Google plus twitter facebook RSS feed Berlangganan
Bahtsul Masail mudi mesra

Download Kitab Ahlus sunnah Asya`irah Syahadah Ulama al-Ummah Adillatuhum

Kitab Ahlus sunnah Asya`irah Syahadah Ulama al-Ummah Adillatuhum.Sebagaimana namanya kitab ini Ahlus sunnah Asya`irah Syahadah Ulama Ummah wa Adillatuhum (Ahlus sunnah Golongan Asya`irah, pengakuan para Ulama Umat dan dalil-dalil mereka) kitab ini berisi tentang pengakuan para ulama dahulu, masa pertengahan dan ulama zaman ini tentang kaum Asy`ary, bahwa mereka benar-benar golongan Ahlus sunnah wal Jamaah dan merupakan Thaifah Najiyah (golongan yang selamat)

Kitab ini adalah karangan dua tokoh saat ini, Hamd as-Sinan dan Fauzi al-`Anjazy. Dalam kitab tersbeut pengarang membawakan dalil-dalil yang lengkap, setiap kata ulama yang di kutip disertai dengan rujukan lengkap dengan halaman serta jilidnya. Penulis juga menjawab pernyataan sebagian golongan bahwa Imam Asya`ri sebenarnya telah melalui tiga fase dari Mu`tazillah, mengikuti aqidah Ibnu Kullab dan kembali kepada aqidah Salaf. Penulis juga menjawab tuduhan sebagian kalangan bahwa Ibnu Kullab bukan Ahlus sunnah. Selain itu penulis juga membahas masalah tafwidh dan ta`wil dengan mengukip kalam-kalam para ulama ternama.

Salah satu yang unik dari kitab ini adalah, kitab ini diberi kata pengantar dan pujian oleh 10 tokoh ulama dunia saat ini dari berbagai Negara, mereka adalah:
 1. Syeikh DR. Muhammad Hasan Hitu
 2. Syeikh Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy
 3. Syeikh DR. Ali Jum`ah (Mufti Mesir)
 4. Syeikh DR. Wahbah Zuhaily
 5. Syeikh DR. Husein Abdullah al-Aliy
 6. Syeikh DR. Muhammad Fauzi Faidhullah
 7. Syeikh DR. `Ujail Jasim an-Nasimy
 8. Syeikh DR. Muhammad `Abdul Ghaffar asy-Syarif
 9. Syeikh DR. Abdul Fatih al-Bizm
 10. Syeikh ad-Da`iyah Habib Ali Zainul Abidin al-Jifry

Bagi yang menginginkan file kitab ini dalam format PDF silahkan download DISINI

Fidiyah Shalat Orang yang Meninggal

Fidiyah Shalat Orang yang Meninggal.Salah satu hal yang biasa dilakukan oleh keluarga orang yang meninggal adalah membayar fidiyah shalat yang ditinggalkan simayat semasa hidupnya yang belum sempat diqadha, dengan harapan semoga Allah memberi keringanan atas shalat yang ia tinggalkan. Saat ini legalitas hukum kafarat shalat banyak dipertanyakan bahkan ada pihak yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Pembayaran fidiyah shalat tersebut biasanya disertakan dengan fidyah dan kafarah yang lain seperti puasa, telat qadha puasa, sumpah dll.

Pertanyaan
Bagaimanakah sebenarnya hukum membayar kafarah shalat orang meninggal?

Jawab:
Berdasarkan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafii seseorang yang meninggal sedangkan ada shalat yang belum ia qadha maka tidak ada qadha dan demikian juga tidak ada fidiyah.
Pendapat dalam mazhab lain yang juga diikuti oleh sebagian para ulama Mazhab Syafii, shalat tersebut diqadha oleh para keluarga mayit. Pendapat ini berlandaskan kepada hadits Imam Bukhari dan imam hadist yang lain. Pendapat ini juga diikuti oleh beberapa kalangan ulama dari mazhab Syafii, bahkan Imam as-Subky mengerjakan shalat tersebut untuk para kerabat beliau yang telah meninggal dunia.

Berkenaan dengan pendapat ini Imam al-Qalyuby memberikan komentar, bahwa sebagian kalangan guru-guru beliau mengatakan bahwa ini amalan untuk diri sendiri maka dibolehkan mengikuti pendapat tersebut karena pendapat tersebut adalah muqabil dari pendapat Ashah.

Menurut pendapat yang lain, terhadap shalat yang tertinggal tersebut bisa digantikan dengan makanan dengan ukuran satu mod (1 mod=864 gram, berdasarkan penelitian ulama muda Aceh, alumni LPI MUDI, Tgk. Tarmizi H. M. Daud, pimpinan Dayah Najmul Hidayah, Desa Subueng Cot Merak Blang, Kec. Samalanga) untuk satu kali shalat.

Imam Sulaiman al-Kurdy mengatakan bahwa al-Khawarizmy pernah mengatakan bahwa; saya melihat di daerah khurasan para ulama dari kalangan Mazhab Syafii yang berfatwa dengan pendapat ini.

Dalam satu hadist Rasulullah bersabda:

ما الميت في القبر إلا كالغريق المتعوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا و ما فيها
Tiada dari mayat dalam kubur kecuali bagaikan orang yang tenggelam yan meminta tolong, ia menunggu doa dari ayah, ibu, saudara dan kawannya. Maka apabila datang doa baginya hal tersebut lebih ia cintai daripada dunia dan isinya(H.R. Imam Baihaqy)

Memberi fidiyah shalat untuk orang yang telah meninggal hanyalah berharap semoga Allah ta`la dengan sifat kemurahanNya akan diberikan keringanan kepada mayat tersebut.

Adapun bila memberi fidiyah dengan keyakinan pasti akan menutupi shalat yang ditinggalkan didunia maka ini adalah pemahanan yang salah, apalagi bila ada keyakinan boleh saja kita meninggalkan shalat asalkan pada waktu meninggal shalat tersebut diganti dengan fidiyah berupa makanan pokok.

Kesimpulan mengenai fidiyah shalat dalam mazhab Syafii, menurut pendapat yang kuat tidak dianjurkan tetapi menurut pendapat yang lain, shalat tersebut boleh digantikan dengan membayar fidiyah berupa makanan pokok sebanyak 1 mod (864 gram), walaupun ini adalah pendapat dhaif namun boleh diamalkan. Maka dalam hal ini masyarat yang ingin mengamalkan pendapat dhaif tersebut maka boleh saja sebagai usaha untuk menolong mayat, semoga Allah memberikan keringanan kepada mayat tersebut dan bagi pihak yang tidak ingin membayar fidiyah maka juga tidak mengapa dan tentu saja dengan tidak menyalahkan orang-orang yang ingin membayar fidiyah.

Referensi.
 1. Sayyid Abi Bakr Syatha, Fathul` Muin dan Hasyiah i`anatuth Thalibin jilid 2 hal 244 Cet. Haramain
 2. Sayyid Abi Bakr Syatha, Fathul Mu`in dan Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 2 hal 244 Cet. Haramain
 3. Ibnu Hajar al-Haitamy,Tuhfatul Muhtaj jilid 3 hal 482 Cet. Dar Fikr
 4. Syeikh Abdul Hamid asy-Syarwany, Hasyiah Syarwany jilid 3 hal 482 Cet. Dar Fikr
 5. Fiqh Islamy wa Adillatuh. Cet Dar fikr
 6. Hasyiah Qalyuby `ala Syarah Mahally jilid 2 hal 86 Cet. Dar Fikr
Nash untuk kafarah shalat
1. Fathul Mu`in dan Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 2 hal 244 Cet. Haramain

(تنبيه) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه، وفي قول أنها تفعل عنه - أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه.
(فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم.
وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا.
وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل، واجبة أو مندوبة.
وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة، أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله.اهــ.
وقوله: لم تقض ولم تفد عنه وعند الامام أبي حنيفة رضي الله عنه: تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه.
ونص عبارة الدر مع الاصل: ولو مات وعليه صلوات فائتة، وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر والصوم.وإنما يعطى من ثلث ماله، ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم.ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لانها عبادة بدنية.اهــ.

2. Fathul Mu`in dan Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 2 hal 244 Cet. Haramain

(فائدة) من مات وعليه صلاة، فلا قضاء، ولا فدية.
وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه كالصوم.وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا.

(قوله: من مات وعليه صلاة) أي أو اعتكاف.(وقوله: فلا قضاء ولا فدية) أي لعدم ورودهما. ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت، ركعتا الطواف، فإنهما يصحان من الاجير، تبعا للحج. وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن البغوي قال في التهذيب: إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف - أي وهو الاصح - وقلنا يصوم الولي: فهذا يعتكف عنه صائما، وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف.(قوله: وفي قول كجمع مجتهدين) أي وفي قول عندنا تبعا لجمع مجتهدين.
وعبارة فتح الجواد: ففيها - أي الصلاة - قول لجمع مجتهدين أنها تقضي عنه، لخبر البخاري وغيره، ومن ثم إلخ، فلعل الكاف - الداخلة على لفظ جمع - زيدت من النساخ.(وقوله: أنها) أي الصلاة تقضي عنه.وفي قول أيضا: أن الاعتكاف بفعل عنه.(قوله: لخبر البخاري وغيره) في التحفة: لخبر فيه لكنه معلول.(قوله: ومن ثم اختاره) أي ومن أجل ورود خبر فيه، اختار القول بالقضاء جمع من أئمتنا.(قوله: وفعل به) أي عمل بهذا القول، وهو قضاء الصلاة.وفي حواشي المحلى للقليوبي: قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه، فيجوز تقليده، لانه من مقابل الاصح.اهـــ.

(قوله: وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا إلخ) قال الكردي: قال الخوارزمي: ورأيت بخراسان من يفتي به من بعض أصحابنا.وعن البويطي أن الشافعي قال: في الاعتكاف يعتكف عنه وليه. وفي رواية يطعم عنه وليه. وإذا قلنا الاطعام في الاعتكاف: فالقدر المقابل بالمد: اعتكاف يوم بليلته، هكذا حكاه الامام عن رواية شيخه وأصلها: وهو مشكل - فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة، وإن قيس على الصوم فالليل ثم خارج عن الاعتبار.اهــ.بتصرف.

3. Tuhfatul Muhtaj jilid 3 hal 482 Cet. Dar Fikr

(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك (وفي الاعتكاف قول) إنه يفعل عنه كالصوم (والله أعلم) وفي الصلاة أيضا قول: إنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي أي: إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول وفعل به السبكي عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثر وقد تفعل هي والاعتكاف عن ميت كركعتي الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولي أو ما دونه عنه صائما.

(قوله أنها تفعل) أي: جاز للولي ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادي عن الشافعي إلخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب.
(قوله أن يصلي إلخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولي هنا مطلق القريب نظير ما مر في الصوم فليراجع.
(قوله ووجه إلخ) عطف على قوله قول إلخ أي: وجه قائل بأنه يجوز للولي أن يطعم إلخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبي ولو من غير إذن الولي الإطعام من ماله عن الميت.
(قوله الأول) أي: أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي.
(قوله وفعل به السبكي إلخ) عبارته في الإيعاب قال ابن أبي عصرون ليس في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروي فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل «من بر الوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك» قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اهـ.
(قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا في أمه اهـ.

4. Fiqh Islam wa Adillatuh

إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات :
قال الحنفية : إذا مات المريض الذي عجز في الحياة عن الصلاة بالإيماء برأسه، لا يلزمه الإيصاء بها، وإن قلت.
وكذا المسافر والمريض إن أفطرا في الصوم، وماتا قبل الإقامة والصحة، فلا يلزمهما الإيصاء به. لكن تكون الوصية مستحبة بفدية الصلاة والصيام ونحوها.
ومن مات وعليه صلوات فائتة بغير عذر بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بالكفارة عنها، وإلا فلا يلزمه وإن قلّت بأن كانت دون ست صلوات، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه» .
وكذلك من أفطر في رمضان ولو بغير عذر، يلزمه الوصية بفدية ما عليه بما قدر عليه، ويبقى في ذمته، ويخرجه عنه وليه من ثلث تركته. وللولي التبرع بالفدية إن لم يوص أو لم يترك مالاً.
ومقدار الكفارة عن الصلاة ومنها الوتر عند الحنفية، والصوم: أن يعطى لكل صلاة وصوم يوم نصف صاع من بُرّ (ربع مد دمشقي من غير تكريم، بل قدر مَسْحة)، كفطرة الصيام لكل من الصلاة والصوم على حدة، وتقدر بـ 1087,5غم.
وتؤخذ الكفارة وفدية الصوم: من ثلث مال المتوفى. فإن لم يكن له مال يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً، ويهبه للفقير، ثم يهبه الفقير لولي الميت ويقبضه، ثم يدفعه الولي للفقير، فيسقط من الصلاة والصوم بقدره ، وهكذا حتى يتم إسقاط ما كان عليه من صلاة وصوم.
لكن يلاحظ أن مثل هذه الحيلة غير مقبولة؛ لأن الصلاة عبادة بدنية، ولا تسقطها شكليات فارغة وطقوس جوفاء.
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة، بخلاف كفارة اليمين، كما يجوز إعطاء الفقير أقل من نصف صاع. ولا يصح للمرء في حال حياته أن يفدي عن صلاته في مرضه، فلا فدية في الصلاة حال الحياة بخلاف الصوم فإنه يجوز بل تجب الفدية عنه. ولا يجوز للورثة قضاء الصلاة عن الميت بأمره؛ لأن الصلاة عبادة بدنية شخصية، بخلاف الحج فإنه يقبل النيابة.

5. Hasyiah Qalyuby `ala Syarah Mahally jilid 2 hal 86 Cet. Dar Fikr
قوله: (وفي الاعتكاف قول) وفي الصلاة قول أيضا وفيها وجه أنه يطعم عنه لكل صلاة مد قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز
تقليده لأنه من مقابل الأصح نعم يصلي أجيرا لحج ركعتي الطواف

 1. Ashah: istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj untuk menandakan satu pendapat kuat yang dikeluarkan oleh Ashabil Wujuh yang memiliki muqabil yang juga kuat dalilnya.(lihat Muqaddimah syarah Minhaj)

Download kitab-kitab hukum Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW

kitab hukum Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAWDalam rangka menyambut menyambut Maulid kelahiran Rasulullah maka kami pihak lbm Mudi Mesra akan menampilkan beberapa download kitab yang membahas masalah maulid baik secara khusus ataupun kitab yang membahas masalah maulid dengan beberapa masalah yang lain (Untuk sebagian dalil Maulid ada postingan kami sebelumnya, Dalil merayakan Maulid. semoga menjadi referensi bagi kaum Ahlus sunnah untuk menguatkan hati bahwa amalan yang selama ini kita lakukan merupakan amalan yang mendapat legalitas dari syara` dan juga menjadi senjata untuk membungkam kaum sesat wahaby salafy . semoga hal ini menyenangkan kaum ahlsus sunnah dan menbuat kesal kaum wahaby salafi. Kitab yang kami tampilkan ini ada dalam beberapa format PDF yang sesuai dengan cetakan aslinya, dan format box yang merupakan format syamela yang bisa ditambahkan kedalam koleksi kitab Maktabah Syamilah ataupun dalam format doc. Insya Allah daftar kitab ini akan terus kami tambahkan.
 1. Husnul Maqshad fi Amal al-Maulid karangan Imam As-Sayuthy (pdf, sesuai cetakan)
 2. Haul Ihtifal bi Zikra Maulidin Nabawi karangan Habib Sayyid Muhammad Alwy al-Maliki. (pdf, sesuai cetakan)
 3. Al-I`lam bi Fatwa A-immatil al-Islam Haula Maulidihi Shallahu `Alaihi wa sallam, (pdf, sesuai cetakan) karangan Sayyid Muhammad Alwy al-Maliky. Kitab ini dicetak oleh percetakan Dar kutub Ilmiyah disertai dengan kitab karangan Syeikh Muhamad Ali al-Maliki yaitu kitab al-Hadyu at-Tamm fi Mawarid al-Maulid an-Nabawy. Selain itu cetakan ini juga disertai dengan kitab karangan tokoh Wahaby yang kuat menolak maulid, Abdul Aziz Abdullah bin Bazz dengan nama kitabnya Hal Nahtafilu? Mungkin kitab ini juga disertakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui dalil-dalil kaum yang tidak menyetujui maulid dan dapat dengan segera dibandingkan dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh ulama Ahlus sunnah tentang bolehnya maulid. Dalam pembahasan selanjutnya Sayyid Muhammad Alwy banyak mengutip fatwa-fatwa para ulama-ulama besar tentang perayaan maulid. Selanjutnya kitab ini juga disertakan dengan kitab Fushul `an Maulid Nabawy min Sirah Nabawiyah al-Musamma Subulul Huda war Rasyad karangan Hafidh Muhammad Yusuf asy-Syamy (w. 942 H).
 4. Sa`adud Daraian karangan Imam Samnudy, masalah maulid ada pada jilid 2 halaman 94-123. JILID 1. JILID 2 (pdf. sesuai cetakan)
 5. Al-Inshaf karangan DR. Abdullah Umar Kamil, kitab ini secara umum membahas masalah yang ditolak oleh kaum wahaby salafi. Masalah maulid dalam kitab ini ada pada halaman 387-417.
 6. Al-Mizan karangan abdul qadir isa ad-diyaby, masalah maulid pada kitab ini ada pada halaman 343 – 350
 7.  Hujaj ad-Damighah wal Burhan as-Sathi`ah fi Jawaz al-Ihtifal bil Maulid karangan Syeikh Hamid Ahmad Babakar.
 8.  Al-Bayan lima Yasyghulul Azhan karangan Mufti Agung Mesir, Syeikh Ali Jum`ah. Kitab ini terdiri dari dua jilid, masalah maulid pada kitab ini ada pada jilid 1 halaman 114 tepatnya pada soal no. 42. Untuk lebih sempurna, maka juga kami tampilkan link jilid 2 nya. JILID 1. JILID 2 
 9. Ihtifal bi Maulid Nabi karya Syeikh Prof. Sa`id Ramadhan Buthy.(forman doc)
 10. Bayan an-Nabawy `an Fadh Ihtifal bi Maulid an-Nabawy (pdf) karangan DR. Mahmud Ahmad Zain
 11. Maulid ar-Rasul Sebuah Ungkapan Cinta untuk Sayyidil Mursalin, (pdf) dalam bahasa Indonesia. Termasuk satu tulisan yang membahas masalah maulid dengan panjang lebar.
 12. ar-Rawaih Zakiyah fi Maulid Khairil Bariyyah, karangan seorang ulama musuh besar kaum wahaby salafi, Syeikh Abdullah al-Harary. 
 13. al- Ihtifal bil maulid an-Nabawi baina al-muaiyidin wa al-mu'aridhin, munaqasyah wa rudud, karangan Saiyid Abi Husain Abdullah al-Husaini al-Makky. Kitab ini menjelaskan alasan kebolehan merayakan maulid Nabi dan juga menolak pandangan-pandangan kaum wahabi yang melarang perayaan maulid Nabi. 
 14. Hukmu al-Ihtifal bil Maulid an-Nabawi, Baina al-Mujizina wal Mani'ina, karangan DR. Abdul Fattah Qadis al-Yafii.
 15. Ahsanul Kalam fi ma yata'allqu bis sunnah wal bid'ah minal ahkam, karangan mufti Mesir dahulu, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'y al-Hanafi. Pembahasan tentang maulid di mulai dari halaman 59-74
 16. Ba'dh ma qila fi maulid nabawi, Hal Nahtafil? karangan Kementrian Agama Dubai. Ta'liq; Abu Fadhal Ahmad bin Manshur.

Tanggapan Abuya Muda Waly al-Khalidy tentang Kitab Syeikh Ahmad Khatib yang menolak Rabitah Mursyid dalam Thariqat Naqsyabndiyah.

Abuya Muda Waly al-KhalidySalah satu hal yang diperdebatkan dalam Masalah Thariqat Naqsyabandiyah adalah Rabithah dengan Mursyid yang dilakukan ketika Tawajuh. Sebagian ulama menolak legalitas Rabitah tersebut. Salah seorang ulama Ahlsu sunnah yang pernah menolak Rabitah tersebut adalah Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama besar asal Padang yang menjadi Khatib di Masjidil Haram. Beliau mengarang sebuah kitab untuk menolak Rabithah tersebut, yaitu kitab Izhar Zighlil-Kazibin dalam bahasa Arab Melayu, namun kitab beliau tersebut dijawab oleh seorang ulama besar asal Padang juga, Syeikh Sa`ad Mungkar Tua dengan kitab beliau Irghamu Unufil Muta`annitin, polemik antara dua ulama bermazhab Syafii ini berlangsung seru. Untuk menjawab kitab Syeikh Sa`ad Munka, Syeikh Ahmad Khatib menulis kitab kedua as Saiful Battar dan akhirnya Syeikh Sa`ad Munka menjawabnya dengan kitab beliau Tanbihul Awam. Akhirnya kebenaran berada di pihak Syeikh Sa`ad Munka.

Syeikh Muda Waly, seorang ulama besar Aceh yang mengembangkan Thariqat Naqsyabndy juga memberikan komentar tentang polemic kedua ulama besar asal Padang tersebut dalam risalah beliau Intan permata, berikut komentar Abuya Muda Waly yang kami kutip dari Risalah Intan Permata yang ada dalam buku Ayah Kami Maulana Syeikh Muda Wali karangan putra beliau, Prof. DR. Abuya Muhibuddin Wali.

“Ketahuilah hai segala ummat Ahlissunnah waljamah,bahwasanya karangan yang mulia Syekh Ahmad al Khatib yang bernama Izhar Zighlil-Kazibin,tentang membantah Rabithah dan Thariqat naqsyabandiyah itu adalah silap dan salah paham dari Syekh yang mulia itu, karena beliau itu telah ditolak oleh yang mulia Syekh Sa`ad Mungka Payakumbuh (Sumatra Tengah) dengan kitabnya Irghamu Unufil Muta`annitin. Kemudian kitab ini dijawab pula oleh yang mulia Syekh Ahmad al khatib dengan kitabnya as Saiful Battar.Kitab ini pun ditolak oleh yang mulia Syekh As`ad Mungka dengan kitabnya yang bernama Tanbihul `Awam. Pada akhirnya patahlah kalam Tuan Syekh Ahmad al-Khatib. karena itu maka hamba yang faqir ini, Syekh Muhammad waly al Khalidy sebabnya mengambil Thariqat Naqsyabandiyah adalah setelah muthala`ah pada karangan karangan Syekh Ahmad Khathib dan karangan karangan Syekh Sa`ad Mungka dimana antara karangan kedua-dua orang ulama itu sifatnya soal jawab dan debat-berdebat. Perlu diketahui bahwa Tuan Syekh Ahmad Khatib itu murid Sayyid syeikh Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha, sedangkan Tuan Syekh Sa`ad Mungkar murid Mufti Az Zawawy,gurunya Syekh Usman Betawi yang masyhur itu, Maka muncullah kebenaran ditangan Tuan Syekh Sa`ad Mungka, apalagi saya telah melihat pula kitab as Saiful Maslul karangan ulama Madinah selaku menolak kitab Izhar Zighlil Kazibin. Oleh sebab itu bagi murid muridku yang melihat karanagn syekh Ahmad Khatib itu janganlah terkejut,karena karangan beliau itu ibarat harimau yang telah dipancung kepalanya.”

Shalat Jamaah dengan Imam yang berakidah sesat/mubtadi'

hukum mengikuti imam yang berakidah sesatSebagaimana telah Rasulullah beritahukan dahulu, bahwa pada akhir zaman akan muncul golongan-golongan sesat dalam tubuh islam sendiri, sekarang pengikut golongan sesat semakin berkembang, terutama golongan yang didukung oleh Negara-negara kuat seperti Wahaby, Syiah dan Sekuler. Tak jarang mereka mengambil posisi-posisi penting dalam kehidupan masyarakat, seperti imam masjid terutama masjid-mesjid di perkotaan.

Pertanyaan.
Bagaimana hukumnya mengikuti imam yang berakidah sesat tersebut?

Jawab:
 1. Bila bid`ahnya tersebut telah mencapai tingkat kekufuran maka tidak boleh mengikuti imam yang demikian. Contoh bid`ah yang bisa mengkafirkan adalah mengingkari hari bangkit pada kiamat, mengingkari ilmu Allah ta`al dll
 2. Sedangkan bila bid`aahnya tersebut tidak mencapai tingkat kufur maka sah mengikuti imam tersebut tapi hukumnya makruh bahkan yang lebih utama shalat dengan jamaah lain walaupun lebih sedikit jamaahnya dan menurut pendapat Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari yang diikuti oleh murid beliau Imam Ibnu Hajar al-Haitamy lebih utama shalat sendiri.

Referensi:
1. Majmuk Syarah Muhazzab jilid 5 hal 248 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

(وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله " ولأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج مع فسقه)
(الشرح) هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف ورواه الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال وليس منها شئ يثبت: وأما صلاة بن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري وغيره وفى الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين: قال أصحابنا الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة لكنها مكروهة وكذا تكره وراءه المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فإن فعلها صحت وقال مالك لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وذهب جمهور العلماء إلى صحتها

2. Fathul Muin dan Hasyiah jilid 2 hal 7 Cet. Haramain


(وهي بجمع كثير أفضل) منها في جمع قليل، للخبر الصحيح: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى (إلا لنحو بدعة إمامه) أي الكثير: كرافضي، وفاسق، ولو بمجرد التهمة.
فالاقل جماعة- بل الانفراد - أفضل كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا - رحمهما الله تعالى -وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الاركان أو الشروط وإن أتى بها لانه يقصد بها النفلية، وهو مبطل عندنا

3. Fathul Wahab dan Hasyiah Bujairimy jilid 1 hal 291 Ct. al-Halaby


وكذا ما كثر جمعه) من مساجد أو غيرها أفضل للمصلي وإن بعد مما قل جمعه قال - صلى الله عليه وسلم - صلاة «الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» رواه ابن حبان وغيره وصححوه نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن قلت بل قال المتولي إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها (إلا لنحو بدعة إمامه) كفسقه واعتقاده عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي

قوله: في الأولى) هي قوله: إلا لنحو بدعة إمامه إلخ، والثانية هي قوله: أو تعطل إلخ

Buku Biografi ABON ABDUL AZIZ (GURU BESAR ULAMA ACEH)

donasi
donasi

selengkapnyaAMALAN SUNAT

selengkapnyaDownload

selengkapnyaDOA

selengkapnyaAswaja