Download Kitab Ibnu Taimiyah Laisa Salafiya

Nama Ibnu Taimiyah sangat tidak asing di telinga kita, ia adalah seorang tokoh kontrovesional, dan pujaan kaum wahabi hafidhAllahu `an fitnatihim (semoga Allah menjaga kita dari fitnah mereka). Banyak pendapat dan pandangan Ibnu Taimiyah yang menentang dengan jumhur ulama, sehingga ia di kucilkan dan bahkan di penjara, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Jamaah mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah “’abdun dhallun mudhillun/hamba yang sesat dan menyesatkan”. Namun dalam pandangan kaum wahabi, Ibnu Taimiyah bak dewa yang di puji dan di sanjung, bahkan di dakwa sebagai pengikut sejati ulama salaf yang meneruskan aqidah Rasulullah dan shahabatnya. Benarkah pemikiran Ibnu Taimiyah dalam aqidah sejalan dengan keyakinan ulama salaf? Banyak para ulama dahulu dan ulama di abad modern ini yang telah melakukan penelitian terhadap aqidah Ibnu Taimiyah. al-hasil di dapatkan natijah yaqiniyah bahwa aqidah Ibnu Taimiyah tidak sejalan dengan aqidah ulama salaf. Salah satu kitab yang membongkar aqidah Ibnu Tamiyah adalah kitab “Ibnu Taimiyah Laisa Salafiya” karangan DR Manshur Muhammad Muhammad ‘Awais. seperti namanya, kitab ini membuktikan bahwa aqidah Ibnu Taimiyah jauh dari pemahaman ulama salaf. Bagi yang ingin membaca kitab ini, silahkan di donwload filenya dalam format pdf DI SINI

Download juga kitab yang mengupas aqidah Ibnu Taimiyah yang lain :

  1. Naqd Risalah Tadmiriyah 
  2. Kitab al-Kasyif ash-Shaghir 'an Aqaid Ibn Taimiyah
Keduanya karangan ulama besar Jordania zaman ini, lulusan al-Azhar yang bergelar Saif sunnah Syeikh Sa`id Faudah, semoga Allah memanjangkan umur beliau.

Posting Komentar

0 Komentar