Download Kitab Ittihaf Ahl al-Islam bi Khushushiyat ash-Shiyam karya Ibnu Hajar al-Haitami

إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام
Salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafii adalah Syaikhul Islam Imam Ibnu Hajar al-Haitami  (909-974 H).  Beliau menjadi rujukan utama dalam fiqh Syafi’iyah bersama dengan Imam Ramli (919-1004 H). Imam Ibnu Hajar al-Haitami banyak meninggalkan berbagai kitab yang bermutu dalam berbagai fan ilmu. Dalam bidang fiqh, selain mengarang kitab yang membahas masalah fiqh secara menyeluruh seperti kitab Tuhfatul Muhtaj ‘ala Syarh Minhaj, Fathul Jawad syarh al-Irsyad, beliau juga mengarang kitab fiqh yang membahas satu masalah fiqh secara khusus. Salah satu masalah yang beliau angkat secara khusus dalam karya beliau adalah masalah puasa.
Ittihaf Ahl al-Islam bi Khushushiyat ash-Shiyam, demikianlah nama kitab beliau yang membahas masalah puasa secara khusus. Kitab ini membahas khusus seputar puasa, seperti kelebihan puasa secara mutlaq, puasa Ramadhan, hal yang berkaitan dengan kewajiban puasa, seperti masalah rukyah hilal dan masuknya awal Ramadhan, hal-hal yang membatalkan puasa, adab dan sunnah berpuasa, qadha dan fidiyah puasa dan puasa-puasa sunat. Pada khatimah, Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan beberapa hadits yang berhubungan dengan zakat fithrah dan dua hari raya.
Bagi yang ingin memiliki file pdf kitab tersebut silahkan di download di SINI
kitab ini diringkas oleh Syeikh Abdul Fattah Husain Rawah al-Makky dengan nama kitab beliau ash-Shiyam; Ahkamuhu wa khushushiyatihi wa ahkam muftariqat ukhra

Post a Comment

0 Comments