Syeikh Abu Al Faydh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al Fadany Al Makky Musnid Ad-Dunya. Bagian II

Syeikh Abu Al Faydh Muhammad Yasin bin Muhammad IsaBaca Bagian I .
Salah satu jasa besar Syeikh Yasin al-Fadani adalah memperkenalkan tokoh-tokoh ulama Nusantara kedunia luar. Tanpa usaha beliau, barangkali masyarakat luar Melayu tidak mengenali sama sekali peranan dan sumbangan tokoh-tokoh Ulama dari Nusantara. Melaluinya, perawi-perawi Arab dan bukan Melayu mengenal istilah ‘kiyahi’ dalam bahasa Jawa yang bermakna syeikh, ustaz, atau orang alim, nama-nama tempat dan nama-nama tokohnya seperti Syeikh Nawawi bin ‘Umar al-Bantani, Syeikh ‘Abdus Samad bin ‘Abdur Rahman al-Falimbani, KH. Hasyim bin Asy‘ari al-Jombangi, ‘Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani, K.H. Jam‘an bin Samun al-Tanqarani, K.H.Uhaid Ahyad bin Idris al-Bogori, K.H. Ma‘sum bin Ahmad al-Lasami, K.H. Baydawi bin ‘Abdul ‘Aziz al-Lasami, K.H. Baqir bin Nur al-Jogjawi, K.H. Mahfuz bin ‘Abdullah al-Tarmasi, K.H. Khalil bin ‘Abdul Latif al-Bankalani, K.H. ‘Abdul Muhit bin Ya‘qub al-Sidarjawi, K.H. ‘Umar bin Salih al-Samarani, K.H.‘Ali bin ‘Abdullah al-Banjari, K.H. Hasan bin ‘Abdus Syakur al-Sarbawi, Zainuddin al-Sumbawi, K.H. Mahmud bin Kenan al-Falimbani, K.H. Arsyad bin ‘Abdus Samad al-Banjari, K.H. Taib bin Ja‘far al-Falimbani, K.H. ‘Abdullah bin Azhari al-Falimbani, K.H. Ahmad Marzuki bin Hamid al-Suwahani, K.H. Muhammad bin Yasin al-Fakalonkani, Haji ‘Abdul Hamid bin Zakaria al-Betawi, Syeikh Muhsin bin Raden Muhammad al-Sirangi, K.H. Siddiq bin ‘Abdullah al-Lasami, K.H. Hasan bin Kiyahi Syamsuddin al-Qanquni, K.H. Bakri bin Sida al-Bantani, Qadhi Musa bin Ibrahim al-Melakawi, Qadhi Abu Bakar bin Hasan al-Muari, Syeikh ‘Utsman bin ‘Abdul Wahhab al-Sarawaqi, Syeikh Muhammad Salih bin Idris al-Kelantani dan lain lain.

Ada juga tokoh Nusantara yang digelar oleh Syeikh Yasin al-Fadani dengan gelaran ahli hadis seperti Muhaddist Surabaya bagi Sayyid Syeikh bin Ahmad Bafaqih. Menurut beliau, muhaddist di zaman mutakhir, dengan makna seorang musnid yang luas periwayatannya serta memperolehi banyak kitab sanad dan fihris secara bersambung daripada tokoh-tokoh timur dan barat, kira-kira terdapat 130 orang alim ulama Nusantara. Antara tokoh yang paling banyak sanad periwayatannya ialah Muhaddist Syeikh ‘Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani (m. 1182H), Syeikh ‘Abdus Samad bin ‘Abdur Rahman al-Falimbani (m.1211H), Syeikh ‘Abdul Ghani bin Subuh al-Bimawi, Syeikh Mahfuz bin ‘Abdullah al-Tarmasi (m. 1338H), Syeikh ‘Abdul Hamid Kudus, Syeikh Mukhtar bin ‘Atarid al-Bogori dan Sayyed Salim Jindan.

Tawadhu dan bersahaja

Syeikh Muhammad YasinMeski dikenal sebagai seorang maha guru, Syeikh Yasin berkepribadian tawadhu` kepada siapa saja. Ia tak segan untuk meminta ijazah dan pengetahuan dari murid-muridnya. Syeikh Yasin juga sering berkunjung ke Indonesia, negri asal nenek moyangnya. Dalam kunjungan beliau ke Indonesia beliau mengunjungi beberapa pondok Pesantren antara lain di Jakarta, Padang, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NTB, Kalimantan, Ambon dan Manado. Setiap kota yang pesantren yang beliau kunjungi selalu dipenuhi oleh para umat islam dari berbagai kalangan, ulama, santri maupun masyarakat awam. Dalam setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan hadits mutsaltsal dan memberikan ijazahnya. Oleh karena itu tak sedikit ulama yang ingin bertemu Syeikh Yasin dan dianggap sebagai murid olehnya dan meminta ijazah hadist.

Dalam kehidupan sehari-hari beliau sangat bersahaja dan sederhana. Walaupun dikenal sebagai seorang ulam abesar, beliau tak segan untuk keluar masuk pasar demi memikul dan menenteng sayur-mayur untuk kebutuhan keluarga beliau. Adakalanya dengan memakai kaus oblong dan sarung, beliau juga sering terlihat santai sambil nongkrong di ghahwaji (warung kopi) sambil mengisap syisah (rokok ala arab)

Ada juga hal yang menarik dari sosok Syeikh Yasin. Sekalipun belaiu adalah seorang ulama tradisional, namun beliau memiliki wawasan yang luas. Beliau berpandangan belajar dan mengajar bagi kaum wanita juga wajib sebagaimana sabda Nabi SAW. Setelah sekian lama menanamkan cita-citanya untuk membangun madrasah putri, pada tahun 1362 H/1943 M beliau mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum wanita, Madrasah Ibtidaiyyah lil Banat . lembaga pendidikan ini merupakan yang pertama di Arab Saudy yang didirikan khusus untuk kaum hawa. Setelah sekolah ibtidaiyah telah banyak dan membutuhkan tenaga pengajar, Syeikh Yasin memandang perlu mendirikan lembaga pencetak guru wanita. Maka pada bulan Raiul Akhir 1377 H beliau mendirikan Ma`had lil Mu`allimat (lembaga tingkat diploma untuk calon guru wanita)

Dalam surat kabar Al bilad edisi jumat 24 Dzul qa`dah 1379 H/1960 M, Syeikh Umar Abdul Jabbar, seorang ulama dan kolumnis menulis esai sebagai berikut “....bahkan yang terbesar dari amal bakti Syeikh Yasin adalah membuka Madrasah Putri pada tahun 1362 H/1943 M. Inilah sekolah pertama perempuan yang didirikan di negri Kerajaan Arab Saudi. Dalam perjalananya selalu ada rintanagn, namun beliau dapat mengatasinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan..

Ketawadhuan beliau juga terlihat sebagaiman diceritakan oleh murid beliau, syeikh Mahmud bin Said Mamduh bahwa karya Syeikh Yasin mengenai Ushul Fiqh, Syarah Al-Luma` sebaganyak dua jilid yang tebal terpaksa tidak jadi di cetak lantaran guru beliau, Syeikh Yahya Aman sudah terlebih dahulu mengirimkan naskah karyanya dalam hal yang sama ke percetakan. Tampaknya beliau berkaca mata pada kejadian sebelumnya, saat beliau mencetak kitab Hasyiah At Taisir karya beliau, yang ternyata membuat karya serupa milik guru beliau syeikh Yahya Aman kurang dikenal.

Murid-murid Syeikh Muhammad Yasin

Syeikh Muhammad YasinMurid-murid Syeikh Yasin sangat banyak sekali. Merekalah yang menjadi penyambung silsilah keilmuan yang beliau miliki dari para guru untuk para murid.

Diantara murid-murid beliau antar lain:
1. Syeikh Muhammad Ismail Zain Al Makky Al-Yamany
2. Abuya Prof.DR. Muhammad bin Alwy Al Maliky.
3. Syeikh Muhammad Mukhtaruddin Al falimbany.
4. Syeikh Muhammad Hamid Amin Al Banjar.
5. Habib Umar bin Muhammad Hafidz Tarim
6. Syeikh Muhammad Hamid Al Kaf Makkah.
7. Syeikh Ahmad Damanhury Al Bantany.
8. KH. Abdul Hamid Ad Dary
9. Syeikh Ahmad Muhajirin Ad Dari Bekasi
10. T.G.H.Muhammad Zaini Abdul Ghani (Guru Ijai) Martapura.
11. Hadratus Syeikh Muallim K.H. M. Syafi Hazdamy
12. DR. Burhanuddin Umar Lubis
13. KH. Maimun Zubair Rembang
14. KH. Hasan Azhari
15. Kh. Sahal Mahfudh Pati
16. KH. DR. Abdul Munith Abdul Fattah
17. KH. Zayady Muhajir
18. KH. Ahmad Junaidy
19. KH. Idham Khalid
20. KH. Thahir Rahili
21. DR. Muslim Nasution
22. KH. Yusuf Hasyim Asy `ary
23. Prof. DR. Sayyid Agil Husain Al Munawwar
24. Prof.DR. Abuya Muhibbudin Waly Al Khalidi
25. Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al Banjary
26. DR. Yahya Al Ghaustany
27. Syeikh Sayyid Abdullah Shiddiq Al Ghumary
28. Syeikh Abdus Subhan Al Barmawy
29. Syeikh Abdul Fattah Rawah
30. Syeikh DR. Ali Jum`ah (Mufti Mesir)
31. Syeikh Muhammad Ali As-Shabuny (Damaskus)
32. DR. Muhammad Hasan Ad Daimyahty
33. Syeikh Hasan Al Qathirji
34. Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman (Pondok Lubuk Tapah, Kelantan)
35. Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abu Bakar (Pondok Pasir Tumboh, Kelantan)
36. dll

Di Indonesia, boleh dikatakan hampir semua ulama di Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang seangkatan dengan beliau atau di bawah beliau merupakan murid atau setidaknya mengaku sebagai murid beliau. Selain itu di Malaysia, Thailand dan Brunei juga tersebar murid-murid beliau yang sangat banyak.

Hampir lupa menikah
Karena sangat bersemangat dan giat dalam menuntut ilmu agama, Syeikh Yasin hampir saja lupa terhadap sunnah Rasul dalam kehidupan, yaitu menikah. Beliau termasuk terlambat dalam membina rumah tangga. Tepat pada usia empat puluh beliau belum juga menikah. Hal ini membuat orang tua beliau merasa prihatin dan khawatir, juga para guru dan rekan-rekan beliau. Mereka mengingatkan beliau bahkan ada yang ingin menjadikan beliau sebagai menantu. Karena orang tua beliau mengancam akan membakar kitab-kitab beliau dan beliau pun merasa takut durhaka kepada mereka, akhirnya masa lajang beliau akhiri.

Karamah Syeikh Yasin

Allah SWT memang sangat mengasihi hambaNya yang shaleh dengan bentuk yang beragam. Ada yang diangkat derajatnya dengan diberikan ilmu agama yang mendalam dan ada pula yang diberikan kejadian yang luar biasa yang disebut dengan karamah. Syeikh Yasin Allah muliakan dengan kedua-duanya. Ini merupakan hasil istiqamah beliau dalam ilmu dan beramal.

Ada beberapa kisah yang masyhur dikalangan pecinta beliau antara lain:
Alkisah, ada seseorang bernama Zakariyyah Thalib dari Syiria berkunjung ke rumah Syeikh Yasin pada hari jum`at. Ketika azan berkumandang Syeikh Yasin masih saja di rumah. Lantaran waktu semakin dekat, Zakariyyah segera beranjak shalat jumat di masjid terdekat. Seusai shalat, ia menemui seoarang kawan dan bercerita tentang syeikh Yasin sebagaimana ia lihat. Namun ceritanya justru dibantah oleh kawannya. Sang kawan berkata dengan sungguh-sungguh bahhwa ia dirinya beserta sejumlah orang yang kenal baik Syeikh Yasin telah bersama-sama shalat di Nuzlah, yaitu Mesjid Syeikh Hassan Massyat yang jaraknya agak jauh dari rumah Syeikh Yasin.

Kisah lain sebagaimana disaksikan oleh salah satu murid beliau, H.M. Abrar Dahlan. Suatu hari Syeikh Yasin menyuruhnya untuk membuat minuman teh dan menyiapkan syisyah. Setelah disiapkan dan Syiekh Yasin mulai meneguk tehnya, ia pamit dan keluar untuk menuju Masjidil Haram. Ketika pulang dari Masjidil Haram, ia melihat Syeikh Yasin pulang mengajar dari Masjidil Haram dengan membawa kitab bersamanya. Ia terheran, ia tinggalkan gurunya yang tengah asyik menikmati teh dan syisyah dirumahnya namun saat itu ia melihat sang guru baru pulang mengajar dari Masjid.

Kisah lain yaitu ketika syeikh K.H. Abdul Hamid Prapanca Jakarta sedang mengajar dalam ilmu ushul fiqh bab diyat. Ia menemukan kesulitan dalam suatuhal bahasa sehingga pengajian dicukupkan terlebih dahulu. Malam hari ia juga ia menerima sepucuk surat dari gurunya Syeikh Yasin yang ternyata berisi jawaban atas kesulitan yang ia hadapi. K.H. Abdul Hamid merasa heran dari mana sang guru tahu, sedangkan ia sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun ihwal kesulitan tersebut.
Syeikh Abu Al Faydh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al Fadany Al Makky Musnid Ad-Dunya. Bagian III (selesai)

Post a Comment

0 Comments