Download Pengajian Kitab JAUHAR MAKNUN mp3

Salah satu kitab balaghah yang menjadi kitab kurikulum di dayah di Aceh dan pesantren lainnya di Nusantara adalah kitab Nadham Jauhar Maknun fi Tsalatsati al-funun (Ma`ani, Bayan dan Badi`) . Kitab ini berbentuk nadham karangan Syeikh Abdur Rahman al-Akhdhari. terdiri dari 291 bait. kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Talkhish fi Balaghah karangan Khatib Khazwaini sebagaimana beliau terangkan sendiri dalam bait jauhar maknun. Kitab ini sempat beliau beri syarah sendiri dalam satu syarah yang lebih besar dari kitab asalnya, Talkhish Khazwaini.
ulama lain yang juga mensyarahnya adalah Syeikh Ibrahim bin Abi `ilaq az-Zabidy, Syeikh Ahmad Mubarakk al-Qusanthini, Ulama lain yang mensyarah kitab ini adalah Syeikh Ahmad Damanhuri, Syeikh al-Azhar ke 10 yang kemudian di beri hasyiah oleh Syeikh Makhluf bin Muhammad al-Badawi yang saat ini banyak di pakai di berbagai lembaga pendidikan di dunia. Di dayah di Aceh, kitab syarah Jauhar Maknun ini di pelajari tepatnya pada kelas 5, bersamaan dengan kitab al-Mahalli 'ala Minhaj Thalibin dalam bidang fiqh.

Bagi yang ingin rekaman pengajian kitab Syarah Jauhar Maknun ini, bisa mendownloadnya pada link di bawah ini mulai dari halaman pertama sampai khatam.
Pengajian ini adalah pengajian ba'da shalat ashar di Balee Beuton, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga yang di ajarkan oleh Waled Tarmizi al-Yusufi. Beliau adalah salah satu guru di LPI MUDI Mesjid Raya yang saat ini merupakan pimpinan LPI Najmul Hidayah al-Aziziyah, Cot Merak, Samalanga yang berjarak hanya sekitar 2 km dari MUDI.
Majlis Balee Beuton di Dayal LPI MUDI merupakan majlis khusus dewan guru. Untuk shubuh di isi oleh ABU MUDI sendiri, kitab yang di kaji adalah Tuhfatul Muhtaj dan Ihya Ulumiddin.
Pukul 08.00-10.30 di isi oleh Abi Zahroel Fuadi, dengan kitab kajian, Hasyiah Bujairimi 'ala Syarah Manhaj, ...Sedangkan ba'da Ashar di isi oleh Waled Tarmizi al-Yusufi. Kitab yang di kaji untuk waktu sore khusus kitab alat. Beberapa kitab yang sudah khatam dalam beberapa tahun ini adalah kitab Syarah Ahmad Shawi fi ilmi Bayan, Ghayah Wushul syarah Lubbil Ushul karangan Syaikhul Islam, Musthashfa fi Ushul Fiqh karangan Hujjatul islam Imam Ghazali, Syarah Syamsiah fi Ilmi Mantiq dan Syarah Jauhar Maknun fi ilmi Balaghah.

Kahatam Pengajian syarah Jauhar Maknun pada tanggal 16 sya'ban 1436 H / 03 juni 2015 asuhan Waled Tarmizi al-Yusufi.

Kitab Nadham Jauhar Maknun bisa di download di SINI
Bagi yang ingin mendownload file pengajian Syarah Jauhar Maknun, silahkan di klik link di bawah ini:

Posting Komentar

1 Komentar