6 Wasiat Luqman Hakim Sebelum Wafat

       


            Nama Luqman Hakim sangatlah masyhur, bahkan namanya dicantumkan di salah satu surah Al-Qur’an. Diriwayatkan bahwa ia hidup seribu tahun lamanya dan sempat hidup dimasa Nabi Daud  A.S. Para ulama berselisih pendapat tentang kenabiannya, tetapi di dalam kitab Tafsir al-Shawi diterangkan, Para ulama sepakat menyatakan bahwa ia bukanlah seorang Nabi, akan tetapi ia adalah seorang ahli hikmah yang bijaksana. 

Diriwayatkan bahwa ia sedang tidur di tengah malam, lalu ia pun dipanggil: “Wahai Luqman, maukah kamu kami jadikah sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini?, sehingga kamu dapat mengatur para manusia. Ia pun  menjawab: “Jika tuhanku memberikan pilihan padaku, aku akan terima keselamatan dan menghindari dari musibah, dan jika Ia mennentukan takdirku, aku akan terima dan patuh. Karena aku yakin bahwa Allah, bila ia menghendaki itu padaku, Ia akan menolong dan menjagaku”. Malaikat pun bertanya: kenapa apa alasannya Luqman? Kemudian ia menjawab dengan jawaban yang mengagumkan malaikat: “Seorang hakim adalah tempat paling parah dan paling menyusahkan yang didatangi oleh setiap bentuk kezaliman dari segala penjuru. Bila ia berbuat adil, maka ia lebih berhak mendapatkan keselamatan. Namun bila ia salah jalan, ia pun akan salah jalan menuju surga. Siapa saja yang hina di dunia, ia akan memilih kemuliaan, dan siapa saja yang memilih dunia daripada akhirat, ia akan difitnah oleh dunia dan tidak diberi pahaka di akhirat kelak”.

Begitu banyak kalam hikmah yang diucapkannya, bahkan ketika wafat pun hendak menghampirinya. Sebelum wafat ia berwasiat kepada anaknya tentang enam perkara yang sangatlah bermanfaat untuk dijadikan pelajaran bagi kehidupan di dunia. Isi wasiatnya sebagai berikut:

يابني كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغايةوإني لموصيكالآن بست خصال فيها علم الأولين الآخرين

“Wahai anakku, sering sekali aku telah mewasiatkanmu pada tujuan ini. Sekarang aku akan memberimu wasiat dengan enam perkara yang diketahui oarang yang terdahulu dan yang kemudian”

أولها أن لا تشغل نفسك بالدنيا الا بقدر مابقى من عمرك

“Pertama, Janganlah sibukkan dirimu dengan dunia, kecuali dengan kadar yang umur yang tersisa”.

والثاني اعبد ربك بقدر حوائجك إليه

“Kedua, Sembahlah Tuhanmu dengan kadar kebutuhanmu pada-Nya”

والثالث اعمل للآخرة قدر ماتريد المقام بها

“Ketiga, Beramal lah untuk akhirat dengan kadar kedudukan yang engkau inginkan disana”

والرابع ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار مالم تظهر لك النجاة منها

“Keempat, Hendaklah kesibukanmu untuk melepaskan dirimu dari neraka, selama kamu belum dipastikan terlepas darinya”

والخامس ليكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله

“Kelima, Hendaklah keberanianmu melakukan maksiat dengan kadar kesanggupanmu menahan azab Allah Ta’ala”

والسادس إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك الله وملائكته

“Keenam, Bila ingin bermaksiat, carilah tempat dimana Allah dan Malaikat tidak melihatnya”

 

Refrensi: Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampasi al-kediri, Siraj al-Thalibin, Jld. 2, Cet. Haramain, h. 77.

وذكر أن لقمان الحكيم لما حضرته الوفاة قال لابنه :يابني كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغايةوإني لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين الآخرين : أولها أن لا تشغل نفسك بالدنيا الا بقدر مابقى من عمرك، والثاني اعبد ربك بقدر حوائجك إليه، والثالث اعمل للآخرة قدر ماتريد المقام بها. والرابع ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار مالم تظهر لك النجاة منها. والخامس ليكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله، والسادس إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك الله وملائكته

 

Ali Bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta’wil Fi Ma’ani al-Tanzil, Jld. 3, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 397.

وروي أنه كان نائما نصف الليل فنودي يا لقمان هل لك أن نجعلك خليفة في الأرض فتحكم بين الناس فأجاب الصوت فقال إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعا وطاعة وإني أعلم أن الله إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني فقالت الملائكة بصوت لا يراهم لم يا لقمان؟ قال إن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاها الظلم من كل مكان إن عدل فبالحرى أن ينجو وإن أخطأ الطريق أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فأعطي الحكمة فانتبه وهو يتكلم بها

 

Posting Komentar

0 Komentar