.

Download Kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany

Kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany.Salah satu ulama Ahlus sunnah yang gigih melawan fitnah kaum wahaby adalah Syeikh Yusuf an-Nabhany (1265 H/1849 M-1350 H/1932 M). Nama lengkap beliau adalah Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Muhammad Nashir an-Nabhan, Nisbah kepada Bani Nabhan, arab Badui yang mendiami sebelah selatan di Palestina, sekarang masuk dalam wilayah Haifa, Beurut. kegigihan beliau terlihat dengan banyaknya kitab karya beliau yang menolak aqidah kaum wahaby yang sesat menyesatkan. Salah satu kitab beliau dalam hal ini adalah kitab Syawahidul Haq fi istighasah bi Sayyidil Khalqi. Dalam kitab ini beliau menerangkan berbagai hal termasuk masalah ijtihad, Ibnu Taimiyah, ziarah kubur, istighatsah. Beliau juga berkomentar tentang kitab Ighatsah al-Lahfan karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Sharim Mubky karangan Ibnu Abdul Hadi, dan Jala` al-`Ainain karangan al-Alusy. Pada bagian akhir, beliau juga membawakan sejumlah doa-doa istighatsah dari para ulama-ulama besar.

Dalam sebagian besar cetakan, kitab ini juga dicetak bersama kitab Syeikh Yusuf yang lain, al-Asalib al-Badi`ahfi fadhl Shahabah wa iqna` Syiah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan kelebihan para shahabat dan komentar para pembesar ulama tentang shahabat Rasulullah, khulafaur Rasyidin, beliau juga menerangkan bagaimana pandangan ulama Ahlus sunnah menyikapi pertikaian antara para shahabat seeprti dalam perang shiffin.

Bagi yang ingin memiliki file pdf kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany, silahkan download di sini.
Di tulis oleh (Lajnah Bahtsul Masail Mahadal Ulum Diniyah Islamiah)
Pada tanggal 5.4.13 Dalam kategori Download dengan judul Download Kitab Syawahidul Haq karya Syeikh Yusuf an-Nabhany
Share artikel ini :
Dapatkan update topik terbaru via email dengan mendaftarkan alamat email anda di form di bawah ini:

Setelah memasukkan email dan klik subscribe, cek email lalu ikuti link verifikasi.

0 komentar:

Lajnah Bahtsul Masail Pesantren MUDI Mesra (lbm MUDI mesra) Samalanga merupakan suatu lembaga resmi di LPI MUDI Mesra Samalanga yang lahir sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan Mubahatsah ‘Ulama yang diikuti oleh para alumni dan para ulama lain yang biasanya diadakan setiap tahun bertepatan dg acara haul Tgk.H.‘Abdul ‘Aziz,

Artikel terbaru

Download

Profil

MUDI mesra

Majalah umdah

Komentarl terbaru

Terima kasih atas donasi anda paypalobjects
Lajnah Bahtsul Masail Lembaga Pendidikan Islam Mahadal Ulum Diniyah Islamiah.
Alamat: Jln. Iskandar Muda, Km 1,5 Desa Mediun Jok, Mesjid Raya, Kec. Samalanga, Kab.bireuen, Aceh.
   Religion Blogs    TopOfBlogs    Blog Directory    blog indonesia    Blogdigger Blog Search Engine    Increase Page Rank
   Online Marketing