Fungsi Na’at

Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari na'at (sifat) :

1. Mengkhususkan (التخصيص) man’ut (yang diberi sifat) apabila yang menjadi man’ut ialah isem nakirah. Contohnyaجاء رجل صالح Maksud dengan takhsis (التخصيص) ialah menghilangkan keserupaan maknawiah yang terjadi pada nakirah dengan perantaraan wadha’ (peletakannya).

2. Memperjelas (التوضيح) man’ut apabila yang menjadi man’ut adalah isem makrifah. Contohnyaجاء زيد العالم Maksud dengan taudhih (التوضيح) adalah menghilangkan keserupaan lafdhi yang terjadi pada mkrifah dengan perantaraan ittafaq.

3. Memuji man’ut dengan memperjelas sifat yang sempurna pada man’ut. Contohnyaبسم الله الرحمن الرحيم

4. Mencela man’ut. Contohnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

5. Mengutarakan perasaan kasih sayang terhadap man’ut. Contoh يا الله ارحم عبدك المسكين

6. Memperkuat kalam. Contoh تلك عشرة كاملة

7. Ta’mim /meluaskan kalam.

8. Tafsil/mengurai kalam.

9. Ibham/menyamarkan kalam.

 10. Memberitahu pendengar bahwa sipembicara mengetahui dengan kondisi man’ut. 11. Tafsir/memperjelaskan kalam.

-al-Kawakib ad-durriyyah Syarah Mutammimah Al-Jarummiah Juz 2 Hal 218-219 Cet Haramain

Post a Comment

0 Comments