Download Kitab Muhadharat fi Fiqh al-Islam al-Muqaran karangan Syeikh Sa'id Ramadhan al-Buthy محاضرات في الفقه المقارن

Donwload Kitab Muhadharat fi Fiqh al-Islam al-Muqaran karangan Syeikh Sa'id Ramadhan al-Buthy محاضرات في الفقه المقارن

محاضرات في الفقه المقارن

Nama Syeikh Sa`id Ramadhan al-Buthy (1929-2013 M) tetap melekat dalam hati para pelajar Ahlus sunnah, apalagi beliau berpulang ke hadiratNya sebagai syuhada. Beliau banyak meninggalkan karangan yang menjadi kenang-kenangan dan amal jariyah beliau untuk kaum muslimin Ahlus sunnah wal jama`ah. Salah satu kitab beliau yang bernilai tinggi adalah Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqaran. Dalam kitab ini beliau menerangkan beberapa hal yang berkenaan dengan perbedaan pendapat para ulama dalam satu masalah. 
Dalam kitab ini Syeikh Buthy menerangkan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalalangan para fuqaha`. Beberapa masalah yang beliau angkat adalah efek jauh satu derah dalam kewajiban ibadat puasa, masalah tabyit dan ta`yin niat dalam puasa, alasan haram riba dan efeknya, luzum wakaf, syarat ja`i pada akad secara umum dan akad nikah, masalah thalaq tiga sekaligus, tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim, hukuman dengan pengambilan denda berupa harta, pemutusan hukum dengan saksi dan sumpah, pemutusan hukum dengan saksi non muslim dan beberapa hal yang lain. Setiap selalu beliau bawakan beberapa pendapat yang ada kemudian di ikuti dengan dalil dari setiap kelompok, kemudian beliau memunaqasyahkan semua dalil-dalil tersebut. Seperti dalam masalah thalak beliau urai dengan panjang lebar bagaimana dalil pendapat jumhur, Ibnu Taimiyah, Syiah, `Atha` dan pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa yang kuat adalah mazhab jumhur bahwa thalaq tiga sekaligus tetap jatuh tiga dengan dalil-dalil yang kuat.

Bagi yang ingin memiliki file pdf kitab tersebut silahkan DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments