Hukum Taqlid Sesudah BeramalTaqlid adalah mengikuti pendapat imam mazhab dalam beramal tanpa mengetahui landasan dalil baik al-Qur'an maupun hadis, dalam keabsahannya, tidak disyaratkan mengucap lafadz “saya beramal ini karena mengikuti imam mazhab” tetapi apabila dia merasa amalanya sesuai  dengan pendapat imam mujtahid, maka dia telah digolongkan kepada taqlid. Hal ini senada dengan ungkapan Sayid Abi Bakar Syata:


ولا يحتاج إلى التلفظ به، بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده

Artinya: Taqlid tidak diperlukan pengucapan, tetapi ketika dia merasa perbuatanya sesuai dengan pendapat Imam Mazhab, maka sungguh telah dinamakan sebagai orang yang taqlid.


Namun bagaimanakah status taqlid dari imam tertentu sedangkan perbuatan tersebut telah dahulu dikerjakan, dalam hal ini pernah diajukan sebuah pertanyaan kepada Syeikh Muhammad Sulaiman al-Kurdi, beliau menjawabnya dalam kitabnya, Fatawa al-Kurdi :

الجواب نعم يجوز لكن بشرطين ، نبه عليهما ابن حجر في «تحفته»: أحدهما: ألا يكون في حال العمل عالِمًا بفساد ما عنَّ له بعد العمل التقليد فيه بل عَمِلَ مع نسيان للمُفْسِدِ، أو جَهْلِ بأنَّه مُفْسِدٌ وعُذِرَ به. ثانيهما: أن يرى الإمام الذي يريد تقليدَهُ جوازَ التَّقليد بعد العمل؛ فمَنْ أراد تقليد أبي حنيفة مثلا بعد العمل.. سأل الحنفية عن جواز ذلك عندهم، وأمَّا سؤالُهُ الشافعية.. فلا يفيده؛ لأنه يريد الدخول فى مذهب أبي حنيفة والخروج مِنْ مذهب الشافعي في تلك المسألة، فحيث لَمْ يُجِزُ له أبو حنيفة الدخول في مذهبه بعد العمل، والعبادة على مذهب الشافعي باطِلَةٌ .. صارت عبادته على كلا المذهبين باطلةً،

Artinya: jawabannya boleh, tetapi ada 2 syarat sebagaimana ungkapan Ibnu Hajar dalam Tuhfah al-Muhtaj. Pertama, tidak mengetahui ketika beramal ada yang membatalkan yang terbukti dari taqlid setelah mengerjakan, tetapi amalan yang dilakukan karena lupa bagi yang membatalkan ataupun tidak mengetahui dan uzur dengannya. Kedua, Amalan yang dikerjakan merupakan dari Imam Mazhab yang membolehkan taqlid setelah beramal, oleh karena itu seseorang yang mengikuti pendapat Abi Hanafiyah umpamanya setelah mengerjakan amalan tersebut maka dia hendak bertanya tentang kebolehan taqlid setelah beramal, Sedangkan pertanyaanya kepada ulama mazhab Syafi'i tidak berdambak bolehnya taqlid setelah beramal, karena rencananya ingin masuk ke dalam mazhab Hanafi dan keluar mazhab Syafi'i. Maka ketika tidak boleh taqlid mazhab Hanafi setelah mengerjakan amalan dari mazhab tersebut, ibadah yang dikerjakan dalam Mazhab Syafi'i dikatagorikan tidak sah, Bahkan dari dua mazhab tadi,

Dari uraian di atas, kebolehan taqlid setelah beramal harus didasari dari 2 syarat yaitu amalan yang dikerjakan sebelum taqlid tidak diketahui di saat dikerjakan adanya yang membatalkanya, tetapi dilakukan atas keuzuran seperti lupa dan tidak ada ilmu tentangnya, dan pendapat yang ingin diikuti merupakan pendapat dari ulama yang membolehkan taqlid setalah beramal. 2 syarat tadi juga mesti ditambah syarat-syarat taqlid yang telah dijelaskan dalam kitab fikih. Dalam praktiknya, Abu Qasim al-‘Ubadi membolehkan taqlid setelah beramal ketika ada seorang bertanya kepada beliau sebagaimana yang dikutip oleh al-Syarwani dalam dalam Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfatu al-Muhtaj :

سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك.

Artinya: Ada orang yang bertanya kepada Abu Qasim al-‘Ubadi terkait seorang perempuan yang bermazhab Syafi'i, bertawaf ifadhah dalam keadaan terbuka aurat yang menjadi syarat pada thawaf dalam keadaan jahil atau lupa, kemudian dia pergi ke daerah yaman, lantas menikahi dari seorang laki-laki, kemudian nyatanya thawaf yang dia kerjakan tidak sah menurut mazhab Syafi'i, maka dia berencana taqlid mazhab Hanafi supaya thawafnya sah yang berdampak halal dan sah nikah, maka apakah sah demikian dan perbutan perempuan tersebut termasuk taqlid setelah beramal, maka Abu Qasim al-‘Ubadi menjawab sah yang dikerjakanya dan tidak ada larangan.

Fatwa Abu Qasim al-‘Ubadi di atas, amalannya tidak sah menurut mazhab Syafi'i dalam kedaaan jahil dan lupa, ini sebagaimana syarat yang disampaikan Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Narasi yang dikutip al-Syarwani terkait kebolehan taqlid setelah beramal juga menjadi dalil bahwa ulama mazhab Hanafi membolehkan taqlid setelah beramal yang seandainya tidak boleh maka Abu Qasim al-‘Ubadi akan menyatakan tidak sah nikah wanita tersebut.

 

Rujukan :

Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfatu al-Muhtaj Jld , h. 125 Cet. DKI

Fatawa al-Kurdi, h. 707, Cet. Dar al-Dhiya` al-Syam

I’anah al-Thalibin, Jld 4, h. 249, Cet Dar al-Fikri

Post a Comment

0 Comments