Hukum Mengelak Dari Jatah Zakat

Deskripsi:

Zakat meupakan hal yang wajib dikeluarkan sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Tentang siapa yang berhak menerima/mustahiq zakat telah kami sebutkan. Nah, saat kewajiban mengeluarkan zakat banyak antara muzakki (orang yang memberi zakat) yang mengelak dari kewajiban zakat.

Pertanyaan:

Bagimanakah hukum mengelak dari zakat?

Jawaban:

Tidak boleh (makruh) hukumnya karena sama seperti lari dari qurbah (mendekatkan diri kpd Allah) yang telah Allah tetapkan terhadap dirinya, bahkan Menurut imam Ghazaly dalam kitab beliau "Alwajiz" haram hukumnya dan beliau menambahkan dalam kitab "Ihya ulumiddin" tidak akan terlepas tanggungan kewajiban secara bathin

Iannatuthalibin Juz 2 Hal 154

وكره)ان يزيل ملكه ببيع او مبادلة عما تحب فيه الزكاة(لحلية)بان يقصدبه دفع وحوب الزكاة لانه فرار من القربة وفي الوجيز تحرم وزاد في الاحياء ولايبريء الذمة باطنا

Posting Komentar

0 Komentar