Taubat Orang Murtad

Nikmat yang paling besar seseorang yang di lahirkan dalam agama islam karna Islam adalah agama yang benar.  Dalam islam terhadap orang yang  berpindah agama Jakan di sebut dengan Murtad, Terhadap yang Murtad dan ingin bertaubat,  masuk Islam Maka Ada beberapa hal yang harus dilakukaannya yaitu :

1. Wajib untuk menyegerakan memeluk agama islam kembali dengan cara mengucap dua kalimat syahadat. Dan meninggalkan semua perkara yang menyebabkan murtad.

2. Menyesali setiap apa yang telah terjadi kemudian bercita-cita tidak akan kembali lagi perbuatan yang sama.

3. Wajib untuk mengqadha kewajiban syara' yang pernah di tinggalkan selama murtad. Maka apabila semuanya telah di kerjakan maka orang tersebut sudah di katagorikan orang yg kembali kepada ajaran islam . Perbedaan Taubat orang yang meningggalkan shalat dg murtad . Mendorong orang yg tinggal shalat untuk bertaubat itu sunat ,Sedangkan dosa orang murtad akan membawaki kekal dalam neraka ,Orang yang meninggalkan sembahyang tidak akan kekal dalam neraka.

- Hasyiah I'anatuttalibin Juz 4 Hal. 139 Cet, Toha putra

Posting Komentar

0 Komentar