Sahkah Nazar, Dengan Kewajiban Tunai Bagi Orang lain?

Deskripsi Masalah:

Seorang nenek bernazar "Aku bernazar jika aku sembuh dari sakit ini, maka lazim terhadap cucuku  penyembelihan seekor kambing" Setelah beberapa waktu nenekpun sembuh.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum nazar yang lazim kewajibannya terhadap orang lain seperti kasus diatas?

Jawaban:

Nazar adalah mewajibkan terhadap diri sendiri perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mana perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh syara', sebagai gantian nikmat yang diberikan atau tertolak bala. contoh : jika Allah menyembuhkanku, maka bagi Allah lazim diatasku memerdekakan hamba sahaya atau aku puasa sebulan.

Dari definisi nazar diatas dapat dipahami bahwa bernazar dengan melazimkan kepada  orang lain tidak dinamakan nazar (tidak sah sebagai nazar)

النذر هو: أن يوجب على نفسه قربة لم يوجبها الشرع عليه بمقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، مثل: أن يقول: إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أعتق رقبة، أو أصوم شهراً

Bolehkah Membatalkan Nazar?  Simak Penejelasan Abu MUDI


Post a Comment

0 Comments