Google plus twitter facebook RSS feed Berlangganan
Bahtsul Masail mudi mesra

Kafarat Sumpah

Sumpah adalah mentahkikkan sesuatu (menguatkannya), dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat-Nya.
Apabila seseorang bersumpah, kemudian dilanggarkannya, maka diwajibkan membayar salah satu di antara tiga macam kafarah (denda pengampunan kesalahan), yaitu:
  1. Memberi makan makanan yang sah untuk fitrah kepada sepuluh orang miskin.
    Untuk setiap orang miskin diberikan satu mud atau 0,864 liter. atau 0,6912 kg, Dibulatkan menjadi 0,7 kg.
    lihat Konsepsi Ukuran Sukatan Dalam Hukum Syar'i
  2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin.
  3. Memerdekakan hamba yang Islam.
Bila ketiga hal tersebut juga tidak mampu maka wajib berpuasa tiga hari. Puasa tiga hari ini tidak wajib berturut-turut. 

Share artikel ini :
Dapatkan update topik terbaru via email dengan mendaftarkan alamat email anda di form di bawah ini:

Setelah memasukkan email dan klik subscribe, cek email lalu ikuti link verifikasi.

1 komentar untuk Kafarat Sumpah

syukran tgk.. sangat bermanfaat