Biografi Ibnu Hajar Al Haitami (909-974 H)Biografi Ibnu Hajar Al Haitami (909-974 H)

Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al Haitami al-Sha'di al-Anshari Shihab al-Din Syekh al-Islam Abu al-'Abbas, seorang yang faqih peneliti kota Mesir, tempat lahirnya di kampung Abi Haitam (dari daerah barat di Mesir). dan Ibnu Hajar dinisbatkan kepada Haitam, sedangkan al-Sha'di dinisbahkan kepada Bani Sa'ad dari Timur Arab (di Mesir) mengambil ilmu di al-Azhar, mempelajari ilmu fiqih dari Syekh Islam Syihab al-din Al-Ramli dan selainnya, dan berkumpul dengan Walid najmuddin Al-Ghazi pengarang kitab kawakib al-Sa`irah pada tahun 952 H di Mekah dan Ibnu Hajar saling bertukar pikiran dengannya, serta Al-Ghazi lebih tua dari pada Ibnu Hajar. 

Sekelompok orang dari Syam mengambil ilmu darinya, termasuk tiga meteor, Shihab al-Din al-Ghazi, al-Ayduni, dan Ibn al-Sheikh Al-Tibi, dan Ibnu Hajar memberi ijazah untuk fatwa dan pengajaran bagi al-Ghazi.

Di antara arsipnya tentang fiqih adalah: Al-Minhaj karya Al-Nawawi, dan bacaannya banyak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Sedangkan pemberian ijazah dari masyaikh untuk Ibnu Hajar sangat banyak, dan Ibnu Hajar telah memuat ijazah-ijazah tersebut dalam mu'jam masyaikhnya, semoga Allah merahmatinya, 

Dan beliau telah datang ke Mekah pada akhir tahun 933 H, dan menunaikan haji serta tinggal di Mekah pada tahun berikutnya. Kemudian beliau kembali ke Mesir, lalu menunaikan haji bersama keluarganya pada akhir tahun ke 937 H, kemudian berhaji lagi pada tahun 940 H, dan sejak saat itu beliau tinggal di Mekah yang mulia dan menetap di sana, menyusun dan mengeluarkan fatwa, dan belajar sampai meninggal, maka masa tinggalnya di sana adalah 33 tahun. Beliau meninggal di Mekah. 

Beliau mengarang banyak kitab, antara lain: 

1.١.(مبلغ الأرب في فضائل العرب – ط) 

2.٢. (الجوهر المنظم – ط) رحلة إلى المدينة، 

3.٣. (الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة – ط)

4.٤. (تحفة المحتاج لشرح المنهاج – ط) في فقه الشافعي، 

5.(الخيرات الحسان في مناقب ابي حنيفة النعمان- ط)

6.(الفتاوى الهيتمية – ط) أربع مجلدات،

 7. (شرح مشكاة المصابيح للتبريزي – خ)

8. (الإيعاب في شرح العباب – خ) 

9. (الإمداد في شرح الإرشاد للمقري) 

10. (شرح الأربعين النووية – ط)

11. (نصيحة الملوك) 

12. (أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل - خ) 

13. (خلاصة الأئمة الأربعة – خ) في دمشق 14 ورقة 

14. (المنح المكية - خ) في شرح همزية البوصيري، رأيته في مكتبة الفاتيكان (١٥٧٤ عربي) 

15. (المنهج القويم في مسائل التعليم - ط» شرح لمقدمة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي . 

16. (الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة – خ) رسالة، عندي (ضمن مجموعة) 

17. (كف الرعاع عن استماع آلات السماع – ط)

18. (الزواجر عن اقتراف الكبائر –ط) 

19. (تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات – خ) رسالة لطيفة كتبت سنة 950 في الرباط (آخر المجموع ٢٢٦٢ كتاني) 

20. (المنح المكية - ط) شرح لهمزية البوصيري

21. (تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤديو الأطفال – خ)


Post a Comment

0 Comments