Download Kitab Tentang Nisfu Sya'ban

Salah satu bulan yang memeiliki kelebihan adalah bulan yang sedang kita lalui saat ini yaitu bulan Sya'ban. Dalam satu hadits Rasulullah bersabad:

شعبان شهرى ورمضان شهر الله وشعبان المطهر ورمضان المكفر .الديلمى عن عائشة

Sya’ban adalah bulanku, Ramadhan adalah bulan Allah. Sya’ban adalah bulan yang menyucikan dan Ramadhan adalah bulan penghapusan dosa” (HR. Imam al-Dailami)

Bulan sya'ban adalah blan di angkatnya amalan manusia, bulan diturunkan ayat perintah bershalawat kepada Rasulullah SAW, bulan sya'ban adalah bulan al-quran, sehingga para ulama salaf ketika datangnya bulan Sya'ban meninggalkan semua kegiatan mereka dan menyibukkan dirinya dengan membaca al-quran. Selain itu dalam bulan sya'ban ada satu malam yang memiliki kelebihan yang besar yaitu malam Nisfu Sya'ban. Sedikit tentang kelebihan bulan Sya'ban dan Nisfu Sya'ban telah kami uraikan dalam postingan kami di Kemulian Bulan Sya`ban dan Keutamaan Nisfu Sya`ban Serta Amalan-Amalannya
Banyak para ulama yang telah menyusun kitab khusus yang membahas tentang bulan sya'ban dan Nisfu Sya'ban, baik secara khusus ataupun dibahas bersama kelebihan bulan-bulan yang lain.

Nah bagi yang ingin memiliki file kitab-kitab yang membahas tentang bulan sya'ban dan Nisfu Sya'ban silahkan di donwload di bawah ini beberapa koleksi yang kami ketahui link donwloadnya.


 1. Tuhfah al-Ikhwan fi qira`ah al-mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadhan karangan Syeikh Syihabuddin Ahmad al-Hijazi, pengarang kitab Majalis Saniyah syarah Arba'in Nawawiyah. Membahasa kelebihan tiga bulan mulia, Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Kitab ini menjadi salah satu rujukan berbagai ulama lain yang membahas masalah kelebihan tiga bulan mulia tersebut. Bagi yang ingin mendownload file pdfnya silahkan menuju ke postingan kami sebelumnya di download kitab Tuhfatul Ikhwan.
 2. Lailah an-Nisf min Sya'ban fi Mizan al-Inshaf al-'ilmy wa Simahah al-
  Islam, karangan Syeikh Muhammad Zaki Ibrahim (w. 1998), seorang ulama sufi lulusan al-Azhar yang lahir di Kairo tahun 1916 M dan nasab ayah dan ibu beliau bersambung ke Saidina Husen. Beliau merupakan Syeikh Thariqat Syaziliyah Muhammadiyah. Beliau banyak meninggalkan karangan.Untuk file pdf bisa di download di SINI sedangkan file word bisa di download di SINI
 3. Lailah Nishf Sya'ban karangan DR. Mahmud as-Sayyid Shabih, salah seorang ulama shufi
  Mesir, pengarang kitab Akhtha` Ibn at-Taimiyah, sebuah kitab yang membongkar keburukan pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkenaan dengan hak Rasulullah dan keluarga beliau. Kitab beliau tersebut bisa di download di SINI terdiri dari 240 halaman, atau bisa download beserta kitab-kitab beliau yang lain langsung di website pribadi beliau di http://www.msobieh.com/books.html 
 4. Husnul al-Bayan fi Lailah an-Nishf min Sya'ban, karangan Syeikh Abdullah in Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari cetakan kedua tahun 1405 H/1985 M, terdiri 40 halaman. Silahkan di download DI SINI
 5. Maza fi Sya'ban, karangan Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, seorang ulama besar Ahlus sunnah wal jamaah yang gigih mempertahankan aqidah ahlus sunnah di tengah-tengah kekuasaan kaum wahabi Arab Saudi. Beliau banyak meninggalkan berbagai kitab yang berfaedah. Beberapa kitab beliau pernah kami posting link donwloadnya di Download Kitab Sayyid Muhammad Alawi . Kitab Maza Fi Sya`ban ini belum kami temukan file pdfnya, namun bisa di download di SINI 
 6. Hal Mu`min fi Sya'ban, karangan DR. Muhammad ad-Dabisi, cetakan ke 5 tahun 2013. Filenya bisa di download di SINI 
 7. Kanzu Najah wa Surur Fi Ad’iyyah al-lati Tasyrah ash-Shudur, karangan ulama keturunan asal Nusantara, Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus al-Makki asy-Syafii (wafat 1335 H),
  pengarang kitab Lathaif al-Isyarat Syarah Nadham Waraqat. Kitab Kanz Najah ini membicarakan kelebihan setiap bulan dan berbagai macam amalan. Kitab tersebut telah kami posting dalam postingan kami sebelumnya. Dalam format pdf di SINI, sedangkan dalam format box (syamela) di SINI
 8. Dalil lailah al-Khairat fi ma warada 'an lailah an-Nisf min Sya'ban, karangan al-Habib Abu Bakar al-'Adani bin Ali al-Masyahur, seorang ulama Aden, Yaman yang aktif berdakwah lewat media. Videoa tausiah beliau banyak di internet. Kitab tersebut bisa di download di SINI. Selain kitab di atas beliau juga mengarang sebuah nadham tentang kelebihan nisfu Sya'ban dengan nama Mandhumah an-Nafhah ar-Rahmaniyah fi al-Khashaish asy-Sya'baniyah. Nadham tersebut bisa di download di SINI
 9. Lathaif al-Ma’arif fima li Mawasim al-Ami min al-Wadhaif, Karangan Ibnu Rajab al-Hanbali. Kitab ini menerangkan kelebihan setiap bulan. Kitab ini sudah ada link downloadnya baik untuk file pdf maupun box dalam postingan kami Download Kitab Lathaif al-Ma'arif.
Selain kitab-kitab di atas, sebenarnya masih banyak kitab para ulama yang membahasa seputar Sya'ban dan Nisfu Sya'ban, seperti al-Arb'un Fi Fadhli Lailah an-Nishf min Sya'ban larangan Syeikh Suwaidan Shaghir, Nubzah fi Fadhail an-Nishf min Sya'ban karangan Alaiddin Abu Bakar al-Hasan al-Bakri ash-Shiddiqy al-Mishry asy-Syafii, Mawahib al-Manan fi Kalam 'ala Awail Surah ad-Dukhan wa Fadhail Lailah Nisf min Sya'ban karangan Najmuddin al-Ghaithy, Ma Ja`a fi Syahr Sy'aban karangan al-Hafidh Khattab ibn Dahyah al-Andalusi, al-Idhah wa al-Bayan lima Ja`a fi Lailah an-Nisshf fi Sya'ban karangan Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami, Lailah an-Nishf Sya'ban karangan al-'Allamah al-Ajhuri al-Maliky, Bahjah al-Ikhwan fi Fadhail Nishf min Sya'ban karangan Syeikh Ibrahim al-Imam, al-Bayan fi Ara`i 'ulama asy-Syari'ah fi du'ai Lailah an-Nishf min Sya'ban karangan Hasan al-Hadi Husain, dan al-Kamalah al-Hasan fi fadhail lailah an-Nishf min Sya'ban karangan Syeikh Husain Muhammad Ali Makhluf al-'adawi. Namun semua kitab-kitab tersebut belum kami temukan filenya, kecuali kitab Idhah Bayan karangan Ibnu Hajar al-Haitami, bisa di download manuskripnya di SINI

Post a Comment

1 Comments

 1. kenapa tidak bisa di download ustadz...padahal aku sangat butuh sekali tuhh pdf kitab syaban

  ReplyDelete