Google plus twitter facebook RSS feed Berlangganan
Bahtsul Masail mudi mesra

Pandangan Syeikh Ali Jum`ah Tentang Hadiah Amalan dan Bacaan Al-Quran bagi Mayat

syeikh Ali Jum`ah
syeikh Ali Jum`ah
Syeikh Ali Jum`ah, seorang ulama besar asal Mesir kelahiran tahun 1952 yang pernah menjabat sebagai Mufti besar negri Mesir. Beliau sempat berguru kepada ulama Makkah asal Padang, Indonesia, Musnid ad-Dunya Syeikh Yasin al-Fadany. Nah bagaimana penjelaan Syeikh Ali Jum`ah tentang hadiah pahala dan bacaan al-quran kepada mayat yang saat ini gencar di vonis sesat oleh kaum wahaby salafi. Ada baiknya kita lihat nash beliau dalam kumpulan fatwa beliau, al-Bayan li ma yasy`ulu al-azhan pada soal ke 65 jilid 1 hal 194 beliau ditanyakan:

س 65: ما حكم قراءة القرأن للميت على القبر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟
الجواب:
أجمع العلماء على ان القراءة على القبر لا تحرم ولا يأثم فاعلها وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إستحبابها لما روي أنس مرفوعا قال : من دخل المقابر فقرأ فيها – يس – خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات" ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه أوصى اذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها.
اما المالكية فقد ذهبوا ألى كراهة القراءة القراءة علىى القبر ولكن الشيخ الدردير رضي اللع عنه قال: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة الفرآن  والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله"
والخلاف فى هذه المسألة ضعيف ومذهب من استحب قراءة القران وأجازها هو الاقوى حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع وصرحوا بذالك وممن ذكر هذا الاجماع الامام إبن قدامة المقدسى الحنبلى حيث قال :وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذالك إن شاء الله –إلى أن قال – قال بعضهم وإذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدى إليه ثوابه كان الثواب لقارئه ويكون الميت كأنه حاضرها فترجى له الرحمة ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع المسلمين فانهم فى كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. إهــ
وقد نقل الاجماع ايضا الشيخ العثمانى وعبارته فى ذالك : واجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع للميت ويصل إليه ثوابه وقراءة القرآن عند الفبر مستحبة  إهــ
ونص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت وأخذوا ذالك من جواز الجح عنه ووصول ثوابه إليه لأن الجح يشتمل على الصلاة والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها وما وصل كله وصل بعضه فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت
وعلى ما تقدم فان أغلب العلماء – بل نقل بعضهم الإجماع – على جواز القراءة على الميت كما بينا وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل فالجمهور على انه يصل وذهب الشافعية إلى انه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا : اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان, لا إهداء نفس العمل والخلاف يسير ولا ينبغى الاختلاف فى هذه المسألة والله تعالى اعلم واعلم  
Pertanyaan ke 65: apakah hukum membaca al-quran bagi mayit atas kubur? Apakah sampai pahalanya kepada mayit?

Jawab:
Para ulama telah ijmak bahwa membaca al-quran diatas kubur tidak haram dan pelakunya tidak berdosa.

Mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali berpendapat disunatkan hal demikian, berdasarkan hadits marfu` riwayat Anas:

Barangsiapa masuk pemakaman kemudian membaca surat Yasin, niscaya Allah ringankan baginya pada hari itu. Dan baginya kebaikan dengan jumlah tersebut. Dan berdasarkan hadits shahih dari Ibnu Umar ra bahwa berliau berwasiat apabila dikuburkan supaya dibacakan disampingnya permulaan surat al-Baqarah dan penutupnya.

Sedangkan ulama Mazhab Maliky mereka berpendapat makruh membaca diatas kubur, tetapi Syeikh ad-Dardir (salah satu ulama besar Mazhab Maliky) berkata: para ulama mutaakhirun berpendapat tidak mengapa dengan membaca al-quran dan zikir serta menjadikan pahalanya kepada mayit, pahala tersebut akan sampai. Insya Allah.

Khilaf pada masalah ini lemah. Pendapat golongan yang menyatakan sunat membaca al-quran dan membolehkannya adalah pendapat yang kuat, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang telah disepakati ulama(ijmak) dan mereka menerangkannya secara jelas.

Sebagian ulama yang menyebutkan ijmat tersebut adalah Imam Ibnu Qudamah al-Muqaddisy al-Hanbali beliau berkata:

Qurbah apapun yang dilakasanakan dan dijadikan pahalanya untuk mayit yang muslim atau dihadiahkan pahalanya kepada mayit niscaya pahalanya bisa sampai bagi orang yang membacanya dan adalah mayit seolah ada dihadapan sehingga diharapkan untuk mendapatkan rahmat. Pendapat kami adalah yang telah kami sebutkan. Dan hal ini merupakan kesepakatan kaum muslimin (ijmak) karena umat muslim pada setiap masa dan daerah berhimpun dan membaca al-quran serta menghadiahkan pahalanya kepada mayit tanpa ada orang yang mengingkarinya.

Dan ijmak ini juga di kutip oleh syeikh Usmany. Beliau beliau tetang hal ini: “para ulama telah sepakat bahwa istighfar, doa, shadaqah, haji, memerdekakan budak dapat bermanfaat bagi mayat dan sampai pahalanya kepada mayat dan membaca al-quran di samping kubur di sunatkan.

Para ulama menyebutkan secara terang bahwa sampai pahala bacaan (alquran) bagi mayat. Hal ini mereka pahami dari kebolehan haji untuk mayat dan sampai pahalanya kepada mayat karena dalam haji juga ada shalat dan dalam shalat ada pembacaan al-fatihah dan lainnya, sesuatu yang bisa sampai pahalanya secara keseluruhannya maka sebagiannya juga bisa sampai. Maka pahala bacaan al-quran bisa sampai kepada mayat dengan izin Allah ta`ala terlebih lagi bila pembacanya mendoakan supaya Allah memberikan seperti pahala bacaannya bagi mayat.

Dari penjelasan terdahulu, mayoritas para ulama –bahkan sebagian ulama mengatakan ijmak- berpendapat boleh membaca al-quran sebagaimana telah kami terangkan. Sedangkan masalah menghadiah pahala bagi mayat dan apakah sampai pahalanya maka mayoritas ulama berpendapat sampai pahalanya. Para ulama Mazhab Syafii berpendapat sampai pahalanya sama halnya dengan doa misalnya dengan mengucapkan: “Ya Allah, jadikanlah seperti pahala bacaanku kepada si fulan”, bukan maksudnya menghadiahkan diri amalan. Perbedaan pendapat pada masalah ini hanyalah hal kecil dan tidak sepatutnya diperselisihkan pada masalah ini. Wallahu A`lam.

Abon Abdul Aziz Samalanga

Abon Abdul Aziz Samalanga
Abon Abdul Aziz Samalanga
Abon Samalanga merupakan salah seorang ulama kharismatik Aceh. Nama asli beliau Tgk. H. Abdul ‘Aziz bin M. Shaleh, beliau lebih dikenal dengan panggilan Abon ‘Aziz Samalanga atau Abon Mesjid Raya Samalanga. Beliau lahir di Desa Kandang Samalanga Kabupaten Aceh Utara (Kabupaten Bireuen sekarang) pada bulan Ramadhan tahun 1351 H/1930 M. Abon diasuh dan dibesarkan di Jeunieb, ayahandanya pernah menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb. Beliau juga salah seorang pendiri Dayah Darul ‘Atiq Jeunieb, sehingga Abon dari masa kecilnya sudah mulai belajar ilmu agama di dayah tersebut semasa tinggal di Jeunieb. Ketika usia Abon telah matang, Abon menikahi seorang gadis di Desa Mideun Jok Samalanga yang merupakan putri gurunya sendiri, pimpinan Dayah LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga pada waktu itu. Beliau dikaruniai empat orang anak, yaitu Hj. Suwaibah (almh.), Hj. Shalihah, Tgk. H. Athaillah, dan Hj. Masyitah.

Abon memulai belajar pada pendidikan formal pada tahun 1937, memasuki Sekolah Rakyat (SR) dan menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1944. Dari tahun 1944 beliau belajar pada orang tuanya selama dua tahun, kemudian pada tahun 1946 pindah belajar ke Dayah LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga yang pada waktu itu dipimpin oleh Tgk. Haji Hanafiah (Teungku Abi) lebih kurang selama dua tahun. Pada tahun 1948 Abon melanjutkan pendidikannya ke salah satu dayah yang dipimpin oleh Teungku Ben (Teungku Tanjongan) di Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Di dayah ini Abon belajar pada Teungku Idris Tanjongan sampai dengan tahun 1949. Pada tahun yang sama beliau kembali lagi ke Dayah LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga untuk mengabdikan diri sebagai guru.

Setelah beliau mengabdi menjadi guru beberapa tahun, pada tahun 1951 Abon melanjutkan pendidikan ke Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh Alm. Teungku Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidi yang lebih dikenal dengan panggilan Abuya Mudawali. Abon belajar di Dayah Darussalam lebih kurang selama tujuh tahun. Selama di Darsusalam beliau belajar dengan tekun, pernah di ceritakan oleh Tgk. Muhammad Amin Tanjongan yang merupakan murid Abon yang juga belajar di Labuhan Haji, bahwa pada saat muthala`ah beliau membuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari, sehingga kamar beliau terlihat berserakan dengan kitab.

Abuya Muda Waly
Abuya Muda Waly
Pada tahun 1958 Abon kembali lagi ke Dayah LPI MUDI Mesjid Raya samalanga untuk mengembangkan ilmunya. Pada tahun tersebut pimpinan Dayah LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga meninggal dunia, sehingga Abon diangkat menjadi pimpinan dayah tersebut. Semenjak dayah LPI MUDI Mesjid Raya berada di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan terjadi, terutama menyangkut tentang kurikulum pendidikan yang semula tidak terlalu fokus pada ilmu-ilmu alat (bantu) seperti ilmu manthiq, ushul al-fiqh, bayan, ma‘ani, dan lain-lain. Keahlian Abon yang sangat menonjol adalah dalam bidang ilmu manthiq sehingga Abon digelar dengan al-Manthiqi. Bahkan kepiawan Abon dalam penguasaan ilmu agama di akui oleh Syeikh Arsyad Lubis. Pernah Abuya Jamaluddin Waly menceritakan, pada suatu hari Syekh Arsyad Lubis dari Medan menemui Abon, beliau sangat kagum mendengar uraian kitab yang disampaikan oleh Abon. Syekh Arsyad Lubis bertanya kepada Abon ‘’Apakah sudah habiskah ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Waly diajarkan kepada Abon’’. Abon menjawab’’bahwa ilmu Abon belumlah 10 persenpun dari ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Waly.

Abon sangat disiplin dan memiliki semangat luar biasa dalam mengajar, sehingga dalam keadaan beliau sakit pun beliau tetap antusias mengajar.Dalam bulan Ramadan Abon dimana sebagian besar santri pulang kampong halaman dan sebagian besar pengajian di dayah di Aceh diliburkan, Abon masih mengajar santri-santrinya yang masih menetap di Dayah tidak pulang kekampung halaman. Beliau tidak membacakan kitab kitab yang besar, tetapi hanya kitab yang kecil yaitu kitab Awamel, sebuah kitab nahu yang lazimnya dipelajari oleh para santri pemula. Dalam membacakan kitab ini beliau menjelaskan penjelasan beringkat, mulai dari pembahasan yang rendah yang mampu di pahami oleh santri kelas rendah kemudian di lanjutkan dengan pemahaman yang lebih tinggi untuk santri kelas tinggi dan para dewan guru Maka tidak heran jika dalam nasehatnya, beliau selalu mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk selalu belajar-mengajar (beut-seumubeut). Dalam pengajarannya, Abon sangat membenci faham Wahabiyyah sehingga beliau tidak pernah bosan dalam mengurai kesesatan faham tersebut. Bahkan hampir setiap hari Abon menyinggung tentang kesesatan faham tersebut.

Kemajuan dayah pada masa kepemimpinan Abon meningkat pesat, jumlah santri dari jumlah ratusan menjadi ribuan, bangunan fisik dayah pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus maju. Selain dari aktifitas Abon di dayah, Abon juga membuka pengajian mingguan di Jeunieb yang dikenal dengan Balee Hameh, karena pengajian diadakan seminggu sekali pada hari Kamis.

Disamping aktifitas dakwah melalui majelis pengajian, Abon juga ikut dalam pembangunan fisik, seperti membangun jalan menuju perkebunan di Desa Gle Mendong Samalanga, dan menggarap sawah yang telah terlantar bertahun-tahun. Bersama-sama dengan murid-muridnya serta dibantu oleh masyarakat sekitar, Abon menata kembali perkebunan dan persawahan telantar, semua beliau lakukan demi hidupnya perekonomian masyarakat.

Dalam dunia perpolitikan, Abon pernah memberi dukungan kepada partai PERTI. Abon memilih partai tersebut karena partai ini berlatarbelakang faham ahlussunnah waljama‘ah.
Dari semua aktifitas Abon, tidak ada yang lebih utama bagi beliau selain mengajar. Alokasi waktu untuk kegiatan ekonomi atau politik diatur dalam skedul yang tidak mengganggu jadwal mengajar. Kristalisasi dari sikap inilah yang mendasari beliau untuk selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu mengutamakan belajar-mengajar (beut-seumubeut), di mana pun dan dalam kondisi bagaimana pun sepulang dari dayah nantinya, walau hanya bermodal sebuah balai di depan rumah dan hanya mampu mengajarkan cara membaca al-quran saja.

Pesan tersebut telah menjadi doktrin yang menjiwai pemikiran murid-murid beliau. Kiranya inilah misi utama beliau yang sekarang telah nyata hasilnya. Terbukti dari banyak dayah dan balai pengajian di sebagian besar wilayah Aceh, merupakan lembaga yang dipimpin oleh alumni Dayah LPI MUDI Mesjid Raya. Dari seluruh murid Syeikh Abuya Muda Waly al-Khalidy, Abon Abdul Aziz merupakan ulama yang paling banyak melahirkan penerus. Beliau berhasil mendidik kader ulama melebihi dari murid-murid Abuya yang lain.

Selain pesan untuk selalu beut seumebeut (belajar mengajar) dalam hal mencari nafakah Abon juga selalu menekankan murid-murid beliau supaya bekerja dan memiliki usaha jangan hanya berpangku tangan mengharap bantuan dan sedekah orang lain yang Abon istilah dengan kata beliau “leubee lam aree”.

selain itu, Abon juga memiliki firasat yang tajam dan kuat. Ini merupakan salah satu karamah beliau. Beberapa perkataan beliau terbukti kebenarannya. Beberapa kisah ketajaman firasat Abon yang kami dengar antara lain:
  1. Diceritakan oleh Abu Mudi, pada suatu hari datang dua santri baru di dayah Mudi. Pada saat menghadap Abon, salah seorang dari santri baru tersebut dipandang oleh Abon dengan cukup lama, setelah ke dua santri tersebut keluar, Abu Mudi yang menyaksikan hal tersebut bertanya kepada Abon, mengapa Abon berlaku demikian, Abon menjawab “esok hari ia akan pergi meninggalkan dayah”. Abu Mudi pun bertanya :”Bagaimana dengan santri yang satu lagi?” Abon menjawab bahwa ia akan bertahan did ayah selama beberapa saat. Esok harinya hal ini terbukti, santri yang dipandang oleh Abon tersebut langsung hengkang dari dayah, sedangkan yang satu lagi tetap bertahan sampai beberapa tahun.
  2. Abon pernah ditanyakan oleh salah satu murid mengapa Abon tidak membentuk ikatan alumni sebagaimana dilakukan oleh Abu Tepin Raya pada Dayah beliau, Darus Sa`adah. Abon menjawab: itu tidak perlu saya pikirkan, suatu saat akan dipikirkan oleh mereka sendiri. Hal ini tersebukti , saat ini alumni Mudi telah memiliki satu ikatan organisasi yang tergabung dalam Yayasan al-Aziziyah.
  3. Abu Mudi menceritakan, Pada awalnya waled Nu (Tgk.Nuruz Zahri, pimpinan pesantren Nurul Aiman, Samalanga) hanya mendirikan panti asuhan bukan sebuah dayah. pada suatu ketika Abon mengatakan kepada bahwa” nyak Nu (waled Nu) suatu saat akan mendirikan Dayah. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini panti asuhan yang dikelola Waled Nu telah berkembang menjadi satu dayah yang besar yang terletak tidak jauh dari Dayah Mudi Mesra.

abu mudi mesra
Abu Mudi, Mudir LPI MUDI saat  ini.
Dalam hal mendidik muridnya, Abon juga mencoba mental murid-murid beliau. Hal ini semua bertujuan untuk tazkiyah hati murid. Seperti yang di ceritakan oleh Abu Mudi, pada suatu hari Abu Mudi sudah siap dengan pakaian yang rapi ingin menuju ke pasar Samalanga, tiba-tiba beliau dipanggil oleh Abon, setelah sampai didepan Abon, beliau mengajak Abu Mudi menuju kesawah tanpa menunggu Abu Mudi mengganti pakaian. Akhirnya Abu Mudi ikut bersama Abon menuju sawah dengan pakaian yang rapi. Sampai disawah, Abon menyuruh kepada Abu Mudi untuk memperbaiki pematang sawah. Abu Mudi segera melakukannya, sedangkan Abon memperhatikan bagaimana pekerjaan Abu Mudi. Setelah selesai barulah Abon mengatakan bahwa hasil kerja Abu Mudi salah, sehingga Abu Mudi harus memulainya dari pertama lagi. Rupanya Abon sengaja tidak menegur kesalahan Abu Mudi dari awal Karena ingin mencoba Abu Mudi. Contoh yang lain adalah sikap Abon terhadap murid yang bersifat bakhil dan kikir. Abon akan mengujinya dengan cara meminjam milik murid tersebut, pernah suatau saat salah seorang murid Mudi yang dikenal kikir dan memilki sebuah sepeda baru, maka Abon langsung meminjam sepeda tersebut.

Abon berpulang ke hadharat-Nya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1409/17 Januari 1989 dalam usia 58. Beliau dikebumikan di Samalanga, di komplek putra Dayah LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga Kabuapten Bireuen. Semoga Allah memberi pengampunan kepada beliau, menempatkan beliau dalam satu kebun daripada kebun syurga sesuai dengan amal baik yang telah beliau lakukan. Amiin!

Tepat pada tanggal 20 April ini, seluruh murid-murid dan pecinta Abon akan memperingati Haul dengan acara doa bersama untuk almarhum Abon serta acara mubahatsah ulama dan seminar . Semoga Allah memberikan kepada kita semua semangat Abon sehingga mampu melanjutkan perjuangan beliau dalam mepertahankan aqidah Ahlus sunnah wal jamaah.

Di kutip dari buku profil ringkas Dayah MUDI MESRA samalanga dengan beberapa tambahan

Download Sullam al-Muta`allim Muhtaj ila Ma`rifat Rumuz al-Minhaj

Kitab Sullam al-Muta`allim al-Muhtaj ila Ma`rifat Rumuz al-Minhaj.Kitab Minhajuth Thalibin karangan Imam Nawawi (631 H - 676 H) merupakan sebuah kitab mukhtashar dalam ilmu fiqh Mazhab Syafii yang penting. Menurut mayoritas ulama kitab ini merupakan ringkasan dari kitab al-Muharrar karangan Imam Rafii. Kitab ini mendapat perhatian besar dari para ulama, sehingga banyak ulama yang mencurahkan perhatian mereka terhadap kitab ini, baik dengan dihafal, mensyarahnya ataupun meringkasnya dan menjadikannya sebagai nadham. Kitab besar dalam bidang fiqh Mazhab Syafii pada masa selanjutnya tidak terlepas dari kitab Minhaj ini. Diantara syarah kitab Minhaj yang terkenal adalah kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar al-Haitamy (909 H/1504 M - 973 H /1567 M) dan Nihayatul Muhtaj karangan Imam Syihab ar-Ramly (919 H/1513M-1004 H/1596 M), Kanz al-Raghibin karangan Imam Jalal al-Mahally (791 H/1389 M-864 H/1459 M) dan Mughny Muhtaj karangan Imam Khatib Syarbainy (w. 977 H/1570 M).

Imam Nawawi, dalam kitab Minhaj menggunakan beberapa istilah khusus untuk membedakan pendapat yang kuat dan dhaif menurut kekuatan khilafnya. Istilah-istilah tersebut Imam Nawawy sebutkan dalam muqaddimah kitab Minhaj. Untuk mempelajari kitab Minhaj dan syarahnya maka mutlak harus dipahami istilah-istilah yang dipakai oleh Imam Nawawy tersebut.

Para ulama juga menaruh perhatian besar terhadap istilah Imam Nawawi tersebut, sehingga beberapa ulama menulis pengertian dan uraian dari istilah tersebut dalam kitab-kitab mereka. Bahkan ada yang mengarang kitab khusus membahas istilah tersebut. Salah satu kitab yang khusus membahas istilah tersebut adalah kitab Sullam al-Muta`allim ila Ma`rifat Rumuz al-Minhaj karangan al-allamah Sayyid Ahmad Syamilah al-Ahdal (w. 1390 H).

Kitab ini terdiri dari empat fashal. Pada fashal pertama beliau menerangkan tentang kitab Minhaj, sedikit biografi dan silsilah keilmuan pengarangnya (Imam Nawawy) dan perhatian ulama terhadap kitab Minhaj yang berupa menghafalnya, mengsyarahnya, meringkasnya dan menjadikan kitan Minhaj sebagai nadham.

Selanjutnya pada fashal kedua, beliau menerangkan asal usul kitab. Beliau juga menerangkan siapa saja para ulama yang ikut meringkas atau mensyarah kitab al-Muharrar dan bahkan beliau juga menerangkan silsilah kitab fiqh mazhab Syafii hingga sampai kitab Imam Syafii sendiri.

Dalam fashal yang ketiga barulah pengarang menerangkan maksud istililah Imam Nawawy dalam kitab-kitab beliau, serta urutan kitab Imam Nawawi yang didahuluan ketika ta`arudh. Dalam menerangkan istilah Imam Nawawi, beliau juga meyebutkan jumlah istilah tersebut didalam kitab al-Minhaj. Misalnya lafahd al-Azhar, ashah, kazda, masyahur mazhab dll berapa ditemukan didalam kitab al-Minhaj

Pada fashal yang keempat, mushanif menyebutkan meneragkan maksud istilah kitab TuhfatulMuhtaj dan Nihayah Muhtaj, Mughny dan kitan yang lainnya.

Kitab ini telah dicetak beberapa kali. Salah satunya di cetak oleh Dar Minhaj, arab Saudy pada muqaddimah kitab Najmul Wahhaj karangan Imam Kamaluddin ad-Damiri (724 H/1341 M-808 H/1405 M) yang di tahqiq oleh ulama mazhab Syafii negri Makkah, syeikh Ismail Usman Zain (1352 H-1414 H)

Siapa yang berminat memiliki kitab tersebut dalam format file pdf dan box, silahkan download di disini
Download Kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany

Kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany.Salah satu ulama Ahlus sunnah yang gigih melawan fitnah kaum wahaby adalah Syeikh Yusuf an-Nabhany (1265 H/1849 M-1350 H/1932 M). Nama lengkap beliau adalah Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Muhammad Nashir an-Nabhan, Nisbah kepada Bani Nabhan, arab Badui yang mendiami sebelah selatan di Palestina, sekarang masuk dalam wilayah Haifa, Beurut. kegigihan beliau terlihat dengan banyaknya kitab karya beliau yang menolak aqidah kaum wahaby yang sesat menyesatkan. Salah satu kitab beliau dalam hal ini adalah kitab Syawahidul Haq fi istighasah bi Sayyidil Khalqi. Dalam kitab ini beliau menerangkan berbagai hal termasuk masalah ijtihad, Ibnu Taimiyah, ziarah kubur, istighatsah. Beliau juga berkomentar tentang kitab Ighatsah al-Lahfan karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Sharim Mubky karangan Ibnu Abdul Hadi, dan Jala` al-`Ainain karangan al-Alusy. Pada bagian akhir, beliau juga membawakan sejumlah doa-doa istighatsah dari para ulama-ulama besar.

Dalam sebagian besar cetakan, kitab ini juga dicetak bersama kitab Syeikh Yusuf yang lain, al-Asalib al-Badi`ahfi fadhl Shahabah wa iqna` Syiah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan kelebihan para shahabat dan komentar para pembesar ulama tentang shahabat Rasulullah, khulafaur Rasyidin, beliau juga menerangkan bagaimana pandangan ulama Ahlus sunnah menyikapi pertikaian antara para shahabat seeprti dalam perang shiffin.

Bagi yang ingin memiliki file pdf kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany, silahkan download di sini.

Buku Biografi ABON ABDUL AZIZ (GURU BESAR ULAMA ACEH)

donasi
donasi

selengkapnyaAMALAN SUNAT

selengkapnyaDownload

selengkapnyaDOA

selengkapnyaAswaja