Harta Peninggalan : Bayar Hutang Dulu atau Faraidh?Deskripsi Masalah:

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, ahli waris mendapatkan bagian sesuai yang telah ditetapkan syari'at. Semasa hidupnya, Almarhum pernah berhutang kepada kawan dan jirannya.

Pertanyaan:

Bagaimana dengan harta peninggalan Almarhum, dibayar hutang dulu atau bisa langsung di bagikan kepada ahli waris?

Jawaban:

Menyangkut dengan Tirkah (harta peninggalan orang meninggal), jika orang meninggal itu pernah berhutang semasa hidupnya maka diwajibkan melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum di bagikan kepada ahli waris.

غاية تلخيص المراد

ـ (مسألة): مات شخص وعليه دين وخلف مالاً قدر الدين أو أكثر لا تبرأ ذمته حتى يؤدي عنه، فلو تحمل الولي أو غيره الدين لينتقل إلى ذمته ويبUرىء الميت بصيغة الضمان لم تبرأ على المشهور، ولا دلالة في حديث عليّ رضي الله عنه على براءة ذمة الميت بالضمان، وإنما فيه دلالة على صحة الضمان،

Post a Comment

0 Comments