Kafarat Jimak Dalam Bulan Ramadhan

Merusakkan puasa ramadhan dengan jimak diwajibkan membayar kafarah, yaitu:
memerdekakan hamba yang Islam. Kalau tidak didapatkan hamba seperti sekarang ini yang tidak ada lagi hamba, maka diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.
Kemudian kalau berpuasapun tidak sanggup, maka diwajibkan memberi makanan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberikan satu mud atau 0,864 liter. perbandingan dengan kilogram adalah 0,6912 kg. Dibulatkan menjadi 0,7 kg.
Jadi keseluruhan kafarat yang harus dikeluarkan adalah 42 kg atau 51,84 liter.
Lihat Konsepsi Ukuran Sukatan Dalam Hukum Syar'i.