Shalat Sunat Mutlak yang Dilakukan 4 Rakaat, Perlukah Tasyahud Awal?

 


Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa shalat sunat merupakan shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan sehingga mendapat pahala bagi yang mengerjakannya, namun tidak berdosa apabila tidak dikerjakan. Shalat sunat ada beberapa macam seperti shalat dhuha, shalat tahajud, shalat rawatib, dan lain sebagainya yang semua itu dilakukan karena berkaitan dengan waktu ataupun sebab. Namun terdapat satu shalat sunat yang juga dianjurkan namun tidak berkaitan dengan apapun baik waktu maupun sebab yaitu shalat sunat mutlak. Shalat sunat mutlak ialah shalat sunat yang dikerjakan tanpa batasan jumlah rakaatnya, boleh dilakukan dua rakaat, empat, delapan hingga seterusnya. Kebanyakan orang melakukan shalat sunat mutlak ini dua-dua rakaat dengan satu kali salam. Namun jika shalat sunat mutlak ini dikerjakan lebih dari dua rakaat  apakah perlu melakukan tasyahud awal sebagaimana pada shalat fardhu?

Shalat sunat mutlak yang dilakukan lebih dari dua rakaat boleh melakukan tasyahud awal sebagaimana pada shalat fardhu . Tasyahud yang dilakukan ini boleh dilakukan tanpa salam pada setiap 2 raka’at atau setiap 3 raka’at atau setiap 4  hingga seterusnya dan seandainya keseluruhan jumlah raka’atnya ganjil maka harus melakukan tasyahud akhir pada raka’at terakhir pula. Misalnya seseorang melakukan shalat sunat mutlak sebanyak tujuh rakaat sekaligus, maka ia boleh melakukan tasyahud awal pada setiap dua-dua rakaat dan pada setiap tiga-tiga rakaat, dan tasyahud akhir pada raka’at ketujuh, namun tasyahud awal pada dua-dua rakaat itu lebih baik. 

 Bahkan Imam al-Syarwani tidak mensyaratkan sama pada bilangan raka’at sebelum tiap-tiap tasyahudnya. Sehingga dibolehkan melakukan tasyahud pada raka’at kedua dan melakukan tasyahud lagi pada 3 raka’at sesudahnya (raka’at ke 5) dan seterusnya dalam satu sembahyang

Imam Haramain dan Imam al-Ghazali juga membolehkan tasyahud pada setiap satu rakaat, namun hal ini dibantah oleh Imam Nawawi dengan mengatakan bahwa tidak boleh tasyahud pada setiap rakaat sembahyang sunnat yg lebih dari 1 raka’at

 (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) في العدد الشفع كما في الرباعية وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة (وفي كل ركعة) لجواز التطوع بها ذكره الإمام والغزالي. قال الرافعي: وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه. (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم) إذ لا عهد بذلك في الصلاة

( فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة بل (وفي كل ركعة) لحل التطوع بها (قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم) ؛ لأنه لم يعهد له نظير أصلا


ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا


Referensi:

1. Hasyiata Qulyubi wa ‘Amirah, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), h. 249-250.

2. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Jld. II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983), h. 243.

3. Hasyiah al-Syarwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Jld. II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983), h. 243


Post a Comment

0 Comments