Download kitab احراز السعد بانجاز الوعد بمسائل أمّا بعد (Ihraz as-Sa`d bi injaz al-Wa`d bi Masail Amma Ba'du)

احراز السعد بانجاز الوعد بمسائل أمّا بعدIhraz as-Sa`d bi injaz al-Wa`d bi Masail Amma Ba'du di karang oleh Syeikh Ismail bin Syeikh Ghunim al-Jauhary al-Mishri (w. 1165 H)
Kitab ini membahas masalah seputar lafadh amma ba’du. Bagi kalangan santri yang menyukai ilmu Arabiyah kitab menarik untuk di baca, walaupun pembahasan amma ba’du telah di jelaskan oleh para ulama pengarang kitab dalam muqaddimah beberapa kitab terutama dalam kitab yang merupakan hasyiah dari kitab sebelumnya. Namun akan lebih menarik menela’ah satu permasalah langsung dari kitab yang di karang khusus membahas masalah tersebut.

Dalam cetakan Mathba’ah al-Maimaniyah, Mesir tahun 1308 H, kitab ini di ctak di pinggir kitab Risalah Basmalah Kubra karangan Syeikh Shabban. Kemudian dalam cetakan terbaru tahun 2011 kitab ini di cetak oleh Maktabah Ashriyah, Libanon dengan tahqiq Abu Abdullah a-Dany bin Munir Al Zahawy.

Isi kitab ini adalah pembahasan amma ba’du yang berjumlah 25 pembahasan yang di kembalikan kepada 4 pokok utama yaitu:

1. Masalah Amma Ba`du secara sempuran.
Terdiri dari 7 pembahasan:
1) Hukum menyebutkan lafadh amma ba`d
2) Tempat didatangkan amma ba`du
3) Qiyas wa ba`du kepada amma ba`du
4) Kenapa tidak ada dalam al-quran
5) Siapa yang pertama mengucapkannya
6) Fashl khitab
7) Al-Iqtidhab atau takhallush

2. Masalah Amma
Terdiri dari 8 pembahasan:
1) Makna amma
2) Asalnya
3) I`rab asalnya
4) Wajib menyertai fa pada jawabnya
5) Pemisah antaranya dengan fa
6) Wajib masuk isem
7) Muththarid buang
8) Musykil

3. Dharaf (ba`du)
Terdiri dari 6 pembahasan:
1) Dharaf mustaqir atau laghw?
2) Dharaf zaman atau makan
3) Hukumnya dari segi i`rab atau bina
4) Muta`aliq syarat atau jaz`
5) Menyertai dengan alif lam
6) amilnya

4. waw
terdiri dari 4 pembahasan;
1) maknanya
2) kenapa dikhsuskan waw
3) amel pada dharaf
4) tidak boleh berhimpun waw dengan amma.

Bagi yang berminat dengan kitab ini silahkan DOWNLOAD DI SINI

Posting Komentar

3 Komentar