Download Syarah Risalah Bayaniyah

Syarah Risalah Bayaniyah
Salah satu kitab ulama besar yang dikenal dalam kemahiran beliau dalam ilmu Arabiyah adalah Abu Irfan Muhammad bin Ali Ali ash-Shabban (wafat 1206 H/1791 M). Beberapa kitab beliau seperti Hasyiah Shabban ‘ala Syarah Sullam lil Malawi, Hasyiah Shabban ‘ala Syarah Asymuni ‘ala Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Samarqandiyah fil Isti’arah, Syarah Shabban ‘ala Syarah Jauhar Maknun, Shabban ‘ala Syarah Talkhish dll

Salah satu kitab Imam Shabban dalam ilmu balaghah adalah Risalahah al-Bayaniyah, sebuah kitab dalam ilmu bayan. Kitab ini kemudian di beri hasyiah oleh Syeikh Muhammad al-inbabi (wafat1313 H/1896 M), seorang ulama Mesir yang menjadi Grand Syeikh al-Azhar yang ke dua puluh dua menggantikan Syeikh Muhammad al-Mahdi al-Abasy. Penjelasan Syeikhul Al-Azhar ini sangat membantu dalam memahami uraian Syeikh Ali Shabban tentang majaz dalam ilmu bayan ini. Nah bagi yang menginginkan Kitab Hasyiah Syeikh al-Azhar ini silahkan di download di SINI

Post a Comment

0 Comments