, mengulang membaca sebuah kitab merupakan langkah yang paling penting yang diperlukan bagi setiap seorang (penuntut ilmu) generasi ini. Siapa yang diberikan taufiq oleh Allah s.w.t dan kemudian dia pergi menuntut ilmu, umumnya mereka tidak mengetahui metode (yang benar) dalam menuntut ilmu. Maka kamu lihat ia mempelajari sebuah kitab, tapi sebelum mereka merealisasikan tuntutan-tuntutan serta memahami permasalahan yang ada padanya, mereka berpindah kepada kitab yang lain.Maka natijahnya adalah tiadanya penguasaan dan kemantapan para pembaca (penuntut ilmu) ini terhadap sesuatupun dari kitab yang dibacanya, kecuali apa yang dihasilkan dengan cara ini berupa hanyalah membuang-buang waktu dan tenaga, serta memecah belah tumpuan.

Karena itu, para ulama’ telah memberi nasihat supaya melazimi dengan sebuah kitab pada permulaan dalam jalan menuntut ilmu, kemudian kemudian setelah mendalaminya, maka boleh saja mereka berpindah kepada kitab yang lain, bahkan perpindahan ini, yaitu pembacaan lebih dari satu kitab dalam displin ilmu yang sama, merupakan satu kewajipan yang paling lazim bagi siapa yang ingin mendalam dalam satu ilmu, dan sampai kepada puncak dalam semua ilmu. Tiadalah taufiq itu melainkan hanya di sisi Allah."

https://www.fb.com/saeedfodeh


Post a Comment

0 Comments