Download Kitab-kitab Tentang Puasa

Insya Allah beberapa hari lagi bulan suci Ramadhan akan tiba. Maka sudah selayaknya kita mempersiapakan diri untuk melakukan berbagai ibadah di bulan mulia tersebut. Salah satu persiapan yang tak kalah penting adalah mempersiapkan pengetahuan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadhan. Hal yang berkaitan dengan puasa telah dibahas oleh para ulama dalam berbagai kitab mereka pada bab puasa. Namun ada juga beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama secara khusus membahas masalah puasa. Beberapa diantaranya telah ada versi pdfnya. Berikut ini kami tampilkan beberapa kitab khusus masalah puasa khusus dalam Mazhab Syafii, beserta link donwloadnya.

1.إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام /Ittihaf Ahl Islam bi Khusus ash-Shiyam (Hadiah ahli Islam tentang keistemewaan Puasa) karangan Syaikhul Islam Imam Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 995 H ). Dalam kitab ini Syaikhul Islam Ibnu Hajar menjelaskan tentang kelebihan puasa, hukum-hukum tentang puasa, keringanan dalam ibadah puasa dan hukum-hukum puasa sunat. Terdiri dari satu jilid dan 392 halaman, terbitan Muassisah Kutub Tsaqafiyah, Madinah Munawwarah, cetakan I, tahun 1990.  DOWNLOAD 

2. فقهُ الصيامِ  للشيخ الدكتور محمد حسن هيتو  . Kitab Fiqh Shiyam karangan ulama Syafii zaman ini, Syeikh Muhammad Hasan Hitu, ulama asal Suriah, pendiri STAI Imam Syafii Cianjur. Membahas hukum fiqh yang berkaitan dengan puasa. Cetakan Darul Bisyarah Islamiyah, cetakan I tahun 1988. DOWNLOAD 

3.  مَقاصدُ الصومِ  للإمام شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام الشافعي. Kitab Maqasid as-Shaum karangan Syaikhul Islam Izzuddin bin Abdissalam asy-Syafii. Menerangkan fadhilah dari berpuasa, adab-adab berpuasa, malam lailatul qadar, puasa-puasa sunat dan hari-hari yang dilarang berpuasa. Kitab cetakan ke 2, Dar Fikr tahun 1992. Jumlah halaman 64. DOWNLOAD 

4.   الصومُ : فقهُه - أسرارهُ  للشيخ الدكتور محيي الدين ديب مستو. Shaum- Fiqhuhu- Asraruh (Puasa-Fiqhnya dan rahasianya) karangan Syeikh DR. Muhyiddin Daib Mastu. Berisi tentang puasa dalam al-quran, puasa dalam sunnah syariat, kedudukan puasa dalam Islam, faedah puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal yang membukakan, hal yang membatalkan puasa, qadha Ramadhan, shalat taraweh, iktikaf, lailatul qadar, zakat fitrah, puasa Rasulullah, jihad Rasulullah dalam Ramadan. cetakan ke 4 tahun 1979. Cetakan Darul Qalam, Damaskus-Beirut. Jumlah halaman  158.  DOWNLOAD

5.  إسعافُ أهلِ الإيمان بوظائف شهر رمضان  للعلامة الشيخ حسن محمد المشاط . Is'af Ahli al-Iman bi Wadhaif Syahri Ramadhan karangan ulama besar Ahlussunnah di Makkah, Al-Allamah Syeikh Hasan Muhammad Masyath. Berisi  kumpulan hadits yang warid berkenaan dengan puasa, doa ketika hilal Ramadhan, tabyit niat, kelebihan puasa, perintah memelihara lisan dan anggota badan lain, ta'jil berbuka, memberi makanan berbuka puasa orang lain, zakat fithrah, kelebihan umrah di bulan Ramadhan, lailatul qadar, zakat fithrah, menghidupkan malam hari raya dll. Hadits-hadits tersebut juga disertai dengan syarahan sehingga akan memudahkan kita untuk memahami maksud setiap hadits. Cetakan ke 4, tahun 1972 M. Jumlah halaman 127 halaman. DOWNLOAD 

6.  شهرُ رمضان  للشيخ الدكتور عبدالحليم محمود الأزهري . Syahru Ramadhan karangan Syeikh DR. Abdul Halim Mahmud al-Azhari. Berisi tentang bulan Ramadhan dan lailatul qadar, bulan Ramadhan dan puasa, syarat-syarat puasa, kewajiban, larangan, sunnah dan mubah dalam berpuasa, cara ulama shalihin berpuasa, zikir dan doa dalam bulan Ramadhan. Cetakan ke 4, Darul Ma'rifahJumlah halaman 136 halaman. DOWNLOAD 

7.  إتحافُ الأنام بأحكام الصيام للدكتور زين بن محمد بن حسين العيدروس . Ittihaf al-Anam bi Ahkam ash-Shiyam karangan DR. Zain bin Muhammad bin Hasan Aidarus. Berisi tentang perbedaan mathali', puasa, rukun dan syaratnya, hal yang membatalkan, yang membolehkan berbuka puasa, juga disebutkan hukum obat tetes dalam telinga dan mata, hukum suntik, menelan dahak, hukum siwak, hukum berobat, iktikaf dalam puasa, dan beberapa masalah lain yang berhubungan dengan puasa, juga disebutkan puasa-puasa sunat, shalat taraweh. Kitab ini juga disertai dengan empat risalah lain tentang Ramadhan. Taammulat fi Ayat Shiyam, Durar Hissan min Fawaid Khatam al-Quran, Do'a fi Ramadhan dan Asma' Syarh Ramadhan, yang juga merupakan karangan DR. Zainuddin bin Muhammad bin Husen Aidarus al-Ba'alawi. Cetakan Mujallad Arabi. Cetakan ke 3 tahun 2016. jumlah halaman 329. DOWNLOAD

8.  الصيامُ : آدابهُ - مطالبهُ - فوائدهُ - فضائلهُ  للمحدث الشيخ الإمام عبدِالله سراج الدين الحسيني (Puasa-Adabnya-Faedahnya dan Kelebihannya, karangan Syeikh Abdullah Sirajuddin al-Husaini. seperti dari judulnya, kitab ini berisi tentang puasa meliputi dalil kewajiban puasa, larangan berbuka bagi orang berbuka tanpa ada keozoran, adab-adab dalam berpuasa, keadaan puasa para ulama shalihin, faedah dari berpuasa, kelebihan berpuasa, kelebihan bulan Ramadhan, kelebihan lailatul qadar, shalat taraweh, dalil dan kelebihannya, zakat fithrah, shalat hari raya dan puasa enam hari di bulan syawal. cetakan Maktabah I, Dar Falah-Kairo, tahun 2004, jumlah halaman 65. DOWNLOAD 

9.  البضائعُ الغاليةُ الأثمانِ فى التزودِ لشهر رمضان  جمع وترتيب وتعليق الشيخ سقاف بن علي العيدروس . Badai' al-Ghayah al-Asman fi Tazaud li Syahr Ramadhan, karangan Syeikh Yusuf Saqqaf bin Ali al-Aidarus. Teridiri dari tujuh risalah. 1. Arbain Ramadhaniyah, 2. Ittihaf al-Ikhwan bi ba'dh sunan ash-Shaum wa Ramadhan. 3. Khawathir Ramadhaniyah 4. Kasyfu Ghitha 'an Badh ma Yaqa'u fi Ramadhan min Khata'. 5. Kaifa Takunu Mujtahidan fi Syarh Ramadhan 6. Tanbih al-Maghrur ila Mahal Istibhab Ta'jil dan Takhir Sahur 7. Khutab Juma'i Syahri Ramadhan al-Arba'. DOWNLOAD 

10من نفحات رمضان - السيد علوي بن عباس المالكي  Min Nufahat Ramadhan karangan Saiyid Alawi bin Abbas al-Maliki, ayahanda dari Saiyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, ulama Makkah yang terkenal. Berisi hadits-hadits yang berkaitan dengan puasa dan beberapa nasehat dalam menjalankan ibadah puasa.  DOWNLOAD

11.  النفحات الرمضانية , Nafahat ar-Ramadhaniyah karangan Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, berisi sedikit tentang kelebihan Ramadhan, peringatan tentang beberapa hal yang melalaikan Ramadhan di zaman ini, doa-doa yang bisa di amalkan di bulan Ramadhan, doa setelah Taraweh, doa asmaul husna, dan beberapa qashidah para ulama tentang Ramadhan. Cetakan Dar Alim wa Da'wah, Tarim, Yaman, jumlah halaman 150, DOWNLOAD

12. فضائل شهر رمضان , kitab Fadhail Syahr Ramadhan karangan Imam Abi bin Ahmad al-Ajhuri, berisi tentang puasa, masalah iman dan Islam tentang hilal, beberapa kelebihan beberapa ibadah dalam bulan Ramadhan, keadaan para aimmah dalam bulan Ramadhan, kelebihan membaca al-quran, peringatan terhadap bahaya banyak makan di bulan Ramadhan, masalah lailatul qadar, malam hari raya, kisah wafatnya beberapa ulama, doa yang dibaca ketika berhadap dengan orang yang ditakuti, dll. Cetakan Dar Fadhilah, jumlah halaman 256 . DOWNLOAD 

13أحكام الصيام وفلسفته في ضوء القرآن والسنة, Ahkam ash-Shiyam wa falsafatuhu fi dhaui al-Quran wa Sunnah karangan Syeikh DR. Syeikh Mustafa Siba'i, Hadits dan ayat tentang puasa, hadits tentang hari raya, petunjuk Rasulullah tentang puasa dan dua hari raya, hukum puasa, zakat fithrah, dan beberapa filsafat Ramadhan, israk mi'raj, dan nisfu sya'ban, jumlah halaman 144, cetakan e 3, Maktabah Islami. DOWNLOAD 

14.  فقه الصيام في الإسلام, Kitab Fiqh Shiyam fil Islam karangan Syeikh Ahmad Mustafa Sulaiman, Berisi tentang hilal Ramadhan, pendapat beberapa mazhab tentang hilal Ramadhan, syarat-syarat puasa, kelebihan puasa, adab-adab dalam puasa, hukum fiqh tentang beberapa masalah puasa seperti suntik, qublah, bekam, kifarah, cara qadha puasa, puasa sunnah, shalat taraweh, dll. Cetakan I, 1985 , Mathba'ah Zahrah, Mosul, Iraq. jumlah halaman 222. DOWNLOAD 

15. بغية الإنسان في وظائف رمضان  , Bughyatul al-Insan fi Wadhaif Ramadhan, karangan Imam Abdurrahman Ibnu Rajab al-Hanbali. Kitab ini merupakan bagian dari kitab Lathaif Ma'arif fi ma lil mawasim min Wadhaif, yang menjelaskan wadhifah dua belas bulan hijraiyah. Kitab Bughyah al-Insan ini merupakan bagian khusus tentang wadhifah dalam bulan Ramadhan. Kitab ini cocok untuk para penceramah, karena banyak berisi mau'idhah-mau'idhah hasanah dan kalam mutiara-mutiara yang sangat bagus untuk bahan ceramah. Jumlah halaman 104, cetakan Maktab al-islami, tahun 1985. DOWNLOAD 

16. وضوح البطلان فى الحكم بعد الفطر بالحقن بالابرة Kitab Wudhuh al-Buthlan fi Hukmi bi 'adami al-fithri bi hukni bin abrah fi nahari Ramadhan karangan Syeikh Salim bin Said Bakir Baghisan al-Hadhrami at-Tarimi asy-Syafii. Seperti namanya, kitab ini menerangkan dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa suntik dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa. Kitab beliau ini merupakan penolakan (radd) atas fatwa Syeikh Abdullah bin Audh Bakir yang mengatakan bahwa suntik ketika puasa tidak membatalkan puasa. Namun kemudian kitab Syeikh Salim ini juga di tolak oleh ulama Yaman lain. Baca tulisan kami tentang hukum suntik dalam keadaan berpuasa, batalkah atau tidak? dan Infus nutrisi, batalkan puasa?  Cetakan tahun 1962/ 1382 H, jumlah halaman 35 halaman.  DOWNLOAD  

17. سطوح البرهان فى عدم الفطر بالابرة الطبية فى نهار رمضان Suthu' al-Burhan fi 'adam al-fithr bil Abrah ath-Thabiyah karangan Syeikh Thayib Abdurrahman Bamakhramah, kitab ini merupakan jawaban dan bantahan terhadap kitab Syeikh Salim Baghisan yang mengatakan bahwa suntik bisa membatalkan puasa. Tanpa nama penerbit dan tahun terbit, jumlah halaman 21. Baca tulisan kami tentang hukum suntik dalam keadaan berpuasa, batalkah atau tidak? dan Infus nutrisi, batalkan puasa?DOWNLOAD  

18. 

Utang Piutang Yang Membawa Mamfaat Adalah Riba [Abu Syaikh Hasanoel Basri HG]


Post a Comment

12 Comments

 1. ini JPG yang di PDF kan.
  ada yang aslih bentuk PDF gk ust... biar mudah untuk kopy paste :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. saat ini belum kami temukan yang format pdf dari word asli

   Delete
 2. Assalamu Alaikum...mohon izin download untuk pribadi...jazakumuLLah

  ReplyDelete
 3. ASSALAMU ALAIKUM WR WB. MOHON IZIN MENDOWNLOAD DAN TERIMAKASIH MUDAHAN AMAL INI DIBALAS ALLAH SWT BERIKUTNYA TUGAS KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN KEOADA UMAT, JAZAKALLAH KHAIRAN KATSIRA.

  ReplyDelete
 4. Kitab asror shoum imam Ghazali adakah pdf nya minta link

  ReplyDelete
 5. alhamdhulillah kami ijin download untuk ngaji ramadhan, barokallahu fikum. download cukup mudah, terimakasih

  ReplyDelete
 6. Ada kitab asrorul Shoum di karya imam Al-ghazali?

  ReplyDelete
 7. Terimakasih atas postinganny semoga menjadi amal jariyah amin

  ReplyDelete
 8. Izin download semoga menjadi amalan maqbulan

  ReplyDelete
 9. Ijin download, terimakasih, Jazakumullahu khoiron

  ReplyDelete