Download Nadham Kitab Faraidul Bahiyah

Faraidul Bahiyah
Salah satu fan ilmu yang memiliki hubungan yang erat dengan fiqh adalah ilmu qawaid fiqh. Dalam kalangan Mazhab Syafii, salah satu kitab yang menjadi rujukan utama dalam fan ini adalah Kitab Asybah wan-nadhair karangan Imam Sayuthy. Kitab ini juga di beri hasyiah oleh ulama Makkah yang merupakan guru dari seluruh ulama Makkah pada masa tersebut dan juga guru dari Syeikh Muda Wali al-Khalidi di Makkah, yaitu Syeikh Muhammad Ali al-Maliky. Selain itu kitab tersebut juga di gubah menjadi nadham oleh seorang ulama Yaman, Syeikh Abuu Bakar bin Abi Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar al-Ahdal al-Husaini al-Yamani dengan kitab beliau yang bernama Faraidul Bahiyah. Beliau menggubah kitab Asybah Wan Nadhair karangan Imam Sayuthi atas anjuran dari Syeikh Shafi Ahmad bin an-Nasyiri yang merupakan murid langsung dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki. Kitab ini kemudian di syarah oleh Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi dengan nama kitab beliau al-Mawahib al-Saniyyah Syarh al-Faraid al-bahiyah. Kemudian kitab mawahib ini di beri hasyiah oleh ulama Nusantara yang di gelari oleh ulama dunia dengan Musnid Dunya, Syeikh Yasin al-fadani dengan nama kitab beliau Fawaid Janiyah. Kitab fawaid ini dijadikan rujukan di beberapa tempat lembaga pendidikan islam seperti pesantren, madrasah majles ilmu dan perguruan tinggi baik di Asia tenggara maupun di Timur Tengah. Bahkan kitab ini dijadikan materi silabus mata kuliah Ushul Fiqh di Fakultas Syari`ah Al Azhar. Dan tak ketinggalan juga LPI MUDI MESRA menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab pokok dalam fan ilmu Qawiad Fiqh.

Nah bagi yang ingin mendownload file nadham mp3 kitab Faraidul Bahiyah silahkan download DISINI.
atau bila ingin download langsung Klik disini

Post a Comment

0 Comments