Pendapat Syeikh Utsaimin tentang hadiah pahala kepada mayat.

Kaum wahabi merupakan salah satu sekte khawarij yang merupakan sumber fitnah di zaman ini. Mereka sangat gemar dan cepat memvonis pihak lain sebagai ahli bid’ah dan sesat bahkan tak jarang memvonis kufur dan musyrik.

Baca; Bahaya idiologi Wahabi.


Salah satu amalaiyah umat muslim yang mereka bid’ahkan adalah membaca al-quran dengan niat menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Namun ternyata banyak juga amalan-amalan yang ternyata dari kalangan beberapa ulama mereka di anggap khilafiyah dan bahkan membolehkannya, tetapi pengikutnya tetap ngotot dengan vonis bid’ah dan sesat mereka.

Baca; Hukum membaca al-quran untuk mayat menurut Imam Syafii. 

Dalam masalah menghadiahkan pahala bacaan al-quran, ternyata selain Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qaiyim al-Jauziyah yang membolehkannya, Syeikh Utsaimin, tokoh panutan wahabi di zaman ini ternyata lebih menguatkan pendapat yang membolehkannya. Berikut nash fatwa Syeikh Utsaimin;

(359) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التلاوة لروح الميت ؟
فأجاب قائلاً : التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين :
القول الأول: أن ذلك غير مشروع وأن الميت لا ينتفع به أي لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال.
القول الثاني: أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين، سواء كان قريباً أو غير قريب.
والراجح : القول الثاني لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت ، كما في حديث سعد ابن عبادة - رضي الله عنه - حين تصدق ببستانه لأمه ، وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي ،صلى الله عليه وسلم :إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال النبي ،صلى الله عليه وسلم: "نعم" وهذه قضايا أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك  


Fatwa No. 359 ; Syeikh Utsaimin pernah ditanyakan tentang hukum bacaan (al-quran) bagi ruh mayat?
Beliau menjawab;
Membaca bagi ruh mayat, yakni membaca al-quran sedangkan ia berniat supaya pahalanya bagi mayat kaum muslimin. Masalah ini merupakan masalah khilafiyah dikalangan ahlu ilmi atas dua pendapat.
Pendapat pertama; hal demikian tidak disyariatkan dan mayat tidak mendapat manfaat dengan bacaan al-quran ketika itu.
Pendapat kedua;
Mayat mendapat manfaat dengan demikian, dan boleh bagi manusia untuk membaca al-quran dengan niat bagi si fulan atau fulanah dari kaum muslimin baik itu kerabatnya ataupun bukan.
Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, karena warid (dari Rasulullah SAW) pada beberapa ibadah kebolehan memberikan (pahalanya) kepada mayat, sebagaimana pada hadits Sa'ad bin Ubadah menyedekahkan kebunnya untuk ibunya dan sebagaimana dalam kisah seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi SAW, "bahwa ibuku telah meninggal, menurut saya kalau seandainya ia bisa berkata-kata, ia akan bershadaqah. Apakah boleh saya bershadaqah untuk dirinya? Nabi menjawab "boleh". Hukum ini menunjukkan bahwa boleh memberikan kepada kaum muslim yang lain, dan hukumnya memang benar demikian. (Majmuk Fatawa wa Rasail Utsaimin, jilid 2 hal 305 Cet. Dar Wathan th 1413)


Hanya saja dalam penjelasan selanjutnya, Utsaimin mengatakan yang lebih baik adalah mendoakan mayat. Selain itu Utsaimin hanya tidak membolehkan sewa membaca al-quran bagai mayat. Hal ini berbeda dengan mazhab Syafii yang mebolehkannya.Baca di ; Hukum menyewa orang untuk membaca al-quran di kuburan.
Baca juga beberapa tulisan kami tentang hadiah pahala bagi mayat;

 1. Fatwa Ibnu Shalat tentang hadiah pahala bagi orang yang meninggal.
 2. Penjelasan DR. Syeikh Wahbah Zuhaily tentang sampai hadiah pahala amalan orang hidup bagi orang meninggal
 3. Penjelasan Syeikh Ali Jum`ah Tentang Hadiah Amalan dan Bacaan Al-Quran bagi Mayat
 4. Rekayasa penulis buku Hadiah pahala amalan rekayasa
 5. Pemutarbalikan Fakta Oleh Penulis Buku "Hadiah Pahala Amalan Rekayasa” terhadap Kitab Tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan
 6. Pemutarbalikan Fakta Oleh Penulis Buku "Hadiah Pahala Amalan Rekayasa” terhadap Kitab Tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan
 7. Hukum membaca al-quran di kuburan.Video Abu Mudi: Siapa Yang Lebih Berhak Menyalati Jenazah Orang Tua Meninggal ?


  Posting Komentar

  0 Komentar