Surat Apakah yang Dibaca Saat Shalat Witir?


Pertanyaan:
Seperti yang diketahui jika melaksanakan shalat maka disunatkan membaca surat al- ‘akla (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)  al-kafirun, al-ikhlas dan ma’uzatain pada tiga rakaat shalat witir. Namun jika melakukan shlat witir melebihi tiga rakaat, apakah juga disunatkan membaca ayat tersebut sama halnya dengan melakukan tiga rakaat? dan apakah ada yang mengatakan demikian?

Jawaban:
Disunatkan membaca surat al-‘akla, al-kafirun, al-ikhlas dan ma’uzatain, ketentuan ini berlaku pada shalat tiga rakaat maupun lebih, baik tiga rakaat itu dilakukan sesudah salam dari dua rakaat atau sesudah salam dari empat, sesudah salam dari enam atau sesudah salam dari delapan rakaat. Sedangkan bila dikerjakan lima rakaat sekaligus, tujuh secara bersambung-sambung atau sembilan atau sebelas rakaat tanpa diselangi salam maka ketentuan di atas tidak berlaku.

Dalilnya:
  1. Nabi pada rakaat pertama shalat witir membaca surat al-‘akla, dirakaat kedua membaca al-kafirun, dirakaat ketiga al-ikhlas, dan ma’uzatain.
  2. Riwayat ‘Amrah dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah pada dua rakaat membaca surat al-‘akla dan al-kafirun dan di rakaat ganjil dibaca al-ikhlas dan ma’uzataini.
  3. Riwayat Abu Daud dan Turmizi dari hadis Khasif bin Abdurrahman dari Abdul Aziz bin Jurez berkata: saya telah menanyakan kepada Aisyah: surat apa yang rasul baca pada shalat witir. Aisyah menjawab: pada rakaat pertama dibaca al-‘akla, pada rakaat kedua al-kafirunو pada rakaat yang ketiga surat al-ikhlas dan ma’uzataini.
  4. Abdurrahman bin Abza meriwayat dari Ubai bin Ka’ab bahwa Rasulullah salat witir membaca surat al-‘akla dan al-kafirun dan al-ikhlas.

Fatawa Bulqini Cet, Daru ibnu ‘affan, Hal 126

Posting Komentar

0 Komentar